MUS REMIA

Alvydas VALENTA

KORĖJIEČIŲ REMTAS PROJEKTAS - KALĖDŲ DOVANA MAŽIESIEMS


Gruodžio 19 dieną Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro vaikai sulaukė Kalėdų Senelio. Kaip pasakojo pats Senelis, seneliaudamas, keliaudamas po visą žemės rutulį, jis užsuko ir į tolimąją Korėją. Ir čia jam šį tą perdavė ir prisakė nuvežti... Tačiau norint sužinoti, ką ir kam, reikia pradėti šiek tiek iš toliau.

Kalėdų Senelis su vaikais1999 m. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija patvirtino reformuotą brailio rašto abėcėlę. Abėcėlė abėcėle, ją galima išmokti, įsiminti, tačiau jeigu vaikai neįgis praktinių įgūdžių, neturės ką skaityti, naudos bus nedaug. Todėl buvo numatyta lėšų vaikiškai literatūrai leisti brailio raštu, tačiau bėgo laikas, o nei Lietuvos aklųjų biblioteka, nei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras jų negavo. Kitaip sakant, lėšos kažkur "pasimetė" ar "nuplaukė" ne ta kryptimi, o gal buvo panaudotos strategiškai svarbesniems valstybės reikalams... Kad vaikai galėtų išmokti skaityti naująja abėcėle, ėmė rūpintis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro taryba. LASS pirmininko patarėjos kultūros reikalams Danutės Cidzikienės pastangomis ir koordinuojant Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai, parengtas projektas "Vaikų literatūros leidyba brailio raštu". Projektą remia "Samsung - Korėjos nacionalinės UNESCO komisijos švietimo paramos fondas". Projektas numato 2-4 klasių mokiniams išleisti apie 70 leidybinių lankų įvairios literatūros. Gruodžio 19 d. UAB "Brailio spauda", į pagalbą pasikvietusi Kalėdų Senelį, LASUC mokiniams perdavė pirmąsias naująja brailio abėcėle išspausdintas knygas. Kol kas jų tik dvi: Vytauto Matulaičio "Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai" ir Jozefo Čapeko "Apie šuniuką ir katytę", bet tai tik didelio darbo pradžia. Mažieji, atsivertę pagal "Samsung" projektą išleistas knygas, jose ras ne tik įdomių istorijų, bet ir paveikslėlių. Paveikslėliai čia ne tik dėl grožio. Nematančiam vaikui dažnai būna nelengva perprasti "žaidimo taisykles", kuriomis vadovaudamiesi regintieji į plokštumą perkelia gyvūnus, namų apyvokos reikmenis, pastatus. Piešinėlius, kaip ir patį brailio raštą, reikia tiesiog imti ir išmokti skaityti. Naujosios pagal "Samsung" projektą UAB "Brailio spauda" išleistos knygos padės vaikams perprasti ir šią suaugusiųjų "gudrybę".

O dabar dar keletas žodžių apie Kalėdų Senelį. Jeigu būsime visiškai atviri, tas Senelis, vaikams atnešęs tokių gražių knygučių, Korėjoje gal ir nesilankė. Bet tai tik viena teisybės pusė, antroji: jeigu ne korėjiečių finansinė parama, šitokios prasmingos kalėdinės dovanos mažiausieji Lietuvos brailio rašto skaitytojai būtų negavę.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]