LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Paskutinis penkioliktosios centro tarybos posėdis įvyko gegužės 16 dieną.

Centro taryba išklausė LASS revizijos komisijos VšĮ LASS centro tarybos tikrinimo aktą. Patikrinimas vyko gegužės 8-14 dieną. Revizijos komisija tikrino, kaip VšĮ naudoja lėšas, gaunamas valstybinės invalidų medicininės profesinės ir socialinės reabilitacijos programai vykdyti, pajamas už patalpų nuomą, kitų fondų ir organizacijų skiriamas lėšas tikslinėms programoms vykdyti. Taip pat buvo patikrinta, kaip centro taryba vykdė LASS XV suvažiavimo priimtas LASS 1998-2002 metų veiklos kryptis, kaip laikėsi LASS turto ir gamybos valdymo rezoliucijos.

Revizijos komisija akte centro tarybai pateikė siūlymų dėl LASS nekilnojamojo turto naudojimo tvarkos sugriežtinimo, žemės, pastatų ir patalpų teisinės registracijos spartinimo, gaunamų pajamų iš LASS nekilnojamojo turto naudojimo jo remontui ir priežiūrai, lengvatinių patalpų nuomos sąlygų taikymo tik pradedantiems savo verslą akliesiems ir silpnaregiams, dėl įmonių atsiskaitymo centro tarybai už lėšų, gautų pardavus turtą, panaudojimo bei įmonių vadovų premijavimo nuostatų sugriežtinimo. Komisijos nuomone, centro tarybai būtina griežčiau kontroliuoti LASS suvažiavimo priimtų dokumentų vykdymą, įmonių veiklą ir jų atsiskaitymus centro tarybai, pavesti apskričių taryboms rūpintis aklųjų ir silpnaregių įdarbinimu atviroje darbo rinkoje. Kadangi šios kadencijos revizijos komisija tikrino ne vien centro tarybos darbą, o ir kitų LASS padalinių veiklą, revizijos komisija taip pat pasiūlė LASS XVI suvažiavime rinkti didesnį komisijos narių skaičių.

Centro taryba aptarė ir patvirtino 1998-2001 metų veiklos ataskaitą LASS XVI suvažiavimui, taip pat aptarė suvažiavimo darbotvarkę ir dokumentus, kurie bus pateikti tvirtinti suvažiavimui - LASS įstatų naujos redakcijos, 2002-2005 metų veiklos krypčių, rezoliucijos dėl turto valdymo projektus. Šie dokumentų projektai pateikti apskričių taryboms, kurios organizuos jų aptarimus su delegatais, LASS nariais.

Pritardama Kauno ir Marijampolės apskričių organizacijos XVIII konferencijos siūlymui, centro taryba priėmė nutarimą dėl viešosios įstaigos Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų ir viešosios įstaigos Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos reorganizavimo - jų sujungimo. Patvirtino reorganizavimo komisiją, viešosios įstaigos Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos įstatų naują redakciją.

Centro taryba aptarė 2002 m. pirmojo ketvirčio LASS įmonių ūkinę ir finansinę veiklą. 2001 m. pabaigoje ir šių metų pirmame ketvirtyje trys LASS įmonės - Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio - persiregistravo į uždarąsias akcines bendroves. Aiškesni tapo valstybės įstatymų taikymo, atsiskaitomybės, ūkinių operacijų vykdymo ir jų buhalterinio įforminimo tvarkos laikymosi principai. Visos bendrovės ir įmonės, išskyrus UAB "Regplasta" (buvusi LASS Kauno įmonė), pirmąjį ketvirtį baigė turėdamos balansinį pelną, iš gamybos pelno negavo nė viena įmonė. Lyginant su 2001 metų pabaiga, yra ir teigiamų poslinkių: padidėjo apyvartinės lėšos, net 23,8 proc. sumažėjo kitų įsiskolinimai LASS bendrovėms ir įmonėms, sumažėjo gatavos produkcijos likučių sandėliuose. Dėl skolų UAB "Regplasta" padėtis lieka sudėtinga. Bendrovėse ir įmonėse dirbo 560 darbuotojų, iš jų - 268 aklieji ir silpnaregiai.

Centro taryba pritarė viešosios įstaigos Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos prašymui ir nutarė jai perleisti UAB "Regplasta" turimas negyvenamas patalpas su joms priklausančia žeme, esančias Savanorių pr. Nr.206. Iki kito centro tarybos posėdžio pavesta apskričių tarybos pirmininkui S. Babonui ir UAB "Regplasta" laikinai einančiai pareigas direktorei D. Zapolskienei sutvarkyti perleidžiamų patalpų ir joms priklausančio žemės sklypo reikiamus dokumentus, numatyti šiose patalpose veikiančių nuomos sutarčių perdavimo terminus ir tvarką, įsiskolinimų kreditoriams galimą pasidalinimą.

UAB "Regplastai" buvo leista parduoti LASS nuosavybės teise priklausančias negyvenamas patalpas (autogaražą). Išimties tvarka visas lėšas, gautas už parduotas patalpas, UAB "Regplastai" leista panaudoti įsiskolinimams įmonės darbininkams likviduoti. Vilniaus įmonei leista iš banko "Hansa-LTB" imti kreditą ir kaip užstatą įkeisti pastatą, esantį Riovonių gatvėje.

Įsteigtas viešosios įstaigos Panevėžio ir Utenos apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos filialo Kupiškio aklųjų ir silpnaregių dienos centras ir patvirtinti jo nuostatai. Leista Panevėžio ir Utenos apskričių tarybai pirkti Kupiškyje patalpas (1 kambario butą), kuriame ir įsikurs dienos centras.

Taip pat įsteigtas viešosios įstaigos Klaipėdos ir Telšių apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos filialas - Skuodo aklųjų ir silpnaregių dienos centras.

LASS Panevėžio įmonės pastato dalis, kurioje įsikūrusios socialinės paskirties LASS įstaigos, perleista VšĮ Panevėžio ir Utenos apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybai.

Centro tarybos padėkomis apdovanoti jubiliejus švenčiantys Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų liaudiškos kapelos "Šelmiai" vadovas J. Šukys ir LASS Rokiškio rajono tarybos pirmininkė D. Zemlickienė.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]