JUBILIEJAI

Juozas EŽERSKIS

KAPELIJŲ ŠĖLSMAS


Žalia daina pavasaris prabyla

Į mano sodą ir į mano būstą,

Ir medžių kvapnūs pumpurai jau skyla...

Dangus ir žemė, ir širdis atšyla.

 

V.V.Toločka

 

Liaudiškos muzikos kapela “Šelmiai”Gegužė - pats gražiausias, nuostabiausias metų mėnuo. Baltu nuostabiu rūbu pasipuošusios obelys, žydi alyvos, savo žvakutes į saulę tiesia kaštonai, nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro skamba daugiabalsė paukščių daina. Tokiu nuostabiu laiku, gegužės 17 dieną, Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų darbuotojai savo salėje surengė liaudiškos muzikos kapelijos "Šelmiai" 40-mečiui paminėti skirtą šventę, nes žmonėms reikia ne tik duonos kūnui pasotinti, ne tik vandens troškuliui numalšinti, bet ir švenčių, kad pailsėtų, širdį nuramintų, dvasią sustiprintų. Tądien į gėlėmis papuoštą salę, kurios gilumoje - skaičius 40, susirinko dabartiniai ir buvę LASS Šiaulių įmonės darbuotojai, meno mėgėjai, svečiai. Šventės vedėja Irena Volodkienė "Šelmių" vardu prašė visų žiūrovų nebūti pasyviems, kartu padainuoti, paploti, palinguoti, o jei jėgos leis, tai ir pašokti. Tokių koncertų kaip šis mūsų dienomis nedažnai pasitaiko, kadangi tai buvo tikras liaudiškos muzikos kapelijų šėlsmas, nepalikęs abejingo nei jauno, nei seno. O koncertą "Šelmių" 40-mečiui paminėti pradėjo šventės kaltininkai pačiu seniausiu kapelos repertuare išlikusiu kūriniu - neregio kompozitoriaus A. Kasparavičiaus "Vestuviniu išleistuvių maršu". Kapelos repertuare nemažai ir kitų neregių kompozitorių - J. Dzidoliko, S. Krasinsko - kūrinių. Taip kolektyvas populiarina aklųjų kūrybą.

Pavartę archyvą aptikome, kad pirmasis kapelos vadovas buvo Teisutis Saldauskas. Vėliau jai vadovavo Kazys Alminas ir Feliksas Arcimavičius. O štai dabar jau 26 metai jai vadovauja nenuilstantis, energingas ir visada jaunatviškas Juozas Šukys. Visos kolektyvo istorijos čia nepapasakosime, o paminėsime tik svarbiausius jos laimėjimus. Štai 1985 m. respublikinės dainų šventės konkurse miestų grupėje mūsiškė kapela pelnė geriausio kolektyvo vardą. 1989 m. jai paskirta antroji vieta respublikiniame kaimo kapelų konkurse "Trakų pilies" prizui laimėti. 1990 m. kapelai paskirta antroji LAD meno premija. Kolektyvas apdovanotas daugybe garbės raštų; su koncertais apvažinėta ne tik visa Lietuva, bet ir pabuvota toli už jos ribų.

Jubiliejinės šventės, be džiaugsmo, dažnai turi ir truputį liūdesio. Įsukti gyvenimo verpetan mes retai kada atsigręžiame atgal. O jeigu grįžtelėjame, tai prisimename tuos, su kuriais kartu dirbome, bendravome ir kurių jau nebėra tarp mūsų. Todėl tylos minute buvo prisiminti ir pagerbti anapilin išėję kapelos dalyviai: Mindaugas Baltrušaitis, Petras Andrašius, Augustinas Kasparavičius, Adomas Bazevičius, Feliksas Arcimavičius.

O dabar norime pristatyti esančius ir kai kuriuos buvusius kolektyvo dalyvius. Į šventę iš Skapiškio atvyko buvusi kapelos smuikininkė Jolanta Petraitienė. Ji kapeloje pradėjo groti nuo 13 metų dar besimokydama vaikų muzikos mokykloje ir grojo joje 10 metų. Jolanta atvyko į Šiaulius dar šventės išvakarėse, kad spėtų parepetuoti ir dalyvauti šventiniame koncerte. Muzikantas, kurį grojimo kapeloje trukme lenkia tik jos vadovas, yra Romualdas Šimkus. Jis ištikimas savo "Barborytei" - taip švelniai vadinamas kontrabosas. Šauniosios smuikininkės Daiva ir Neringa sugeba suderinti mokslą, darbą, vaikų priežiūrą su repeticijomis ir koncertais. Mušamaisiais puikiai duoda garo niekada neapsirinkantis Gedvydas Daugėla. Jis ir kapelos siela - seniūnas. Armoniką šauniai virkdo ir dainai pritaria Kazimieras Gailius. Pats stropiausias muzikantas kolektyve - trimitininkas Romas Tarasevičius. Patys jauniausi kapelos dalyviai - tai klarnetu grojantis Andrius Kriščiūnas ir Justinas Buta. Kolektyvo vadovas Juozas Šukys groja akordeonu, o prireikus ir kitais instrumentais, talkina dainininkams. Per savo darbo metus Juozas yra išugdęs ne vieną puikų muzikantą. Ir visa jo šeima - muzikali. Kapeloje groja duktė Daiva, o žmona Stasė dainuoja folkloro ansamblyje "Sedula". Linkime Juozui ąžuolo sveikatos ir sėkmingai tęsti taip mėgstamą darbą.

Kolektyve dainuoja keletas dainininkų: tai Virginija Gintilaitė, Jadvyga Pučkorienė, Daina Kavaliauskienė, Kazimieras Gailius, kapelos vadovas Juozas Šukys. Daugelis jų dainuoja solo arba sudaro įvairius vokalinius ansamblius: duetus, tercetus, mišrius ansamblius.

"Šelmių" 40-mečio šventė būtų buvusi kuklesnė, jeigu į ją nebūtų atvykę krikštavaikiai - LASS Panevėžio kultūros klubo "Pavėsis" liaudiškos muzikos kapela "Iškepuris", vadovaujamas Rimo Medišausko. Kolektyvą atlydėjo klubo direktorė Janina Sinickienė. Ji "Šelmius" pasveikino su gražia sukaktimi ir palinkėjo geriausios kloties kultūros baruose. Krikštavaikiai scenoje pasirodė tikrai puikiai ir įrodė, kad yra verti savo krikštatėvių.

Koncertą baigė vėl "Šelmiai". Po to į sceną vienas po kito kopė garbingi svečiai, panorę pasveikinti kolektyvą, įteikti padėkos raštų, dovanų, gėlių. "Šelmius" sveikino miesto kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Natalija Borgeldt, Šiaulių miesto kultūros centro etninės kultūros skyriaus vedėja Sigita Mividienė, LASS Šiaulių įmonės direktorius Edvardas Žakaris, LASS Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos pirmininkas Alfonsas Navickis. Jis įteikė LASS centro tarybos padėkos raštus. Su dainomis, muzika ir gėlėmis "Šelmius" sveikino ir Šiaulių miesto širdininkų klubo ansamblis "Volungė". Tą dieną buvo pasakyta daug gražių žodžių, geriausių linkėjimų, įteikta padėkos raštų, dovanų, gėlių.

Prabėgę 40 metų kolektyvui buvo įtempto darbo, ieškojimų, rūpesčių, kartu ir laimėjimų metai. Ėjo laikas, keitėsi kapelos dalyviai, repertuaras, bet išliko meilė liaudies kūrybai, jos atlikimo tradicijoms. Šį liaudies meną ilgus dešimtmečius kolektyvas dosniai dalijo žmonėms kaip ir tą gegužės 17-ąją.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]