IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Dr. Valentinas Vytautas Toločka

 


TAUTODAILININKĖS JUBILIEJUS

Gruodžio 14 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1931) Elena Valerija Joneliūkštienė, ilgametė LASS kultūros darbuotoja. Ji gimė Narteikių kaime (Rokiškio raj.). 1955 m. baigė Panevėžio pedagoginę mokyklą. Nuo trumparegystės ėmė silpti matymas. 1972 m. įstojo į LAD. 1975-1981 m. dirbo LAD Vilniaus kultūros namuose aklųjų buitinės reabilitacijos būrelio vadove, nuo 1981 m. vadovavo nematančių tėvų vaikų užimtumo būreliui. 1981-1991 m. mokytojavo Suaugusių aklųjų vidurinės mokyklos Vilniaus skyriuje, Varėnos rajone mokė brailio rašto. Nuo 1997 m. LASS Vilniaus kultūros namuose vadovauja rankdarbių ir kulinarijos būreliams. Kaip tautodailininkė audžia, mezga. Su savo puikiais darbais dalyvauja įvairiose parodose. Dalis jos darbų pabuvojo Vokietijos, Lenkijos, Prancūzijos tarptautinėse parodose.

 

"AIROS" TEATRO REŽISIERĖ ZITA

Gruodžio 22 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1951) Zita Klibavičienė, LASS Kauno kultūros darbuotoja. Ji gimė Biržuose. 1975 m. baigė Vilniaus kultūros mokyklą. Čia besimokydama dirbo LAD Vilniaus kultūros namuose kultūrinio darbo instruktore. Nuo 1975 m. sausio pradžios iki 1994 m. balandžio vidurio dirbo Kauno aklųjų įmonėje bendrabučio auklėtoja, instruktore aklųjų reabilitacijai. 1986 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, kuriame studijavo tiflopedagogiką. Nuo 1994 m. balandžio pradėjo vadovauti LASS Kauno kultūros namų dramos būreliui. Ji ne tik režisuoja spektaklius, bet ir ugdo akluosius skaitovus, juos rengia respublikiniams konkursams. Jos vadovaujamas kolektyvas, 2000 m. šventęs savo veiklos 40-metį, pakrikštytas aklųjų mėgėjų teatro "Aira" vardu.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]