MUMS RAŠO

Valentinas ČYŽAS

SOTESNIO KĄSNIO VILIANTIS


Gyvenimo ringuos

vien kaustyti rinkos.

Čia man basakojui

vieni tik pavojai.

 

Nei per anksti, nei per vėlai - pačiu laiku, bene prieš dešimtį metų, įkurtas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras. Jame savarankiškai kovai būsimuos gyvenimo ringuos kaustomi mūsų jaunieji. Kiek jų jau pakaustytų, net nežinau, - ko gero, keliasdešimt, o gal ir visas šimtas? Šį kartą norėčiau kalbėti jaunuoliams ir merginoms, pasirinkusiems namų ūkio pagalbininko ir pagalbininkės specialybes. Tebus man atleista, bet aš niekaip netikiu ir niekada netikėsiu, kad visi jūs, baigę mokslus, atrasite sau šiltas vieteles didmiesčiuose ar rajonų centruose - dabartiniame gyvenime šitaip nebūna. Be to, vaizduojuosi aš jus šiek tiek papaikusiais miesčioniais. Taigi, kad atsidūrę kaimo aplinkoje nepasijustumėte kaip iš dangaus iškritę, savo vadovų prašykite suorganizuoti ekskursijas ir net praktiką į ūkininkų sodybas. Tai leis jums apsiprasti su kokiu nors velnių priėdusiu gaidžiu ar avinu. Nebūkite, gerbiamieji, didžiuokliais ir nespjaukite į darbdavio pasiūlymą pagelbėti tvarkant šieną ar šiaudus, rudenį nuimant vaisių ar daržovių derlių, žinoma, jeigu visu tuo leidžia užsiimti regėjimo likutis. Ko nemokate - pamokys, ką išmoksite - ant pečių nenešiosite! Tai garantuos jums ne tik sotesnį duonos kąsnį, bet ir dešimtinę kitą juodesnei dienai.

Kai regėjimo likutis balansuoja tarp II ir I gr., o dar esi ir daltonikas, pirmiausia pasirūpink įrankiais. Kirvakočio dalį palei patį kirvį apskardink - šitaip išvengsi palaipsnio jos trumpėjimo. Kirvakočio galą apvyniok ryškios spalvos lipnia juosta - tuo skirsis jis nuo aplinkos ir bus gerai įžiūrimas. Ryškios spalvos lipnios juostos prašyte prašosi ir vienračio karučio (rusiškai "tačka") ar dviračio vežimaičio rankenos - taigi bus išvengta vos ne lig alpulio skaudžių blauzdikaulių ar šlaunų srities trankymų, po kurių neretai prisireikia ir chirurgo pagalbos. Labai džiaugsiuosi, jei po šio rašinio palengvės bent vieno dalia dalužė.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]