KRONIKA

 

 


• Vasario 21 dieną Kaune, Senamiesčio pradinėje mokykloje, koncertavo Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų instrumentinis ansamblis, vadovaujamas L. Matusevičiaus.

• Vasario 22 dieną Palangos sanatorijos "Baltija" reabilitacijos centras "Vyturys" paminėjo veiklos dešimtmetį. Ta proga susirinkusiems koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro retro muzikos ansamblis "Prisiminimas".

• Vasario 22 dieną atidarytas Alytaus bendruomenės užimtumo dienos centras. Jį įsteigė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos kurčiųjų draugija ir Lietuvos invalidų draugija. Atidaryme dalyvavo Alytaus savivaldybės meras V. Kirkliauskas, vicemerė R. Kazlauskienė, socialinės rūpybos skyriaus vedėja D. Tamaševičienė, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kiti svečiai. Susirinkusiems koncertavo neįgaliųjų organizacijų meno mėgėjų kolektyvai.

• Vasario 22 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko vakaras "Palieski stygą atminties", skirtas Lietuvos aklųjų draugijos meno mėgėjų kolektyvų vadovo, kompozitoriaus A. Kasparavičiaus 70-mečiui paminėti. Jo kūrinių pagrojo liaudiškos muzikos kapela "Šelmiai".

• Vasario 22-24 dieną Šiauliuose įvyko Lietuvos Respublikos moterų paprastųjų šaškių čempionatas. Jame dalyvavo dvi Lietuvos aklųjų sporto federacijos (LASF) atstovės - S. Ingaunytė ir I. Skėrutė. S. Ingaunytė iškovojo čempionato bronzos medalį.

• Vasario 22-24 dieną Šiauliuose įvyko Lietuvos Respublikos vyrų paprastųjų šaškių čempionato pirmos lygos varžybos. Jose dalyvavo du LASF atstovai - E. Marčiulynas ir R. Križevičius. E. Marčiulynas užėmė šeštą vietą ir iškovojo teisę dalyvauti čempionato finalinėse varžybose.

• Vasario 23 dieną LASF sporto klubas "Šaltinis" surengė sportininkų vakarą. Jame pagerbti geriausi "Šaltinio" sportininkai. Susirinkusiems koncertavo ansamblis "Juodoji rožė" bei Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro nuotaikingos muzikos ansamblis.

• Vasario 24 dieną Pageluvyje (Šiaulių raj.), sveikuolių sporto šventėje "Saulės ruoniai", koncertavo Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų liaudiškos muzikos kapela "Šelmiai".

• Vasario 27 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, paminėtas pedagogo, vieno iš aktyviausių skaitytojų, V. Verbausko 70-metis. Jubiliatą pasveikino draugai, pedagogai, bičiuliai, buvę bendramoksliai. V. Verbauskas susirinkusiems paskaitė savo eilių.

• Vasario 28 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų klube "Pabūkime kartu" svečiavosi klubo "Pasveik pats" vadovė G. A. Kairienė.

• Kovo 1 dieną Kaune, Radvilėnų vidurinėje mokykloje, surengta etnografinė vakaronė. Ją moksleiviams aukštaičių tarme pravedė Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų skaitovė ir mėgėjų teatro "Aira" režisierė Z. Klibavičienė.

• Kovo 2 dieną Kėdainių laisvalaikio centre surengtas tautinių šokių festivalis "Kaziuko suktinis". Jame dalyvavo Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas "Šarma".

• Kovo 2 dieną Rokiškio savivaldybės teatro salėje įvyko Aukštaitijos kaimo kapelų ir liaudies muzikantų šventė "Kaziuko armonika". Joje dalyvavo Panevėžio kultūros klubo kaimo kapela "Iškepuris" ir muzikantas A. Kruopis, grojęs lūpine armonikėle. "Iškepuris" paskelbtas šauniausia šventės kapela.

• Kovo 2-10 dieną Mažeikiuose įvyko Lietuvos Respublikos vyrų braziliškų šaškių čempionato finalinės varžybos. Jose dalyvavo dešimt sportininkų. LASF atstovas R. Valužis užėmė ketvirtą vietą.

• Kovo 6 dieną Kėdainiuose, žmonių su negalia centre "Likimas", Kėdainių žmonių su negalia literatų būrelis paminėjo vienerių metų veiklos jubiliejų. Ta proga susirinkusiems koncertavo LASS Kėdainių rajono organizacijos folklorinis ansamblis "Temela".

• Kovo 7 dieną Vilniuje, pirmoje specialiojoje internatinėje mokykloje, įvyko koncertas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Pedagogams ir moksleiviams koncertavo Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro folklorinis ansamblis "Versmė" bei tautinių šokių kolektyvas "Šimtažiedis".

• Kovo 7 dieną Einoraičių (Šiaulių raj.) kultūros namuose koncertavo Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų folklorinis ansamblis "Sedula".

• Kovo 7 dieną reabilitacijos centre "Aušveita" koncertavo Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro rusų dainos ansamblis.

• Kovo 7 dieną Panevėžio aklųjų ir silpnaregių dienos centre įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo Panevėžio LIONS klubo bei aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrijos "Žvilgsnis" nariai. Svečiai domėjosi materialine baze, veikla ir problemomis, atsirandančiomis ugdant akluosius ir silpnaregius vaikus.

• Kovo 8 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, įvyko popietė "Nepriklausomybė - mūsų dovana ir pareiga pasauliui", skirta Lietuvos nepriklausomybės dienai. Susirinkusiems koncertavo Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro folklorinis ansamblis "Versmė".

• Kovo 8 dieną Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centre įvyko šventė, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Susirinkusiems koncertavo M. K. Čiurlionio menų gimnazijos moksleiviai, eilių paskaitė skaitovas ir poetas V. Šiaučiūnas.

• Kovo 8 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, įvyko popietė, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai "Nepriklausomybė - mūsų pareiga ir dovana pasauliui". Renginyje dalyvavo Nepriklausomybės akto signataras poetas G. Iešmantas. Susirinkusiems koncertavo Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro folklorinis ansamblis "Versmė".

• Kovo 8 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko vakaras-koncertas "Tau muziką ir žodį dovanoju", skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Jame dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto aktorių teatro skaitovas A. Micka ir gitaristas J. Gadišauskas, dainininkė S. Bagdonaitė, Lietuvos žemės ūkio universiteto tautinės dainos ansamblis, vadovaujamas V. Milaknienės.

• Kovo 8 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose koncertavo tautinių šokių kolektyvas "Kalatinis" ir vokalinė grupė.

• Kovo 8 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre įvyko vakaras "Senų draugų būry". Į jį susirinko buvę LASS Klaipėdos įmonės darbuotojai. Susitikimo dalyviams koncertavo kultūros namų retro muzikos ansamblis "Prisiminimas" ir skaitovų būrelis.

• Kovo 9-10 dieną Šiauliuose įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių paprastųjų greitųjų šaškių čempionatas. Jame dalyvavo 36 sportininkai iš aštuonių federacijos sporto klubų. Čempione tapo S. Ingaunytė, antras - J. Jankūnas, trečias - E. Marčiulynas.

• Kovo 9 dieną Vilniaus tautodailininkų bendrija surengė gražiausios servetėlės konkursą. Jame dalyvavo ir Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro rankdarbių būrelio tautodailininkės L. Norkienė ir S. Kulbeckienė.

• Kovo 10 dieną Vilniuje, Šv. Kazimiero bažnyčioje, koncertavo aklųjų choras "Vilnius". Programoje skambėjo lietuvių ir Vakarų Europos kompozitorių sakralinė muzika.

• Kovo 11 dieną Kėdainių specialus vaikams su regėjimo negalia darželis "Pasaka" paminėjo veiklos 30-metį. Susirinkusiems koncertavo LASS Kėdainių rajono organizacijos folklorinis ansamblis "Temela".

• Kovo 11 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų kolektyvai surengė net tris koncertus, skirtus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Bazilionų (Šiaulių raj.) kultūros namuose, vėliau Bubių (Šiaulių raj.) kultūros namuose koncertavo folklorinis ansamblis "Sedula", Radviliškio kultūros rūmuose koncertavo mišrus vokalinis ansamblis "Dermė".

• Kovo 11 dieną Operos ir baleto teatre paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Aklųjų choras "Vilnius", Lietuvos muzikos akademijos choras, Lietuvos kamerinis orkestras ir prof. V. Noreika diriguojant prof. S. Sondeckiui atliko lietuvių ir Vakarų Europos kompozitorių kūrinių. Su chorinio dainavimo mokyklos "Liepaitės" jaunių ir merginų chorais dainavo dainininkė J. Vizbaraitė.

• Kovo 12 dieną LASS Anykščių rajono organizacijoje surengta oftalmologijos ir tiflopedagogikos diena. Anykštėnus konsultavo LASUC direktorės pavaduotoja socialiniam ugdymui, tiflopedagogė S. Bričkutė ir akių gydytoja D. Venskuvienė. Į konsultacijas pakviesti akli ir silpnaregiai vaikai bei suaugę regėjimo invalidai. LASS Anykščių rajono organizacija globoja šešis aklus ir silpnaregius vaikus. Anykščiuose jau keleri metai nėra akių gydytojo. Todėl oftalmologės apsilankymas susirinkusiems buvo ypač naudingas. LASS Anykščių rajono organizacijos pirmininkas Z. Sapkauskas sakė, kad tokios dienos bus rengiamos ir ateityje.

• Kovo 12 dieną Palangos poilsio namuose "Baltija" Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro folklorinis ansamblis "Spingsulė", šokių kolektyvas ir kaimiškos muzikos kapela "Vyra".

• Kovo 13 dieną Vilniaus etninės veiklos centras surengė sostinės folklorinių ansamblių apžiūrą. Joje dalyvavo Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro folklorinis ansamblis "Versmė".

• Kovo 14 dieną LASS Pasvalio rajono organizacijos nariams surengta Užgavėnių šventė. Susirinkusieji prisiminė Užgavėnių papročius, Gavėnios valgių receptus.

• Kovo 14 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, įvyko skaitytojų konferencija. Jos dalyviams koncertavo Namų muzikavimo grupė. Skaitytojams pristatyta šios grupės garsajuostė "ABI". Ją išleido Lietuvos aklųjų biblioteka.

• Kovo 15 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose pristatyta nauja vaikų popchoro "Saulutė" programa "Pasėjau rūtelę".

• Kovo 15 dieną Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centre įvyko romansų vakaras. Jame dalyvavo ansamblis "Juodoji rožė", folklorinio ansamblio "Sadauja" vyrų grupė, čigonų romansų atlikėja L. Petročenko, centro tautinių šokių kolektyvas "Šimtažiedis", folklorinis ansamblis "Versmė" ir rusų liaudies dainos ansamblis.

• Kovo 15 dieną Rokų (Kauno raj.) kultūros namuose įvyko neįgaliųjų festivalis konkursas "Pasijuokime kartu". Jame Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų mėgėjų teatras "Aira" iškovojo teisę dalyvauti respublikiniame renginyje "Pasijuokime kartu", kuris įvyks Raseiniuose.

• Kovo 15 dieną Panevėžio kultūros klube "Pavėsis" aklieji ir silpnaregiai susitiko su naujai Panevėžyje paskirtu vyskupu J. Kaunecku. Svečias susirinkusiems papasakojo apie savo gyvenimą, atsakė į klausimus. Giesmių pagiedojo kultūros klube "Pavėsis" susikūręs naujas mišrus choras.

• Kovo 16 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių plaukimo individualusis čempionatas. Jame dalyvavo 32 sportininkai iš penkių federacijos sporto klubų. Neregių vyrų grupėje naują rekordą pasiekė M. Zibolis. Jis 100 m laisvu stiliumi įveikė per 1 min. 26,78 sek.

• Kovo 16 dieną LASS Švenčionių rajono organizacijoje lankėsi okulistų grupė, vadovaujama gydytojo R. Kuoro. Specialistai iš Vilniaus patikrino 47 LASS narių regėjimą. Penkiems iš jų rekomenduota daryti akių operacijas.

• Kovo 18 dieną LASS Akmenės rajono organizacijos nariams surengta vakaronė. Susirinkusieji pagiedojo Gavėnios giesmių, poetė J. Janušienė paskaitė savo eilių.

• Kovo 20 dieną LASS Jonavos rajono organizacijos nariams surengta popietė "Margučių šventę pasitinkant". Į šventę atvyko svečiai iš Kauno - naujasis LASS Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos pirmininkas S. Babonas, meno mėgėjai I. Petravičienė, B. Špagina ir muzikantas A. Kunder.

• Kovo 20 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko šventė "Augo žemėj, ėjo dangumi", skirta Pasaulinei žemės dienai. Joje dalyvavo kultūrologas A. Žarckus, kultūros namų folklorinis ansamblis "Kanapija" ir kanklių ansamblis, Muzikos akademijos Kauno fakulteto dainavimo katedros studentai, vadovaujami dėstytojos B. Sodaitytės.

• Kovo 21 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, surengta popietė "LASS gyvenimas videofilmuose". Susirinkusieji iš vaizdajuosčių dar kartą galėjo prisiminti netolimoje praeityje užfiksuotas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos ir jos narių veiklos akimirkas.

• Kovo 21 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekos Panevėžio filiale įvyko susitikimas su poetu P. Kulvinsku. Poetas pasakojo apie save, paskaitė eilių.

• Kovo 21 dieną Kaune, vaikų darželyje "Bitutė", koncertavo Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų kanklių ansamblis.

• Kovo 21 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre koncertavo ansamblis "Ventukai" iš Naujosios Akmenės.

• Kovo 22 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko vakaras "Mūzų palytėti", skirtas Tarptautinei teatro dienai. Jame dalyvavo Kauno jaunimo kamerinio teatro aktorius A. Rubinovas, Kauno muzikinio teatro solistė G. Beinorienė ir jos mokinės, Kauno vaikų I muzikos mokyklos auklėtinės, vokalistės R. Misiukaitė ir R. Mačiliūnaitė.

• Kovo 22 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, pristatytas režisierės D. Survilaitės filmas "Kurmis" apie neregį R. Audiejaitį.

• Kovo 22 dieną Kauno slaugos ligoninėje laikytos šv. Mišios, giedojo Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų moterų vokalinis ansamblis.

• Kovo 22 dieną Panevėžio kultūros klube "Pavėsis" įvyko giesmių vakaras "Kryžiaus kelias tęsiasi žmonių kančioje". Jame dalyvavo klubo "Pavėsis" folklorinis ansamblis "Pajauta" ir Panevėžio folklorinis ansamblis "Šaltinis".

• Kovo 22-24 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos Respublikos vyrų komandinis šachmatų čempionatas. Jame dalyvavo ir LASF komanda (S. Berginas, G. Grybas, A. Kuvšinovas, A. Novikovas, B. Rosicanas, G. Rutkauskas, J. Smirnovas). Čempionate dalyvavo dešimt komandų. Mūsų komanda užėmė aštuntą vietą.

• Kovo 23-24 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 2001-2002 m. golbolo čempionato trečiojo etapo varžybos. Komandos buvo suskirstytos į du pogrupius. Pirmajame etape rungtyniavo dviejų prieš tai buvusių etapų stipriausios komandos, o antrajame - likusios komandos. Po trečiojo etapo varžybų pirmauja sporto klubo "Šaltinis" komanda. Antri - sporto klubas "Šarūnas", treti - sporto klubas "Perkūnas". Tarp antrojo pogrupio komandų pirmauja sporto klubo "Sveikata" komanda, antri - "Pamarys", treti - "Mes". Buvo surengtos ir baudinių mėtymo varžybos. Jų nugalėtoju tapo A. Juchna iš sporto klubo "Šarūnas".

• Kovo 24 dieną Liūdynės (Panevėžio raj.) kultūros namuose įvyko teatrų festivalis "Liūdynė 2002". Festivalyje Panevėžio kultūros klubo "Pavėsis" skaitovų kolektyvas parodė kompoziciją pagal J. Marcinkevičiaus kūrybą "Baladė apie Ievą".

• Kovo 25 dieną Šiauliuose, Šv. Ignaco bažnyčioje, giedojo Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų mišrus vokalinis ansamblis "Dermė".

• Kovo 27 dieną LASS Biržų rajono organizacijos nariams surengta literatūrinė popietė. Knygų mylėtojai susitiko su Lietuvos aklųjų bibliotekos Panevėžio filialo vedėja A. Galadauskiene.

• Kovo 27 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, lankėsi vaikų ir jaunimo klubo "Liepsnelė" nariai. Jie koncertavo Skroblų mikrorajono vaikams. Jaunieji dainininkai ir aktoriai lankėsi UAB "Brailio spauda", susipažino su žurnalo "Mūsų žodis" leidyba ir spausdinimu brailio raštu.

• Kovo 27 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko literatūrinis vakaras, kuriame pristatyta V. Zaikausko knyga "Būgnininkų rūmai". Ištrauką iš šios knygos paskaitė kultūros namų skaitovė Z. Klibavičienė.

• Kovo 27 dieną Šiauliuose Gubernijos mikrorajono vaikams surengtas piešinių konkursas "Rieda margučiai".

• Kovo 28 dieną Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centre surengtas susitikimas su gydytoja B. Ivanoviene. Susirinkusiems gydytoja pasakojo apie kraujotakos ligas, jų priežastis ir apsisaugojimo būdus.

• Kovo 30 dieną Šiauliuose, prekybos centre "Tau", koncertavo Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų liaudiškos muzikos kapela "Šelmiai".

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]