KRONIKA

 

 


• Balandžio 1 dieną LASS Akmenės rajono organizacijos nariams surengta velykinė vakaronė "Sveikas raudonskruosti marguti". Akliesiems ir silpnaregiams koncertavo neįgaliųjų meno mėgėjų kolektyvas "Likimas".

• Balandžio 1 dieną LASS Tauragės rajono organizacijos nariams surengta velykinė vakaronė. Susirinkusiems koncertavo rajono organizacijos ansamblis "Jonija".

• Balandžio 1-7 dieną Šalčininkų dienos centre neįgaliesiems įvyko velykinių rankdarbių paroda, kurioje dalyvavo per dvidešimt žmonių su negalia. Gražiausių rankdarbių autorės LASS Šalčininkų rajono organizacijos narės apdovanotos prizais - bilietais į koncertą Vilniuje.

• Balandžio 2 dieną LASS Utenos rajono organizacijos nariams surengta velykinė vakaronė.

• Balandžio 2 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose buvo švenčiamos Velykos. Koncertavo kultūros namų folklorinis ansamblis "Kanapija" ir kanklių ansamblis.

• Balandžio 2 dieną Klaipėdoje, Jūrininkų mokykloje, surengta Velykų šventė. Susirinkusiems koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro folklorinis ansamblis "Spingsulė".

• Balandžio 2 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filiale įvyko popietė vaikams, skirta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai "Čia - pasakų namai, čia - knygų išmintis". Vaikai susipažino su biblioteka, jos veikla. Vėliau minė mįsles, dalijosi mintimis apie knygą.

• Balandžio 3 dieną Šiauliuose vyko tradicinis sakralios muzikos festivalis. Jame dalyvavo aklųjų choras "Vilnius". Jis su Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos pučiamųjų instrumentų orkestru atliko A. Brucknerio mišias "E-mol".

• Balandžio 3 dieną Tauragėje įvyko draugijos "Žemyna" ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Jo dalyviams koncertavo LASS Tauragės rajono organizacijos ansamblis "Jonija".

• Balandžio 3 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko koncertas "Velykų šypsena". Susirinkusiems koncertavo dainininkė J. Miliauskaitė ir jos jaunieji auklėtiniai - vaikų popchoras "Saulės vaikai".

• Balandžio 3 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose surengta šventė "Ir ateina Velykėlės". Šventėje dalyvavo Šiaulių miesto širdininkų mišrus vokalinis ansamblis, vadovaujamas B. Kuprienės.

• Balandžio 4 dieną Palangoje, sanatorijoje "Baltija", koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro retro muzikos ansamblis "Prisiminimas".

• Balandžio 4 dieną LASS Kėdainių rajono organizacijos nariams surengta velykinė vakaronė "Rink margutį stipriausią". Renginyje dalyvavo Kėdainių savivaldybės socialinės paramos skyriaus vadovas V. Gugaitis, žmonių su negalia centro "Likimas" vadovė R. Kaupienė, Pigmentinio retinito sąjungos prezidentas V. Kudriavcevas, mokytojai Irina ir Juozas Ribikauskai. Psichologė R. Kasperavičienė susirinkusiems perskaitė paskaitą "Etnovelykiniai pagrindai". Susirinkusiems eilių paskaitė skaitovės iš Kauno Z. Klibavičienė ir R. Girnienė. Koncertavo LASS Kėdainių rajono organizacijos folklorinis ansamblis "Temela".

• Balandžio 5 dieną LASS Vilkaviškio rajono organizacijos nariams surengta Atvelykio vakaronė.

• Balandžio 5 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos moterų su negalia bendrijos surengtas seminaras. Jo dalyvėms koncertavo Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro kanklių ansamblis.

• Balandžio 5 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, įvyko Atvelykio vakaronė. Joje koncertavo Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro folklorinis ansamblis "Versmė".

• Balandžio 5 dieną LASS Varėnos rajono organizacijos nariams surengta Atvelykio vakaronė. Joje koncertavo rajono organizacijos etnografinis ansamblis "Sesulės" ir kaimiškos muzikos kapela.

• Balandžio 5 dieną Kauno miesto vienišiems regėjimo invalidams surengta Atvelykio vakaronė. Renginyje dalyvavo Šv. Antano bažnyčios kunigas R. Janšauskas. Koncertavo dainininkė R. Urnienė, skaitovė Z. Klibavičienė, Audriaus ir Artūro Lenkšų popmuzikos ansamblis.

• Balandžio 5 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre surengta Atvelykio šventė konkursas "Juokas - vitamino C šaltinis". Aklieji ir silpnaregiai renginyje išbandė savo jėgas kaip humoristai.

• Balandžio 5 dieną LASS Skuodo rajono organizacijos nariams surengta velykinė margučių šventė. Susirinkusiems koncertavo rajono organizacijos meno mėgėjai.

• Balandžio 6 dieną LASS Plungės rajono organizacijos nariams surengta Atvelykio vakaronė. Susirinkusiems koncertavo rajono organizacijos meno mėgėjai. Šventės dalyviai išrinko gražiausią velykinį margutį.

• Balandžio 6 dieną LASS Marijampolės rajono organizacijos nariams surengta Atvelykio vakaronė.

• Balandžio 6 dieną Panevėžio kultūros klube surengta Atvelykio vakaronė. Susirinkusiems koncertavo kultūros klubo meno mėgėjų kolektyvai ir svečiai - Panevėžio tremtinių choras "Likimai".

• Balandžio 6 dieną Šiauliuose, Dailės galerijoje, surengta Atvelykio vakaronė. Joje dalyvavo Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų folklorinis ansamblis "Sedula" .

• Šiaulių kultūros centre savaitgaliais nuolat rengiamos liaudiškos muzikos vakaronės. Dažni jų dalyviai - Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai. Balandžio 7, 14 ir 28 dieną vakaronėje dalyvavo kultūros namų liaudiškos muzikos kapela "Šelmiai".

• Balandžio 7 dieną Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centre įvyko Atvelykio vakaronė. Susirinkusiems koncertavo centro meno mėgėjų kolektyvai - kanklių ansamblis, mišrus choras "Skroblas" ir nuotaikingos muzikos ansamblis. Koncertavo ir svečiai - baleto studijos "Liepsnelė" jaunieji šokėjai.

• Balandžio 7 dieną smuklėje "Pas Juozapą" koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela "Vyra".

• Balandžio 7 dieną Klaipėdoje, Butigeidžio dragūnų pulke, surengta Atvelykio vakaronė. Kariams koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro šokių kolektyvas, folklorinis ansamblis "Spingsulė" ir skaitovai.

• Balandžio 8 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filiale įvyko Atvelykio popietė vaikams "Bet mano margutis stipriausias!" Vaikai žaidė, klausėsi lietuvių liaudies pasakojimų ir dainų.

• Balandžio 9 dieną Likėnų (Biržų raj.) sanatorijoje įvyko koncertas, kurį surengė Panevėžio kultūros klubo "Pavėsis" ir LASS Biržų rajono organizacijos meno mėgėjai. Skaitovai iš Panevėžio parodė literatūrinę kompoziciją - J. Marcinkevičiaus "Baladė apie Ievą". Muzikantas A. Kruopis pagrojo lūpine armonikėle. Koncertavo folklorinis ansamblis "Pajauta" ir Biržų meno mėgėjų kolektyvas.

• Balandžio 10 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko muzikinė popietė "Lietuvių estrados pradininkai". Lietuviškos estradinės muzikos pirmuosius žingsnius susirinkusiems priminė muzikos kolekcionierius R. Volodka.

• Balandžio 11 dieną Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centre įvyko teatralizuotas koncertas "Rundulynė". Šventėje dalyvavo centro tautinių šokių kolektyvas "Šimtažiedis", folklorinis ansamblis "Versmė", Gerosios Vilties vidurinės mokyklos vaikų tautinių šokių kolektyvas, Vilniaus konservatorijos folklorinis ansamblis.

• Balandžio 12 dieną Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centre įvyko vakaras "Šviesi vilties žvaigždė", skirtas mons. K. Vasiliausko atminimui. Renginyje dalyvavo Arkikatedros klebonas G. Petronis, poetė O. Baliukonė, baleto studija "Liepsnelė", centro mišrus choras "Skroblas" ir folklorinis ansamblis "Versmė".

• Balandžio 12 dieną Kazokiškių (Trakų raj.) kaime koncertavo Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro tautinių šokių kolektyvas "Šimtažiedis" ir nuotaikingos muzikos ansamblis.

• Balandžio 12 dieną Kužių ir Verbūnų kultūros namuose koncertavo Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų folkloro ansamblis "Sedula".

• Balandžio 13 dieną Anykščiuose, A. Vienuolio memorialiniame muziejuje paminėtas A. Vienuolio- Žukausko 120-osios gimimo metinės. Ažuožerių šeimyninių globos namų, Traupio Šv. Martyno šeimyninių globos namų ir Kuniškių R. Miškinienės šeimyninių globos namų auklėtiniams koncertavo LASS Anykščių rajono organizacijos folklorinis ansamblis "Šaltinėlis" ir kaimiškos muzikos kapela.

• Balandžio 13 dieną Šiauliuose įvyko pavasario mugė "Viskas - sodui, daržui". Joje koncertavo Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų liaudiškos muzikos kapela "Šelmiai".

• Balandžio 13 dieną Alytuje įvyko Lietuvos Respublikos jėgos trikovės varžybos. Jose dalyvavęs sporto klubo "Sveikata" atstovas V. Girnius savo svorio kategorijoje iškovojo pirmąją vietą.

• Balandžio 16 dieną Jonavos viešojoje bibliotekoje miesto visuomenei pristatyta neregio K. Ancutos knyga "Katės akis". Renginyje gausiai dalyvavo LASS Jonavos rajono organizacijos nariai.

• Balandžio 17 dieną Šiaulių logopedinėje mokykloje koncertavo Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų mišrus vokalinis ansamblis "Dermė".

• Balandžio 18 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, buvo susirinkęs Beatričės bičiulių klubas. Su susirinkusiais B. Grincevičiūtės talento gerbėjais bendravo Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos pirmininkė U. Nasvytytė.

• Balandžio 19 dieną LASS Šalčininkų rajono organizacijoje lankėsi gydytojo A. Kuoro vadovaujama okulistų grupė. Specialistai iš Vilniaus dešimčiai rajono organizacijos narių patikrino regėjimą, padėjo pasirinkti akinius.

• Balandžio 19 dieną Plungėje, vaikų darželyje "Nykštukas" surengtoje muzikos pamokoje koncertavo LASS Plungės rajono organizacijos meno mėgėjai.

• Balandžio 19 dieną Prūdiškių (Vilniaus raj.) pensiono gyventojams ir darbuotojams koncertavo Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro folklorinis ansamblis "Versmė".

• Balandžio 19 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre surengtas dainų atlikėjo A. Neurovo autorinis vakaras. Jame A. Neurovas atliko savo dainas. Be muzikos, autorius pats sukūrė ir žodžius.

• Balandžio 20 dieną Kaune įvyko LASF sunkiosios atletikos jėgos trikovės varžybos J. Burakovo taurei laimėti. Jose nugalėtoju absoliučioje svorio kategorijoje tapo sporto klubo "Sveikata" atstovas A. Gvazdauskis. Antras - sporto klubo "Šviesa" atstovas L. Ramutėnas, trečias - V. Girnius iš sporto klubo "Sveikata".

• Balandžio 20-27 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos Respublikos moterų šachmatų čempionatas. Jame dalyvavo trys Lietuvos aklųjų sporto federacijos atstovės: V. Benkunskienė, I. Skėrutė ir I. Karsokaitė. Mūsų sportininkės užėmė vietas trečiame dešimtuke.

• Balandžio 23 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, atidaryta E. Tubutienės rankdarbių paroda. Susirinkusiems koncertavo Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro tautinių šokių kolektyvas "Šimtažiedis". Paroda Lietuvos aklųjų bibliotekoje veikė balandžio 23 - gegužės 6 dieną.

• Balandžio 24 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filiale įvyko popietė susitikimas "Linksmosios istorijos". Su skaitytojais bendravo Klaipėdos universiteto lietuvių literatūros ir režisūros katedros studentės ir jų dėstytoja V. Liugailaitė.

• Balandžio 25 dieną Šeduvoje surengta Knygos bičiulių draugijos vakaronė. Joje koncertavo LASS Radviliškio rajono organizacijos vokalinis ansamblis "Pasagėlė".

• Balandžio 25 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekoje surengta atvirų durų diena, skirta Lietuvos bibliotekų savaitei. Renginyje skaitytojams pristatytos garsinės knygos ateities perspektyvos.

• Balandžio 25 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filiale įvyko skaitymo brailio raštu konkursas. Jame dalyvavo 20 skaitytojų. Trys konkurso dalyviai brailio raštą išmokę visai neseniai. Konkurso dalyviams koncertavo grupė "ABI".

• Balandžio 26 dieną Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centre koncertą "Pavasarinės melodijos" surengė "Ąžuoliuko" vaikų muzikos mokyklos moksleiviai.

• Balandžio 26 dieną Panevėžio kultūros klube "Pavėsis" lankėsi Pačiaraukštės (Biržų raj.) kultūros namų meno mėgėjai. Svečiai surengė koncertą, kurį pavadino "Darbai įpusėjo, pavakaroti susiėjom".

• Balandžio 27 dieną Kaišiadorių kultūros centre surengta pavasario šventė. Joje koncertavo Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro tautinių šokių kolektyvas "Šimtažiedis" ir nuotaikingos muzikos ansamblis.

• Balandžio 27 dieną Gaštynuose (Kelmės raj.) įvyko žemdirbių palydų į laukus šventė "Pavasario vyturys". Šventės dalyviams koncertavo LASS Kelmės rajono organizacijos vokalinis ansamblis "Likimas".

• Balandžio 27-28 dieną Klaipėdoje įvyko golbolo 2001-2002 čempionato ketvirtojo (baigiamojo) etapo varžybos. Čempionais tapo sporto klubas "Šaltinis" iš Vilniaus. Antri - Šiaulių "Perkūnas", treti - "Šarūnas" iš Vilniaus. Ketvirti - "Pamarys" iš Klaipėdos. Penkti - "Sveikata" iš Kauno, šešti - "Mes" iš Kauno. Paskutiniajame etape geriausiu puolėju ir gynėju pripažintas E. Biknevičius iš sporto klubo "Šaltinis". Antroje grupėje rezultatyviausias J. Buivydas iš sporto klubo "Pamarys", pelnęs 21 įvartį. Baudinių mėtymo varžybas laimėjo K. Žilinskas iš sporto klubo "Sveikata".

• Balandžio 29 dieną Panevėžio kultūros klubo "Pavėsis" meno mėgėjams surengta išvyka į Uteną. Panevėžiečiai lankėsi turistų pamėgtose Utenos vietose. Vėliau Aukštakalnio bendruomenei jie surengė koncertą.

• Balandžio 30 dieną devyniems LASS Akmenės rajono organizacijos nariams surengta išvyka į Kauno akių ligų ligoninę. Transportą šiai išvykai nemokamai suteikė Akmenės socialinės paramos skyrius.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]