IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

 

MINĖTINOS SUKAKTYS


Sausio 6 d. sukako 150 metų, kai mirė (1852) Luji Brailis, aklųjų rašto išradėjas. Gimė 1809 m. sausio 4 d.

Sausio 25 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1922) Vosylius Krupenkovas, LASS garbės narys.

Sausio 28 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1932) Augustinas Kasparavičius, LAD meno mėgėjų būrelių vadovas, kompozitorius. Mirė 1992 m. lapkričio 3 d.

Vasario 9 d. sukanka 40 metų, kai įvyko (1962) LAD Šiaulių tarprajoninės organizacijos pirmoji konferencija. Pirmuoju tarprajoninės valdybos pirmininku išrinktas Adolfas Venckevičius.

Vasario 19 d. sukanka 40 metų, kai įvyko (1962) LAD Panevėžio tarprajoninės organizacijos pirmoji konferencija. Pirmuoju tarprajoninės valdybos pirmininku išrinktas Algirdas Paukštys.

Vasario 21 d. sukanka 40 metų, kai įvyko (1962) LAD Vilniaus tarprajoninės organizacijos pirmoji konferencija. Pirmuoju tarprajoninės valdybos pirmininku išrinktas Aleksandras Širiajevas.

Vasario 25 d. sukanka 40 metų, kai įvyko (1962) LAD Kauno tarprajoninės organizacijos pirmoji konferencija. Pirmuoju tarprajoninės valdybos pirmininku išrinktas Valentinas Toločka.

Vasario 28 d. sukanka 40 metų, kai įvyko (1962) LAD Klaipėdos tarprajoninės organizacijos pirmoji konferencija. Pirmuoju tarprajoninės valdybos pirmininku išrinktas Anatolijus Klepikas.

Sukanka 70 metų, kai gimė (1932 vasario 29 d.) Vladas Verbauskas, pedagogas, LAD veikėjas.

Kovo 5 d. sukanka 10 metų, kai įsteigtas (1992) Lietuvos katalikiškasis Prano Daunio fondas akliesiems remti. Jo prezidentas - Panevėžio katedros klebonas mons. Juozapas Antanavičius.

Kovo 14 d. sukanka 100 metų, kai gimė (1902) Jeronimas Ignatavičius (kitur - Ignatonis), pedagogas, buvęs Kauno aklųjų instituto vedėjas. Mirė 1968 m. lapkričio 12 d. Čikagoje.

Kovo 31 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1927) Pranas Birenis, LASS veikėjas, meno mėgėjų būrelių dalyvis.

Balandžio 11-12 d. sukanka 40 metų, kai įvyko (1962) LAD penktasis suvažiavimas.

Balandžio 29-30 d. sukanka 55 metai, kai įvyko (1947) LAD pirmasis suvažiavimas.

Gegužės 1 d. sukanka 30 metų, kai įsteigtas (1972) LAD muzikinis kolektyvas, kurį sudarė kamerinis choras ir pučiamųjų instrumentų orkestras.

Gegužės 10 d. sukanka 100 metų, kai gimė (1902) Mečislovas Kviklys, pedagogas, pirmasis Kauno aklųjų instituto vedėjas. Mirė sovietų sušaudytas Sverdlovsko lageryje 1942 m. lapkričio 4 d.

Birželio 4 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1932) Elena Lilija Keršienė, LAD darbuotoja, publicistė, literatė.

Birželio 16 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1917) Stanislovas Krasinskas, ilgametis LASS Kauno kultūros namų kaimo kapelos vadovas, kompozitorius, poetas. Mirė 2000 m. gegužės 30 d.

Birželio 25 d. sukanka 95 metai, kai gimė (1907) Viktorija Genytė-Šmaižienė, ilgametė Kauno aklųjų instituto pedagogė, poetė. Mirė 1971 m. gruodžio 25 d. Vinipege, Kanadoje.

Birželio 29 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1917) Valerija Čeikinaitė-Černiauskienė, LASS garbės narė, dainininkė, masažuotoja.

Rugpjūčio 9 d. sukanka 170 metų, kai gimė (1832) Zenonas Civinskis, oftalmologas, medicinos mokslų daktaras, Vilnijos aklųjų globėjas. Mirė 1904 m. rugpjūčio 24 d.

Rugpjūčio 25 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1927) Vanda Boreikienė, pedagogė.

Rugsėjo 2 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1952) Galina Stepanovič-Bogdel, pedagogė, rašytoja. Mirė 1995 m. gegužės 18 d.

Rugsėjo 17 d. sukanka 95 metai, kai gimė (1907) Jonas Mikėnas, pedagogas, buvęs Kauno aklųjų mokyklos direktorius. Mirė 1963 m. gegužės 8 d.

Spalio 1 d. sukanka 40 metų, kai Lietuvoje pradėtos (1962) garsinti knygos.

Spalio 15 d. - Tarptautinė baltosios lazdelės (aklųjų) diena.

Lapkričio 1 d. sukanka 25 metai, kai Lietuvos aklųjų bibliotekoje pradėjo veikti (įsteigtas 1977) Lietuvos aklųjų istorijos muziejus.

Lapkričio 16-17 d. sukanka 30 metų, kai įvyko (1972) LAD pirmoji respublikinė mokslinė konferencija "Aklųjų socialinės ir darbo problemos Lietuvoje".

Gruodžio 8-11 d. sukanka 25 metai, kai pirmą kartą įvyko (1977) Lietuvos aklųjų draugijos kultūros dienos, surengtos Ukmergės mieste ir rajone.

* * *

Sukanka 70 metų, kai buvo išleista (1932) neperiodinio žurnalo "Aklųjų dalia" pirmoji knyga. Jos leidėja - Lietuvos akliesiems globoti draugija.

Sukanka 60 metų, kai įsteigta (1942) Kauno aklųjų įmonė.

Parengė dr. Valentinas Vytautas Toločka

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]