VIRŠELIS

 

EL GREKAS. NEREGIO IŠGYDYMAS


El Grekas (Domenico Tneotcopuli, 1548-1625) gimęs Kretos saloje graikų kilmės tapytojas. Tapybą studijavo Venecijoje, o išgarsėjo Ispanijoje, kur buvo vadinamas tiesiog graiku. Vėliau pats pradėjo taip pasirašinėti savo kurinius (El Greco). Jis gerai buvo susipažinęs su venecijiečių dailininkų maniera. Iš to laikotarpio žymiausi jo darbai buvo "Neregio išgydymas" ir "Prekeivių išvarymas iš šventyklos". Spėjama, kad jis mokėsi pas Ticianą, 1570-1577 metais kūrė Romoje, o nuo 1577 - Tolede. Dailininkas tapė daugiausia religinių temų kompozicijas, portretus, peizažus. Ankstyvosioms kompozicijoms ir portretams turėjo įtakos Ticiano, Dž. Basano ir Mikelandželo kūryba. Ispanijoje susiformavo savitas, artimas manierizmui El Greko stilius. Dailininko darbams būdingas lengvumas, kurį jis greičiausiai perėmė iš Baldasaro Kastiljonės, Leono Batisto Alberti ir Liudoviko Dolči. Kompozicijose ("Kristaus drabužių nuvilkimas" - 1578, "Grafo Orgaso laidotuvės" - 1588, "Šventoji šeimyna" - apie 1590-95, "Šv. Martynas ir elgeta", "Piemenys sveikina Kristų" - apie 1605-10, "Malda alyvų darželyje" - 1610) reiškė dvasingumą, nerimą, mistinę egzaltaciją. Vėlyvosioms kompozicijoms ("Penktojo užrakto atidarymas", "Šv. dvasios nusileidimas", "Laokoonas", "Toledo peizažas" - visos 1614) būdinga dramatinė nuotaika, ekstaziškos vizijos. Portretuose "Dama su kailių apykakle" - apie 1577-78, "Riteris" - 1580, "Nežinomo asmens portretas" - 1600, "Inkvizitorius Ninjas de Gevara" - 1601, "Kardinolas Tavera" - apie 1608-14 jausmų sudėtingumą, dramatiškumą. El Greko paveikslų erdvėje realybės motyvai jungiami su dangaus sferų fantazija, žmonių figūros ištęstos, apgaubtos banguota draperija, veidai jausmingos, egzaltuotos išraiškos.

Tradiciniame "Neregio išgydymas" paveiksle El Grekas skirtingai nuo kitų dailininkų, vaizdavusių šią temą savo drobėse, nupiešia ir Siloamo tvenkinį, kuriame anot Naujojo Testamento Kristus po gydymo liepia neregiui, nusiplauti akis. Kai kurie menotyrininkai stebuklingojo tvenkinio vaizdavimą sieja su dailininko gyvenimo konkrečiais įvykiais. El Greko gimė pravoslavų tikėjimo šeimoje, 1568 metais dailininkui atvykus į Veneciją teko pereiti į katalikų tikėjimą. Šiandien labai drąsu traktuoti paveikslo detales siejant jas su dailininko gyvenimo įvykiais. Kas gali žinoti, ką galvojo dailininkas piešdamas prieš daugiau kaip 400 metų Siloamo tvenkinį? Galbūt jis tik tiksliau už kitus iliustravo Evangelijos pagal Joną (IX, 1-41) tekstą, kur minimi Kristus, neregiai ir Siloamo tvenkinys.

Šis El Greko paveikslas, nutapytas apie 1570 metus, yra saugomas Drezdeno paveikslų galerijoje.

Vytautas GUDONIS

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]