REDAKTORIAUS ŽODIS

Vytautas GENDVILAS

 


Atėjo dar vieneri metai. Nauji - tokie tarytum pasakose ar naujametiniuose atvirukuose: su storai apsnigtais stogais, neišbrendamomis pusnimis, su nuo sniego svorio palinkusiomis eglių šakomis, su nuraudusiais iš šalčio vaikų žandais. Tikri Naujieji metai, kokių seniai nebuvo. Sakoma, kaip metus pradėsi, tokie jie ir bus. Lai 2002 metais viskas būna tikra. Lai galingi ristūnai jums vos patempdami veža vežimą, pilną laimės, sveikatos, sėkmės, džiaugsmo, gėrybių - visko, kas žmogų daro laimingą. Lai eiklūs šių metų žirgai pro šalį vėju praneša negandas, skausmus ir vargus.

Prisimindamas 2001 metus noriu akcentuoti vieną labai svarbų ir reikšmingą ne tik "Mūsų žodžiui" dalyką: praėję metai, kalbant apie tai, kaip buvo skleidžiama informacija akliesiems, yra ypatingi tuo, kad 2001 metais kaip niekad visuomenė stengėsi padėti akliesiems gauti reikiamą informaciją. Prisiminkime: brailio raštu išleistas visuotinio gyventojų surašymo Lietuvoje informacinis lapelis, išleisti aštuoni Europos komisijos delegacijos Lietuvoje informaciniai biuleteniai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis brailio raštu išleisti anglų, prancūzų, ispanų ir italų kalbų vadovėliai, duris atvėrė pirmasis Lietuvoje viešbutis su kambarių numerių užrašais brailio raštu. Gal per daug drąsu sakyti, bet, matyt, atėjo tas laikas, kai visuomenė ima suprasti, kad informaciją reikia teikti ne tik matančiam žmogui, bet ir neregiui, ir nebūtinai už jo paties pinigus... Labai norėtųsi, kad visuomenės nuostatos išliktų tokios ir 2002 metais. Optimizmo teikia kai kurie šių dienų pokalbiai ir susitarimai.

2002 metai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai yra labai svarbūs tuo, kad iki šių metų liepos įvyks LASS XVI suvažiavimas. Kada kalbėti, rašyti apie LASS problemas ir visokius reikalus, jei ne dabar? O laiko liko labai nedaug. Suvažiavimas ir jame priimti sprendimai bus tokie, kokius mes - Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos nariai - paruošime ir priimsime. Todėl norėčiau jus, mieli skaitytojai, pakviesti žurnalo puslapiuose išsakyti savo mintis ir sumanymus. Iš sklandžiau išdėstytų minčių gims straipsniai. Pavienes, tačiau vertingas ir svarbias mintis galima tiesiog pacituoti. Kad ir viena, tačiau drąsi, ryžtinga mintis gali duoti darbo ir naudos ilgiems metams. Todėl rašykite, o mes, redakcijos darbuotojai, jūsų mintis išguldysime į žurnalo puslapius. Galite mums kaip ir iki šiol rašyti brailio, reginčiųjų raštu, siųsti elektroninius laiškus arba skambinti telefonu.

Šiais metais kalbėsime ne vien apie LASS XVI suvažiavimą. Stengsimės, kad jus pasiektų žinios apie tai, kas įdomu, nauja, nepaprasta, vertinga, kas džiugina širdį ir duoda peno apmąstymams.

Manykime, kad ir neprenumeruojantys "Mūsų žodžio" žmonės nuo žurnalo nenutols. Gal jie yra tarp tų, kurie žurnalą paskaito paėmę iš draugo rankų, o gal tarp tų, kurie "Mūsų žodį" skaito internete ar įgarsintą.

"Mūsų žodžio" darbuotojų vardu nuoširdžiai noriu padėkoti visiems žurnalą užsisakiusiems 2002 metams: ir tiems, kurie mokėjo iš savo kišenės, ir tiems, kas tam reikalui paskyrė visuomeninių lėšų. Mažėjant LASS gamybinei veiklai, didėjant nedarbui, integruojantis į visuomenę, aklieji ir silpnaregiai tolsta vieni nuo kitų. Neturėdami žinių apie juos vienijančią ir jungiančią organizaciją - Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą - neregiai vienas nuo kito tolsta dvigubu greičiu. Todėl ir skaitykime "Mūsų žodį" - Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos žurnalą.

Lai 2002-ji Jums būna prasmingų minčių ir didelių darbų metai.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]