MUS REMIA

Ginta PETRAUSKIENĖ

LIONS KLUBO PARAMA


Šiaulių miesto neregiams ir silpnaregiams LIONS Šiaulių klubas prieš Kalėdas padovanojo 22 magnetofonus įgarsintoms knygoms skaityti. Magnetofonams pirkti buvo surinkta 2500 Lt. LIONS Šiaulių klubo prezidentas, miesto tarybos narys Alfredas Lankauskas patikslino, kad dėkoti reikėtų Šiauliuose surengto koncerto, kurio metu buvo surinktos lėšos, atlikėjams ir dalyviams. Pasak A. Lankausko, pagrindinė tarptautinio LIONS klubo veiklos kryptis - padėti akliesiems ir silpnaregiams. Šiaulių miesto savivaldybė skyrė lėšų LASS Šiaulių miesto ir rajono organizacijai, kad šie magnetofonai būtų pritaikyti įgarsintoms knygoms skaityti.

"Dovanų švenčių proga dažniausiai gauna vaikai, retai dovanų įteikia svetimi žmonės. Dabar - tas retas atvejis, kada įteikiamos labai brangios dovanos. Juk žinome, ką aklajam reiškia knyga," - sakė LASS Šiaulių įmonės direktorius, miesto tarybos narys Edvardas Žakaris, dėkodamas LIONS klubui už dovaną.

Ketvirtą kartą miesto akluosius ir silpnaregius paremiantis LIONS Šiaulių klubas pavasarį ketina surengti dar vieną akciją.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]