RENGINIAI

Gražina SIDEREVIČIENĖ

"SUSITIKIMAI" SUVALKIJOJE


Švęsdama neeilinį 75-ąjį gimtadienį, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga tradicija tapusias dienas "Susitikimai" surengė Marijampolės apskrityje. Jos įvyko spalio 10-12 dienomis, o pagrindiniai organizaciniai rūpesčiai buvo patikėti LASS Kauno ir Marijampolės apskričių tarybai bei Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namams.

Iki šiol organizuotos dienos vykdavo viename pasirinktame Lietuvos mieste. Šiemet kultūrinių renginių geografija gerokai prasiplėtė, apimdama Marijampolę, Šakius, Vilkaviškį. Nepraleista proga papasakoti apie LASS įkūrimo 75-metį bei baltąją lazdelę Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse. Didžioji organizacinių darbų našta užgulė R. Ulinsko ir S. Babono pečius. Ne vieną ir ne du kartus vyko dalykiniai susitikimai su Marijampolės apskrities ir savivaldybės vadovais bei atsakingais darbuotojais, kuriuose buvo aptarta kiekviena detalė. Smagu, kad suvalkiečiai suprato, ko siekiame, ir labai šiltai bei pagarbiai priėmė pasiūlymą organizuoti LASS dienas Marijampolės apskrityje.

Pagrindiniai renginiai vyko Marijampolėje. Spalio 10 dieną apskrities administracijos patalpose buvo atidaryta paroda "Šviesą nešančios rankos". Nors patalpa ne itin pritaikyta tokioms parodoms, jos rengėjai dailininkė Eglė Talalienė ir Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filialo vedėja Irena Blaževičienė sugebėjo ją paruošti taip, kad taptų patraukli lankytojams. Irena, pati pristačiusi parodą, liko patenkinta, kad lankytojai tikrai nebuvo abejingi neregių ir silpnaregių vaikų sukurtiems molinukams ar suaugusiųjų medžio dirbiniams, išradingiems pynėjų gaminiams. Ne vienas ilgiau sustodavo prie brailio raštu išleistų knygų ar žemėlapių ir neapsimestinai domėjosi, kaip neregiai sugeba pirštais pajusti tokius mažus taškelius.

Surengtoje spaudos konferencijoje dalyvavo daug vietos žurnalistų, tad reikia tikėtis, jog LASS centro tarybos pirmininko Osvaldo Petrausko pasakojimas apie neregius ir silpnaregius mūsų visuomenėje neliks be atgarsio.

Tikrai savęs verto žiūrovo Marijampolės kolegijoje sulaukė aklųjų choras "Vilnius". Pilnutėlė salė žiūrovų, aplodismentų bangos rodė, kad čia susirinko profesionalų meną suprantantys ir jį vertinantys žmonės.

Kauno šokių kolektyvas “Šarma” ŠakiuoseTą dieną kauniečiai surengė koncertą Šakiuose. Iš anksto žinojome, kad į Šakių savivaldybės laisvalaikio ir pramogų centrą renkasi labai išrankūs žiūrovai, tad stengėmės, kaip įmanydami. Pasirodė šių metų respublikinio konkurso "Pora už poros" diplomantai - tautinių šokių kolektyvas "Šarma" (vadovė Gražina Geldauskienė), dainininkė Onutė Matusevičiūtė (koncertmeisterė Beata Andriuškevičienė) ir instrumentinis ansamblis. Įdomi detalė: paskelbus, kad Liongino Matusevičiaus vadovaujamas kolektyvas atliks neregių kompozitorių-mėgėjų kūrinių, salė prapliupo tokiais plojimais, kokių išties nesitikėjome.

Spalio 11 dieną prasidėjo Kauno popmuzikos ansamblio "Meniu" (vadovas Audrius Lenkšas) koncertas Marijampolės griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Nejaukiai ginkluotų sargybinių apsuptyje pasijuto tiek atlikėjai, tiek juos lydėjęs ir apie LASS veiklą bei baltąją lazdelę pasakojęs LASS Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos pirmininkas Ramūnas Ulinskas, tačiau koncerto dalyviai tikrai negalėjo skųstis dėmesio ar plojimų stoka. R. Ulinskas prisipažino buvęs labai sukrėstas, matydamas tiek daug jaunų, klystkeliais pasukusių žmonių, tiek daug sugadintų gyvenimų.

Iš kolonijos "Meniu" pasuko Vilkaviškio link. Kartais ir gerai organizuota reklama neduoda rezultatų. Apie keturis šimtus žiūrovų talpinančioje Vilkaviškio kultūros namų salėje atlikėjų laukė gal koks šimtas, nors mieste puikavosi afišos, buvo informuota žiniasklaida.

Labai rimtai planuotam susitikimui su Marijampolės literatais ruošėsi Kauno literatai ir skaitovai. Jiems padėti iš Vilniaus atvyko Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė Jadvyga Kuolienė ir dokumentinio filmo bei prisiminimų knygos apie Beatričę Grincevičiūtę autorė Zinaida Janulevičiūtė. Deja, susitikti beveik nebuvo su kuo. Ačiū Marijampolės žurnalistams, kurie ir čia neapvylė, daug klausinėjo, domėjosi mūsų literatų kūryba.

Šaškių varžybos paįvairino “Susitikimus”Kur kas smagiau laiką leido LASS Kauno sporto klubo "Sveikata" šaškininkai Irena Karsokaitė, Vytautas Girnius ir Edmundas Marčiulynas. Jie atvyko į draugiškas varžybas su Marijampolės invalidų klubo "Šešupė" ir šio miesto neregių bei silpnaregių šaškių sporto atstovais. Pasivaržę, pasišmaikštavę, draugiškai pasiskirstė vietomis: pirmieji - kauniečiai, antroji vieta atiteko klubui "Šešupė" ir treti liko marijampoliečiai.

Abipusės simpatijos lydėjo Kauno silpnaregių internatinės mokyklos pedagogų bei moksleivių ir Marijampolės kolegijos dėstytojų bei studentų susitikimą. Mokytoja Lina Vitkuvienė supažindino su naujausiomis kompiuterinėmis technologijomis, skirtomis akliesiems ir silpnaregiams. Ši paskaitėlė sukėlė gyvą susidomėjimą ir užtruko ilgiau, nei buvo tikėtasi. Redos Urnienės vadovaujamas folkloro ansamblis ir Raselė Misiukaitė pakvietė visus į koncertą. Atlikėjai buvo šiltai sutikti, o Raselės skaitomos savos kūrybos eilės kai kam ir ašarą išspaudė. Norėčiau pacituoti vieną posmą:

Aš nupiešiu, nupiešiu jums saulę!

Tiktai duokit pieštuką dienos,

Aš žinau, kaip atrodo pasaulis,

Nors nemačius aš niekad šviesos.

Marijampolės vaikų darželyje-mokykloje "Žiburėlis" mokytojai ir moksleiviai taip pat jautėsi kaip namuose. Ten atrado ir likimo draugą, neregį berniuką, kuris nesitvėrė smalsumu ir svečius apipylė klausimais, susijusiais su aklųjų ir silpnaregių mokymu.

Baigiamasis "Susitikimų" Suvalkijoje akcentas - spalio 12 diena. Pažintis su Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus eksponatais, skani kareiviška grikių košė su arbata Marijampolės kariniame dalinyje ir koncertas "Mūsų skambantis laikas" vėlgi Marijampolės apskrities viršininko administracijos salėje. Jį surengė Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų moterų vokalinis ansamblis, mėgėjų teatras "Aira", folkloro ansamblis "Kanapija", respublikinio vaikų televizijos konkurso "Dainų dainelė" 1996 ir 1998 metų laureatė Rasa Misiukaitė, LASS Marijampolės organizacijos mišrus vokalinis ansamblis ir be galo nuotaikinga bei išradinga kaimiška kapela televizijos konkurso "Duokim garo!" laureatė - "Vyra" iš Klaipėdos. Užkrečiantis klaipėdiečių muzikantų ir dainininkų smagumas, su niekuo nepalyginamas žemaitiškas humoras būtų galėjęs ir mirusį prikelti, tad šventė, o tuo pačiu ir pažintis su suvalkiečiais baigėsi linksmai.

Kaip ir dera tokių dienų progomis, apsikeista padėkomis. LASS centro tarybos pirmininko pavaduotojas Sigitas Armonas padėkas įteikė LR Seimo nariui Algirdui Butkevičiui, Marijampolės apskrities viršininkui A. Mitrulevičiui, šios savivaldybės merui V. Braziui, Vilkaviškio merui A. Bagušinskui ir Šakių merui J. Puodžiukaičiui.

Savo ruožtu Marijampolės apskrities viršininko pavaduotojas J. Ščeponis įteikė padėkas R. Ulinskui, A. Kačergienei, G. Zorskai, o P. Alseikai padėkojo Marijampolės meras V. Brazys.

Organizatoriai yra dėkingi visiems, čia paminėtiems geranoriškiems vadovams, jų pavaldiniams - D. Micutienei, dirbančiai Marijampolės apskrities viršininko administracijoje kultūros patarėja, I. Slavickienei - šios apskrities socialinių reikalų viršininkei, ir visiems, padėjusiems surengti šias dienas. Atskira padėka rėmėjams: J. Makarevičiaus IĮ "Jovaras", keramikos dirbtuvei "Gandas", UAB "Marijampolės duona", UAB "Noktūra", ŽŪB "Šaltekšnis", A. Brusoko IĮ "Čečeta", AB "Sodai", Šakių verslininkams. Be nesavanaudiškos jų paramos šiandien tikrai neišsiverstume. Manau, kad ir atlikėjams, ir žiūrovams buvo malonus LR Seimo nario J. Olekos apsilankymas baigiamajame koncerte, jo dėmesys ir nuoširdūs palinkėjimai mūsų sąjungos žmonėms.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]