NEREGYS IR VISUOMENĖ

Vytautas GENDVILAS

PABANDYTI VERTA


THINK neįgaliesiems duos darbo

"Tai - nelengvas dalykas, labai nelengvas, bet, manau, pabandyti verta", - taip rugpjūčio pradžioje Vilniuje įvykusioje spaudos konferencijoje apie sumanymą sakė vieno iš THINK projekto koordinatorių, TELEMAM kompanijos vadovas iš Portugalijos Miguel Reynolds Brandao Miguel Reynolds Brandao. THINK - Towards Handicap Integration Negotiating Knowledge (Neįgaliųjų integracijos sunkumų pažinimo ir įveikimo link). Tai Europos Sąjungos finansuojamas projektas. Pagrindinis jo tikslas - naujausių telekomunikacijos ir informacinių technologijų pagalba į darbo rinką sugrąžinti Lietuvos žmones su negalia. Paprasčiau sakant, šiuo projektu siekiama žmonėms su sunkia negalia duoti tokio darbo, kurį jie galėtų dirbti namuose. Pagrindiniai darbo įrankiai turėtų būti telefonas, modemas ir kompiuteris. Jei sumanymas pavyks - galima tikėtis, kad tokio darbo susiras ne vienas žmogus su negalia. Tačiau pradžioje iš visų norinčių bus atrinkti tik dvidešimt.

Projekto pradžia - Portugalijoje

Šio projekto pradžios reikėtų ieškoti Portugalijoje. Būtent šioje šalyje pabandyta žmonėms su negalia surasti tinkamo ir darbdaviams reikalingo kvalifikuoto darbo. Pradėta nuo dvidešimties žmonių. Šiuo metu projektas sėkmingai įgyvendinamas septyniose Europos šalyse. Manoma jį pritaikyti ir Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje. Projekto dalyviai dirba įvairiose su telekomunikacija ir informacinėmis technologijomis susijusiose srityse. Jie teikia ir renka informaciją, konsultuoja, perrašinėja tekstus, dirba vertėjais, programuotojais, maketuotojais, atlieka kitus panašius darbus.

Projekto sėkmę nulėmė ir organizatoriams, ir dalyviams iškelti dideli reikalavimai. Atrenkant kandidatus teledarbui labai svarbu buvo tai, ar žmogaus su negalia norui dirbti pritaria šeimos nariai. Mokymo procesas buvo suplanuotas taip, kad didžioji mokymų dalis vyktų namuose - ten, kur žmogus dirbs. Dar labai svarbūs projekto įgyvendintojams buvo nauji darbo būdai, darbų kokybė, dirbančiojo kūrybiškumas.

Projekto THINK pagalba jau per 240 žmonių dirba septyniose skirtingose tarnybose. Priklausomai nuo šalies jų atlyginimas yra nuo dviejų iki penkių minimalių darbo užmokesčių per mėnesį. 94 proc. dalyvių yra patenkinti rezultatais.

Mums labai svarbu yra tai, kad, portugalų teigimu, šį veiklos modelį galima pakartoti ir kitose šalyse. Beje, apie projektą palankiai atsiliepia partneriai (žmonių su negalia darbdaviai), paslaugų vartotojai ir žiniasklaida. Žiniasklaida čia svarbi tuo, kad jos dėka apie projektą gali sužinoti visuomenė. Tokiu būdu galima surasti naujų partnerių.

THINK Lietuvoje

Pirmieji ketinimų protokolai pasirašyti šių metų balandžio mėnesį. THINK Lietuvoje koordinatorius yra VU medicinos fakulteto reabilitacijos ir fizioterapijos centro vadovas, doc. dr. Alvydas Juocevičius. Vienas iš partnerių yra Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. LASS partnerystė pasireiškia tuo, kad projekte gali dalyvauti visi LASS nariai. Tiksliau, kiekvienas gali užpildyti anketą ir būti įtrauktas į kuriamą galinčių dirbti pagal "THINK Baltijos plėtra" modelį asmenų duomenų bazę. Iš šios bazės pradžioje bus atrinkti dvidešimt žmonių ir pakviesti mokymuisi dirbti teledarbą.

Apie geras teledarbo perspektyvas liudija projekto vykdytojų atlikti tyrimai. Internetu Lietuvoje naudojasi 17,7 proc. gyventojų. 2001 m. jų buvo 10,8 proc. Palyginti su 1999 m., internetu besinaudojančių žmonių Lietuvoje padaugėjo net keturis kartus. Galime daryti išvadą, kad galimybės teledarbui gerėja ir plečiasi. O projekto vykdytojai tikisi, kad jiems pavyks sudominti Lietuvos valstybines ir privačias institucijas tapti partneriais realizuojant šį projektą.

Jei sudomino THINK

Jei manote, kad norite ir esate pasirengę dirbti teledarbą, anketą galite užpildyti projekto tinklapyje (http://think.w3.lt). Jei tokios galimybės neturite, anketų ieškokite LASS apskričių tarybose arba LASS centro taryboje.

Anketoje, be asmeninio pobūdžio informacijos (vardas, pavardė, adresas, lytis, amžius ir t.t.), reikės nurodyti šeimos padėtį, kitus su jumis gyvenančius asmenis. Turėsite nurodyti ir išsilavinimą, užsienio kalbas, kurias mokate,darbovietes ir eitas pareigas, mokėjimo dirbti su kompiuteriu lygį.

Pildant anketą jums reiks nurodyti, kada ir kiek norėsite dirbti, ar yra galimybė darbo vietą įrengti jūsų namuose, ar pakankamai geros sąlygos dirbti, ar namuose turite kompiuterį, ar yra galimybė įvesti internetinį ryšį.

Turėsite apsispręsti, kaip bus atlyginama jums už darbą: mokant valandinį mokestį, mėnesinį atlyginimą ar mokant užmokestį už kiekvieną atliktą darbą.

Reikės nurodyti ir laisvalaikio pomėgius.

Beje, kvotuotų vietų akliesiems ir silpnaregiams šiame projekte nėra. Jei būsime aktyvūs ir sumanymui tinkami, tai mūsų gali būti visos dvidešimt vietų. Jei būsime pasyvūs, tai dalyvavimas THINK projekte baigsis šio straipsnio perskaitymu.

Sunku laimėti loterijoje, ypač jei neperki tos loterijos bilietų. Todėl, jei apsisprendėte pakeisti savo gyvenimą ir norite išbandyti save, - pildykite THINK projekto anketą. Sėkmės!

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]