NAUJOVĖS

Rasa JANUŠEVIČIENĖ

LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS TINKLALAPIS


Lietuvos aklųjų biblioteka savo skaitytojams ir kitiems besidomintiems jos veikla žmonėms jau pasiekiama internete: www.kf.vu.lt/lab. Lėšų tinklalapiui kurti skyrė Lietuvos kultūros ir sporto rėmimo fondas; kuriant tinklalapį, bibliotekai talkino Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Integruoto informacijos centro darbuotojai - esame nuoširdžiai dėkingi.

Mintis turėti savo tinklalapį buvo ilgai brandinta. Biblioteka, vykdydama plačią leidybinę veiklą, teikdama įvairias paslaugas, sukaupė daug informacijos, kuri, manome, gali būti įdomi bibliotekos skaitytojams ir jos paslaugų vartotojams visoje Lietuvoje, tiflopedagogams, tiflopsichologams, kitiems specialistams, bibliotekininkystės specialybės studentams. Vis daugiau mūsų bibliotekos skaitytojų savo darbe ar namuose ima naudotis kompiuteriais, internetu. Stengėmės, kad tinklalapis būtų draugiškas silpnaregiui - tekstai jame pateikti padidintu šriftu, yra galimybė dar labiau jį padidinti.

Kokią informaciją ras interneto vartotojas mūsų tinklalapyje? Pirmiausia - bibliotekos vizitinę kortelę ("Apie mus") , kur trumpai pristatoma bibliotekos istorija, misija ir uždaviniai, struktūra, fondai, paslaugos, leidyba. Šis puslapis gausiai iliustruotas nuotraukomis. Bibliotekos fondų sudėtis atspindėta lentelėje, kurios duomenys bus keičiami kasmet.

Viena svarbiausių kiekvienos bibliotekos tinklalapio dalių - katalogai. Mūsų tinklalapio "Katalogų" puslapyje - LAB leidžiamų garsinių knygų katalogai ir brailio raštu knygų katalogai (1998, 1999 ir 2000 m.). Kasmet jie bus papildomi. Taip pat informacija apie naujausias LAB išleistas knygas. Šiame puslapyje yra ir nuoroda į Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos LIBIS suvestinį katalogą, kurio paieškos sistema suteikia vartotojui galimybę rasti informaciją apie jį dominančią knygą. LAB komplektavimo - knygų tvarkymo skyriaus darbuotojos rūpinasi, kad LIBIS suvestiniame kataloge galima būtų atlikti paiešką ir pagal knygos formatą (garsinė, brailio raštu knyga) - tokiu būdu vartotojai galėtų gauti informaciją ir apie seniau (iki 1998 m.) išleistas sutrikusio regėjimo skaitytojams skirtas knygas. Tikimės, kad LIBIS centras atsižvelgs į mūsų prašymą, ir skaitytojai galės internete gauti informaciją apie visus mūsų fondus.

Džiaugiamės, savo tinklalapyje pristatydami pilno teksto leidinius ("Tiflotekstai") - neregių autorių kūrybą, poeziją (B. Kondrato, V. Sušinsko, L. Bučelytės ir kt.), prozą (A. Adomaičio), literatūrą apie akluosius (P. Daunį, B. Grincevičiūtę, V. V. Toločką), mokslinę literatūrą (LAB vykusios tarptautinės konferencijos "Nacionalinės brailio raštijos plėtra ir dabartis" medžiaga), vertimus (N. Baraga, R. Kretšmeris). "Tiflotekstų" puslapis taip pat bus nuolat pildomas. Ruošiama leidybai Z. Kavaliausko eilėraščių knyga, jau parengtas 2002 m. tiflologinis kalendorius, kiti tekstai taip pat bus skelbiami internete.

Besidomintys aklųjų organizacijų ir aklųjų bibliotekų veikla "Nuorodų" puslapyje ras jiems reikalingų interneto adresų.

Tinklalapyje skelbsime ir naujienas apie reikšmingus įvykius, renginius ir kt.

Norintys su mumis susisiekti visą informaciją taip pat ras tinklalapyje. Turintys pastabų, pageidavimų, pasiūlymų - prašome parašyti mums elektroniniu paštu ([email protected]) ar paskambinti (tel./faks. 8-22 25 06 11).

Lankykitės mūsų bibliotekoje - ir tikroje, o dabar jau ir virtualioje. Mes dirbame Jums, mes turime Jums pasiūlyti daug naujo ir įdomaus.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]