VIRŠELIS

 

PESKOVAS. K. MININO KREIPIMASIS Į NOVGORODIEČIUS


XIX amžiaus rusų dailininkas M. Peskovas 1861 metais vieną iš savo drobių paskyrė iškiliai Kuzmos Minino asmenybei. K. Mininas (Suchorukas, ?-1616) buvo vienas iš Rusijos antrosios liaudies pašauktinių kariuomenės kovai su Žečpospolitos ir Švedijos intervencija organizatorių ir vadų. Tai Nižnij Novgorodo posado žmogus, 1611 metais jis buvo išrinktas zemskiniu seniūnu, vadovavo renkant lėšas antrajai liaudies pašauktinių kariuomenei ir ją organizavo. K. Minino ir D. Požarskio vadovaujama kariuomenė išvijo interventus iš Pavolgio. 1612 metais sumušė prie Maskvos Žečpospolitos kariuomenės rinktinę ir neleido jai pasiekti Maskvos, dėl to mieste buvusi interventų įgula kapituliavo. 1613 metais Mininas įėjo į bojarinų dūmą, gavo dūmos bajoro titulą. Mininas - vienas iš populiariausių rusų liaudies nacionalinių didvyrių. 1818 metais Mininui ir Požarskiui Maskvos Raudonojoje aikštėje pastatytas paminklas, kurio nepalietė politinės permainos Rusijoje.

Dailininko M. Peskovo drobėje pavaizduotas Mininas, kviečiantis stoti į pasipriešinimo kovą. Iškėlęs abi rankas į viršų jis aistringai kalba aplink jį susirinkusiems žmonėms. Jaunos merginos nusiima papuošalus ir aukoja juos išsivadavimo kovai. Minino įdėmiai klausosi seni žmonės, jauni kariūnai, moterys su vaikais. Abejingų klausytojų nėra. Pirmajame paveikslo plane greta Minino pavaizduotas žilabarzdis neregys, vilkintis pasiturinčio miestiečio rūbais. Prieš senolį priklaupę du jaunuoliai, galbūt sūnūs, prašo palaiminimo vykstant į karą. Sambūris vyksta šalia didžiulės, kolonomis išpuoštos cerkvės. Žmonių veiduose - susijaudinimas, nerimas, ryžtingumas.

Drobė saugoma Samaros meno muziejuje.

Vytautas GUDONIS

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]