IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

 


ALGIRDAS PAUKŠTYS

Lapkričio 15 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1931) Algirdas Paukštys, LAD veikėjas. Gimė Šatilgalio kaime (Kretingos r.), mažažemių valstiečių šeimoje. Baigė Kartenos pradinę mokyklą. Regėjimo neteko susižeidęs sprogmenimis. 1947 m. atvyko mokytis į Kauno aklųjų internatinę mokyklą. Buvo smalsus jaunuolis, troško žinių, domėjosi grožine literatūra, vadovavo kelioms visuomeninėms organizacijoms. Baigęs aštuonias klases, 1951 m. rudenį, teturėdamas 20 metų, paskirtas LAD Šiaulių srities skyriaus valdybos pirmininku ir išrinktas II šaukimo valdybos prezidiumo nariu. Prisidėjo Šiauliuose steigiant LAD gamybinį cechą ir plečiant jo veiklą. 1953 m., panaikinus sričių skyrių valdybas, persikėlė į Panevėžį, aklųjų įmonėje dirbo darbininku, baigė vakarinę vidurinę mokyklą. Buvo tada garsėjusio įmonės aklųjų dramos būrelio narys, pjesėse vaidino pagrindinius vaidmenis.

1962-1976 m. A. Paukštys dirbo LAD Panevėžio tarprajoninės valdybos pirmininku, buvo rūpestingas vadovas. 1976 m. paskirtas Panevėžio įmonės direktoriumi ir jai vadovavo 10 metų. Nuo LAD V iki X suvažiavimų jis - centro valdybos prezidiumų narys.

A. Paukščio veikla buvo įvertinta: LAD IX suvažiavimas jį išrinko garbės nariu. Mirė 1990 m. spalio 24 d.

IR VĖL - BEATRIČĖS JUBILIEJUS

Lapkričio 28 d. sukanka 90 metų, kai gimė (1911) Beatričė Grincevičiūtė, dainininkė. Ji gimė Stolaukėlyje (Vilkaviškio r.), bajorų šeimoje. Tėvai persikėlė į Ilguvos dvarą, tad Beatričė vaikystę praleido gražioje Nemuno pakrantėje. Beatričė iš prigimties buvo silpnaregė, po kurio laiko visiškai prarado regėjimą. Iki 1930 m. mokėsi Varšuvos aklųjų institute. 1931-1933 m. dirbo auklėtoja Kauno aklųjų institute. Nuo 1934 m. kaip instituto auklėtinė mokėsi dainavimo kompozitorės Elenos Laumenskienės vadovaujamoje liaudies konservatorijoje. Jos dainavimo mokytoja buvo žinoma vokalo pedagogė Antanina Binkevičiūtė. 1937 m. lapkričio 24 d. B. Grincevičiūtė pirmą kartą koncertavo per Kauno radiją. Nuo to laiko ir prasidėjo jos koncertinė veikla. 1944 m. pavasarį baigė Kauno aklųjų instituto aštuonias klases. 1944-1946 m. dirbo soliste Lietuvos valstybinės filharmonijos Kauno skyriuje, 1946-1960 m. buvo Vilniaus radijo solistė. Ji meistriškai atlikdavo klasikų kūrinius, buvo puiki vaikiškų dainų atlikėja; domėjosi lietuvių liaudies dainomis, jautriai, savitai jas interpretuodama dainavo per radiją, dažnai koncertavo visuomenei, išleido plokštelių.

1954 m. B. Grincevičiūtei buvo suteikti Lietuvos nusipelniusios artistės, 1971 m. - liaudies artistės garbės vardai, o 1977 m. paskirta respublikinė premija.

Nuo Lietuvos aklųjų draugijos susikūrimo ji entuziastingai dalyvavo organizacijos veikloje, ypač parengiant pirmuosius draugijos įstatus, buvo renkama delegate į draugijos suvažiavimus ir konferencijas. 1978 m. jai buvo paskirta LAD premija už aktyvią koncertinę ir kūrybinę veiklą. IX suvažiavimas ją išrinko LAD garbės nare.

Apie Beatričę Grincevičiūtę parašyta daug straipsnių, apybraižų, pastatyta filmų, išleista knygų. 90-mečio proga pasirodė režisierės Jadvygos Zinaidos Janulevičiūtės atsiminimų knyga "Lapkričio Beatričė".

Dainininkė mirė 1988 m. lapkričio 27 d. Palaidota Vilniuje, Antakalnio kapinėse. Po mirties įamžintas jos vardas: prie namo, kuriame ji gyveno, pritvirtinta memorialinė lenta, Beatričės vardu pavadinta viena Vilniaus gatvė ir įsteigtas memorialinis butas-muziejus. 1990 m. paskelbtas respublikinis Beatričės Grincevičiūtės vokalistų konkursas. Konkurse gali dalyvauti ir profesionalūs dainininkai, ir mėgėjai. Konkursai vyksta minint dainininkės jubiliejus.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]