MUMS RAŠO

Nijolė BARAUSKIENĖ

POŽIŪRĮ Į SAVE KEIČIAME PATYS


Jau dvyliktus metus dirbu Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, kuriame mokosi sutrikusios regos vaikai iš visos Lietuvos.

Per šiuos metus pamačiau, jog mūsų mokiniai mažai bendrauja su visuomene, bendraamžiais. Suvokiau: sutrikusios regos vaikai trokšta bendrauti, nori jausti ne aplinkinių gailestį ar užuojautą - tai dažnai patiriame per išvykas - jie nori būti visaverčiai visuomenės nariai.

Savo gebėjimus bandome atskleisti dalyvaudami respublikiniuose moksleivių renginiuose. Paminėsiu piešinių konkursą "Moksleiviai prieš AIDS" (1999 m.). Auklėtinė Edita Vaitkutė už piešinį buvo apdovanota Švietimo ir mokslo ministerijos padėka. 2000 m. mokyklos komanda (auklėtojos N. Barauskienė, R. Raudeliūnaitė, mokiniai P. Kalvelis, R. Bagdonavičiūtė, tėvų atstovas V. Mickus) aktyviai dalyvavo Pilietinių iniciatyvų centro rengtame seminare. Už projektą "Aš galiu" komanda laimėjo 800 Lt.

Šiais mokslo metais pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus S. Stanevičiaus vidurinės mokyklos moksleivių taryba. Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Grigienė labai maloniai priėmė mūsų pareikštą norą bendradarbiauti. Už tai esame labai dėkingi.

Ši draugystė prasidėjo jau praėjusiais mokslo metais, kada "stanevičiukai", mūsų pakviesti, surengė savo darbų parodą, pasirodė ir jų dramos studija mūsų renginyje "Ar verti ko sparnai be dangaus?!" (renginys skirtas narkomanijos prevencijai). Visi renginio dalyviai buvo sužavėti. Džiaugiamės, jog atvykusiems "stanevičiukams" išties turėjome ką parodyti. Tai ir jaukūs gyvenamieji kambariai, gražios klasės, puiki sporto salė ir kt. Mūsų svečius ypač nustebino kompiuterių technikos taikymo skyrius, apie kurį išsamiai papasakojo jo vedėjas V. Purlys.

Moksleivių tarybos lankėsi viena pas kitą, numatė organizuoti bendras diskotekas, susitikimus, dramos studijų pasirodymus. Tikiuosi, jog šis bendradarbiavimas suteiks ugdytiniams didesnių galimybių bendrauti su bendraamžiais ir išreikšti save.

Dauguma ugdytinių savaitgaliais lieka mokykloje, o mokykla neturi pakankamai lėšų šių mokinių kultūriniams poreikiams tenkinti, todėl dirbančiam auklėtojui tenka prašytojo vaidmuo, kuris yra nelengvas, kartais netgi žeminantis, o ir vaikai įpranta įeiti visur nemokamai ir ima to nevertinti.

Šiais mokslo metais su UAB "Kino tvanas" direktore pasirašėme bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią mūsų mokiniai kartą per savaitę iš "Kino tvano" paima reklaminių plakatų bei repertuarų ir išnešioja į šalia esančias ugdymo įstaigas. Už atliktą darbą galime nemokamai pasižiūrėti filmų.

Su "Kino tvanu" bendradarbiaujame jau tris mėnesius. Pastebėjau: mokiniai labai pareigingai atlieka šį darbą, patys plečia reklamos platinimo tinklą.

Prieš tai, žinoma, teko atlikti nemažą darbą. Turėjome susitarti su aplinkinėmis mokyklomis, kad priimtų mūsų reklamą, surastų jai vietos. Kai kuriose mokyklose mokiniai patys išaiškino, kodėl ėmėsi šio darbo, su kitomis mokyklomis susitarėme bendraudami telefonu. Džiugu, jog visose mokyklose suradome pritarimą, sutikimą.

Kartu su auklėtiniais džiaugiuosi pradėtais darbais, jų rezultatais. Manau, toks bendradarbiavimas sutrikusios regos vaikams leidžia išbandyti savo jėgas, įgyti pasitikėjimo savimi, visapusiškiau, įdomiau praleisti laisvalaikį.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]