IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Aldona GALADAUSKIENĖ

 


Kovo 25 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1932) Algimantas Jonas Vasiliauskas. Jis gimė Šakių raj., Paluobių kaime. Dirbo Zarasų raj. Ežerėnų ūkio vyr. buhalteriu, vėliau - Zarasų gamybinės žemės ūkio valdybos vyriausiuoju buhalteriu.

Pablogėjus regėjimui ir gavus invalidumo grupę dėl regėjimo 1970 m. įsidarbino LAD Panevėžio gamybiniame mokymo kombinate darbininku. 1976 m. buvo išrinktas Lietuvos aklųjų draugijos Panevėžio tarprajoninės valdybos pirmininku. Dirbdamas čia didelį dėmesį skyrė rajonų aklųjų draugijos organizacijų veiklai stiprinti, regėjimo invalidams registruoti, įdarbinti bei reabilituotis. Jam vadovaujant LAD Panevėžio tarprajoninė valdyba ne kartą buvo pripažinta nugalėtoja respublikoje.

1986 m. J. Vasiliauskas tampa LAD Panevėžio gamybos mokymo kombinato direktoriumi. Jam suteikiamas nusipelniusio socialinio aprūpinimo darbuotojo garbės vardas. J. Vasiliauskas nuolat buvo renkamas LAD centro valdybos ir jos prezidiumo nariu, suvažiavimų delegatu.

J. Vasiliauskas visada prisimenamas kaip nuoširdus draugas, rūpestingas draugijos darbuotojas.

Dabar J. Vasiliauskas - pensininkas.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]