NEREGYS IR VISUOMENĖ

Augustinas ROTUNDAS

"GELBĖJIMOSI PLAUSTAS" AR ŠIS TAS DAUGIAU?


Balandžio 18 d. socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė visuomenei pristatė dar vieną solidų, keleto ministerijų parengtą dokumentą "Skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimo programa 2002-2004 metams". Visiškai tikėtina, kad žmogui, vos suduriančiam galą su galu, panašūs jam mėtomi "gelbėjimosi plaustai" sukelia tik dar didesnį nusivylimą arba ironišką šypseną. Ne vienas pasakys: "Reikia darbo, normalių atlyginimų, o ne naujų programų ir naujų strategijų!" Ir toks žmogus bus absoliučiai teisus! Maždaug prieš 13-14 metų, pačioje Atgimimo pradžioje, viename tuometinės tarybinės valstybės subiurokratėjimui skirtų straipsnių rašytojas Vytautas Petkevičius taikliai pastebėjo, kad tada, kai pritrūksta duonos, normalus žmogus stengiasi jos užsiauginti, o biurokratas steigia "duonos aprūpinimo komisiją". Deja, gyvename komisijų ir strategijų kūrimo laikais, o kuria jas ne tik Lietuvos, bet ir Briuselio ar Strasbūro biurokratai. Be abejonės, visos šios strategijos pačios savaime nepadaro žmogaus nei sotesnio, nei turtingesnio, bet "išmanančiose rankose" jos gali tapti visai neblogais koziriais, o kitkas - jau priklauso nuo paties žaidėjo... Tad tiek apie strategijas apskritai ir apie vieną jų konkrečiai. Bent jau mūsų organizacijos padalinių vadovai pastarąja turėtų susidomėti šiek tiek rimčiau.

"Skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimo programa" - didelis, beveik dviejų šimtų puslapių dokumentas, pilnas visokių skaičių, lentelių bei priedų. Dokumento pradžioje nurodoma, kad jau 1995 metais Lietuvos Respublikos Prezidentas kartu su kitų valstybių vadovais Jungtinių Tautų Viršūnių susitikime pasirašė Kopenhagos deklaraciją, kurioje pabrėžiama, kad skurdo prevencija ir jo įveikimas yra aukščiausias visuomenės raidos prioritetas, kad skurdo išvengimas pirmiausia yra politinė problema. Taigi derėtų atsiminti, kad savivaldybėse, kitose valstybinėse įstaigose ieškodami pagalbos labiausiai skurstantiems mūsų organizacijos nariams, reikalą turime jau nebe su socialine, bet su politine problema. Skurdo mažinimas yra ir Europos integracijos projekto dalis. 2000 m. gruodžio mėnesį Europos Sąjungos Taryba nutarė, kad ES šalys turėtų parengti skurdo ir socialinės atskirties mažinimo veiksmų planus 2001-2003 metams.

"Strategijoje" nurodoma, kad žemiau skurdo ribos mūsų respublikoje gyvena apie 560 tūkst. žmonių. Skurdo riba - apie 260 Lt. Ypač gilus skurdas - 125 Lt. Tačiau tiesioginė piniginė parama skurstantiesiems ar esantiems skurdo pavojuje laikoma kraštutine priemone, kai kitais būdais neįmanoma sustiprinti asmens darbingumo ir galimybių užsidirbti pakankamų pajamų. Tie kiti būdai - tai teritorinės tikslinės darbo rinkos programos, skirtos labiausiai socialiai pažeidžiamiems asmenims, verslo pagrindų mokymas, jau dirbančių žmonių perkvalifikavimas ir pan. Apskritai teritorinės darbo biržos yra vienas kertinių "Strategijos" akmenų, todėl kelio į jas neturėtų pamiršti ir mūsų organizacijos darbuotojai.

O dabar apie tai, kas naujojoje "Strategijoje" susiję konkrečiai su neįgaliaisiais. Skyriuje, aptariančiame įdarbinimą, sakoma: "Numatyti ir įgyvendinti priemones, skatinančias įmones steigti darbo vietas neįgaliesiems ir organizuoti jų mokymą darbo vietose." Skyriuje apie verslo plėtojimą ir skatinimą: "Parengti ir įgyvendinti kreditų lengvatinėmis sąlygomis suteikimo invalidams, norintiems imtis nuosavo verslo, tvarką."

Tarp skurdo įveikimo priemonių svarbi vieta tenka švietimui, mokslui, nes tik išsilavinęs, turintis profesiją ir aukštą kvalifikaciją žmogus gali sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje. Neįgalieji, studijuojantys aukštosiose mokyklose, jau nėra joks stebuklas, tačiau jiems vis dar iškyla daug problemų. "Strategijos" kūrėjai į jas irgi atkreipia dėmesį: "Renovuojant aukštąsias mokyklas, neįgaliesiems pritaikyti mokymosi aplinką (atitinkamai įrengti kabinetus, sanitarinius mazgus, specialius privažiavimus ir pan.)." Tačiau svarbiausia "Strategijos" nuostata yra štai kokia: "Patvirtinti ir pradėti įgyvendinti Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos programą 2003-2012 metams". O tai reiškia, kad, patvirtinus minėtąją programą, neįgaliųjų organizacijos dešimčiai metų turėtų jeigu ir ne itin gerą, tačiau bent apytikriai pastovų finansavimą.

Naujoji "Strategija" keliauja po ministerijas rinkdama atsakingų valdininkų parašus. Gegužės pabaigoje - birželio pradžioje ją turėtų patvirtinti LR Vyriausybė.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]