MUMS RAŠO

Janina ŠINKŪNAITĖ

TĖVO STANISLOVO PABERŽĖJE


Balandžio 16 dieną LASS Vilniaus miesto ir rajono organizacijos tarybos nariai išsiruošė pas visam laikui į savo išgarsintąją Paberžę grįžusį tėvą Stanislovą. Priėmė jis mus naujutėlėje klebonijoje, vadinamojoje menėje, prie modernioje krosnyje spragsinčios ugnies. Pasidžiaugė žmonių, prisidėjusių prie šio pastato statybos, dosnumu, pagyrė mūsų įmonės elektros instaliacijos gaminius, pasiteiravo, ar pakanka valstybės dėmesio regėjimo negalią turintiesiems. Padėkojęs už dovanas bibliotekai - už brailio raštu išleistus "Katekizmą" ir "Šeimos maldas", Prano Daunio knygas - atsiprašė dėl ligos negalįs ilgai bendrauti, lydėti po savo valdas.

Aplankėme bažnytėlę, svirnelį, kuriame įkurdinta nuostabi bažnytinių drabužių ekspozicija, apžiūrėjome senąją kleboniją su daugybe eksponatų - varinių puodų, varpelių ir saulučių. Didelį įspūdį paliko parke, buvusiame Šilingo dvare, bemaž prieš dešimtmetį atidarytas 1863 metų sukilimo muziejus. Paberžėje gyveno vienas iš sukilimo vadų - kunigas Antanas Mackevičius. Čia išliko jo statyta bažnyčia, o kartu ir nemažai jau tėvo Stanislovo rūpesčiu restauruotų meno lobių. Maloni staigmena - muziejuje dirbanti Regina Galvanauskienė, kuri, pasirodo, buvo "Vilniaus" choro dainininkė.

Tiltukas per Liaudės upelį mus atvedė ir į jau senokai tėvo Stanislovo sutvarkytas kapines. Čia nepaprastai daug koplytstulpių - ir užmirštiesiems, ir negrįžusiems, o svarbiausia - sukilėliams. Yra išlikę net penkių 1863 metų sukilimo dalyvių kapai.

Paberžė buvo ir tebėra vieta, kur veržiasi žmonių širdys. Mums tik atvykus tėvas Stanislovas išlydėjo būrį mokinukų, o vėliau dar turėjo atvažiuoti ekskursija iš Kauno.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]