GYVENIMO AKTUALIJOS

Alvydas VALENTA

KOPIANTYS Į MOKSLO VIRŠUKALNES


Per dešimtį nepriklausomybės metų pasikeitė žmonių požiūris į daugelį gyvenimo reiškinių, tarp jų ir į mokslą. Kaip atrodo, aklieji čia nėra kokia nors išimtis. Štai ką "Mūsų žodžiui" papasakojo LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos instruktorė Likumida Orlova: "Per visą mano darbo laiką Aklųjų ir silpnaregių sąjungoje, daugiau negu 20 metų, tokio atvejo dar nebuvo: LASS Vilniaus ir Alytaus apskrityse turime 51 studentą. Prieš kelerius metus buvo 34 - tai atrodė labai daug. Dabar štai 51! Žmonės jau suprato, kad be mokslo, be išsilavinimo susirasti vietą po saule bus sunku. Daugiausia žmonių - 20 - mokosi masažo. Tik įstaiga, kurioje jie mokosi, vadinasi nebe Vilniaus aukštesnioji medicinos mokykla, bet Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultetas. Didžioji dalis masažuotojų yra "kilę" iš LASS Vilniaus įmonės. Iš A. Jonyno mokyklos į aukštąsias mokyklas šiais metais neįstojo niekas. Labai padaugėjo neakivaizdininkų, o savo populiarumu visas aukštąsias mokyklas lenkia Vilniaus pedagoginis universitetas. Vis populiaresnė tampa ypač viena jo specialybė - socialinė pedagogika. Mūsų narė Svetlana Barzdo socialinę pedagogiką studijuoja Lenkijoje. Turime du socialinio darbo magistrantus: Dovilę Sabaliauskaitę ir Aušrą Pakalaitę; dar du studentai - Tomas Šniūkšta ir Arvydas Goris siekia socialinio darbo bakalauro diplomų. Iš viso turime 5 akluosius ir silpnaregius magistrantus".

Kalbėdama apie likusius studentus, L. Orlova išskyrė Egidijų Biknevičių ir Ramūną Plaušinį. Egidijus turi I, o Ramūnas - II invalidumo grupę. Abu jaunuoliai mokosi Vilniaus universiteto komunikacijų fakultete verslo vadybos. Nematantiems žmonėms tai visiškai nauja specialybė ir šie vaikinai yra jos pionieriai. Kaip sakė L. Orlova, jau galima pastebėti ir tokį reiškinį, kai iš mokslo daromas verslas: žmonės mokosi, kad gautų stipendiją, skaitovą; arba neranda darbo ir įstoja mokytis.

Rugsėjo viduryje LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių taryba buvo gavusi 8 prašymus apmokėti už mokslą. Visi prašymai perduoti svarstyti LASS centro tarybai. LASS tarybos atsakinga darbuotoja Zita Juodkienė papasakojo: "LASS rengia tikslines programas Lietuvos invalidų reikalų tarybai. Iš šioms programoms skirtų lėšų turime galimybę akliesiems ir silpnaregiams apmokėti už mokslą. Mokėti galime ne pačiam žmogui, bet tik mokslo įstaigai pervesdami į jos sąskaitą. Paprastai apmokame už vienerius metus pirmakursiams. Vėliau viena sąlyga - rezultatai! Žmogus gali tikėtis LASS paramos, jeigu jo pažymių vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai."

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]