MUS REMIA

 

 


Rugpjūčio 25-30 dieną Lietuvoje lankėsi aklųjų ir silpnaregių rėmėjas Klausas Robertas Herbas su žmona. Svečias lankėsi LASS centro taryboje, Kauno aklųjų ir silpnaregių internatinėje mokykloje, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro profesinio lavinimo skyriuje. K. R. Herbas remia Lietuvos akluosius ir silpnaregius moksleivius ir diabetikus. Per eilę metų K. R. Herbas lietuviams yra paaukojęs per 25.000 Vokietijos markių.

Vytauto GENDVILO nuotraukoje: Klausas Robertas Herbas su žmona.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]