LASS LITERATŲ KŪRYBA

Kazimiera VENCKUVIENĖ

 


Žydintis vanduo

 

Užrakinai vienatvės grandines,

Jų raktą patikėjai vėjui.

Dar plakas bangos gelstančio rudens

Į tuos krantus, kuriais vaikystė ėjo.

 

Sudilo klumpės praeities keliuos,

Tik naktimis randai dar skauda.

Tave rudens geltonis pavilios,

Palikęs praeitin pravertą langą.

 

Atsiminimai - žydintis vanduo,

Lyg gertum vaistą kartų.

Lyg tavo laikas - gelstantis ruduo

Nubėgs prie pilko gruodo vartų.

 

 

Ruduo

 

Ant tavo rankų mano ilgesys,

Jau rudenys su vėjais šnekas.

Tas begalinis lapų šlamesys,

Ir vėl sulytas mūsų takas.

 

Dar vasaros alsuos, keli lašai

Ant medžių, uogienojų spindi.

Ir nieko, nieko tu jau neprašai,

Tik nori dar grąžinti viltį.

 

Geltonos liepsnos degina mane,

Aš negaliu nuo jų pabėgti.

Tave matau lyg pamirštam sapne,

Ir vėl iš naujo pradedu kliedėti.

 

Dar karštus laužo pelenus semiu,

Nejaugi viskas jais pavirsta?

Ir vėl žinau, žiema šaltu sniegu

Ant šios žaizdos dės baltą tvarstį.

 

  Valentino AJAUSKO piešinys

   

Duoklė

 

Tolyn, tolyn vis lekia dienos,

Į gelsvą smėlio kalną.

Taip blunka mūsų mėnesienos, -

Kažkas dainuoja meilę.

 

Kažkas dar šoka svaigų tango

Ant nupjautų ražienų.

Už tai išgerkime po taurę,

Rasas surinkę nuo blakstienų.

 

Rudens verpetuose paklydę,

Dar rasim skaidrų juoką.

Tikiu, kad būsim neišėję,

Už tai jaunyste mokam.

 

 

Spąstai

 

Lietus vis lyja, lyja,

Purvu keliai pavirto.

Mes turime tik mylią

Už horizonto pilko.

 

Nubluko žalios pievos,

Visų veidai sulyti.

Nutolo horizontas,

Jis liko nepavytas.

 

Mes klupom ir apakom

Nuo purvo ir bėgimo.

Viltis visas praradom,

O lietūs neišlijo.

 

Vėžės

 

Nukrito šydas, dengęs žemės veidą,

Sutvisko sniegas šviesoje žvaigždžių.

Sniegan namai subridę maldą kalba,

Po jų stogais tviksėjimas širdžių.

 

Tyla šnabždėjo baltą sapną žemei.

Visi sumigo toj baltoj vilny.

Kažkas per sniegą tyliai nuvažiavo, -

Kaip spindi vėžės vienišam kely.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]