ŠVIETIMAS IR REABILITACIJA

Salomėja KRUPOVISOVIENĖ

PROJEKTO "NEATSTUMKITE MANĘS" SĖKMĖ


Spalio 9-ąją, minint Tarptautinę baltosios lazdelės dieną, Naujosios Akmenės Ramučių vidurinės mokyklos IV d klasėje įvyko šventė. Buvo pristatytas iš Švietimo kaitos fondo lėšų laimėtas projektas "NEATSTUMKITE MANĘS" (konkursas "Darbas su vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių, integruotoje klasėje").

Šį projektą paruošiau kartu su klasės mokytoja-metodininke Zina Vagliene, logopede-metodininke Violeta Komejeviene, specialiąja pedagoge Ilmante Kvedariene. Projekto tikslas - suteikti specialiųjų poreikių vaikams didesnes galimybes prisitaikyti prie bendrojo lavinimo mokyklos, turėti priemonių, kurios padėtų paruošti mokinį nepriklausomą nuo kitų, savarankišką, ugdyti sąmoningus vaikus, kurie gebėtų gyventi ir veikti modernioje visuomenėje. Projektui įgyvendinti Švietimo kaitos fondas paskyrė 3936 litus.

IV d klasės integruoti specialiųjų poreikių mokiniai su mokytojomis ir renginio svečiaisKuo gi ši klasė tokia išskirtinė? Joje mokosi 20 vaikų, iš jų - 5 specialiųjų poreikių (3 mergaitės su regos sutrikimais, 1 - su regos ir kalbos, 1 - neprigirdinti). Šie visi vaikai kartu mokosi nuo pirmos klasės. Kai pirmąją klasę baigiant buvo susivokta, jog vienai mokytojai per didelis krūvis - penki nemenkų sveikatos problemų turintys vaikai, pasiūlyta kelis perkelti į kitas klases, tada sujudo tėvai. Jų sprendimas buvo vienas - klasė susigyveno, vaikai vieni kitus globoja. Dabar einant ketvirtiems bendro mokymosi metams, Erikai Š., Monikai V. ir kitiems mažiau savarankiškiems vaikams padeda draugai.

Klasė priprato prie Erikos brailio rašto mašinėlės skrabėjimo, tad nekreipia į tai dėmesio. Brailio rašto išmoko ne tik mokytoja Z. Vaglienė, bet ir keletas Erikos draugų. Per šiuos metus mokiniai priprato, kad, be klasės mokytojos, pamokose būnu aš - kaip mokytojos padėjėja. Labiausiai Erikai reikalinga esu per matematikos pamokas, nes mes visas užduotis atliekame kartu su klase. Erikos mokymosi rezultatai labai geri - ji gabi mokinė. Aktyviai dalyvauja klasės gyvenime, lanko muzikos mokyklą.

Ir kiti integruoti vaikai su regos sutrikimais šioje klasėje mokosi gerai. Su jais papildomai dirbu aš - kaip tiflopedagogė. Pagalbą teikia logopedas, specialusis pedagogas.

Pristatant projektą svečiavosi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos pirmininkas Alfonsas Navickis, LASS Akmenės rajono tarybos pirmininkė Birutė Žukauskienė, Akmenės rajono socialinės paramos skyriaus vedėja Aleksandra Vismantienė, švietimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Karalienė, Ramučių vidurinės mokyklos direktorius Rimantas Kentra.

Šiuo metu klasėje - kompiuteris, televizorius, vaizdo grotuvas, enciklopedijos. Svečiai ir projekto rėmėjai į šventę atėjo ne tuščiomis rankomis, bet su dovanomis. Vienas rėmėjas padovanojo spausdintuvą. Gavome didinamųjų lęšių, kopijavimo popieriaus, įvairių knygų, magnetofoną knygoms skaityti.

Naudodamasi šia proga paprašiau LASS Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos pirmininko A. Navickio, kad padėtų įsigyti kalbos sintezatorių, nes be jo Erika negali naudotis kompiuteriu. Kadangi ji ruošiasi ir toliau mokytis šioje mokykloje, būtų lengviau atlikti įvairias užduotis ir namų darbus.

Programos tikslas - padėti specialiųjų poreikių vaikams prisitaikyti techniškai vis modernėjančioje visuomenėje. Jiems reikės ne tik išsilavinimą įgyti, bet ir susirasti darbą - mokykloje įsigis pagrindus. Atjautos, kantrumo ir gerumo daigai IV d klasėje jau suleido šaknis.

Galiu pasidžiaugti, kad LASS Šiaulių ir Tauragės apskričių taryba bei pirmininkas, LASS Akmenės rajono taryba supranta, kad investicija į jaunąją kartą su regos sutrikimais duos ateityje vaisių. Aš, kaip rajono tiflopedagogė, esu aprūpinta reikiamomis tiflotechnikos priemonėmis. Kabinete turiu kompiuterį, kuriuo naudojasi Naujosios Akmenės vaikai su regos sutrikimais.

Ramučių vidurinė - pirmoji mokykla rajone, pasirengusi įveikti integruoto mokymo sunkumus, įsigyjanti reikalingų priemonių. Šiam darbui psichologiškai ruošiasi ir mokytojai.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]