LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


Rugsėjo 25 dieną įvyko LASS centro tarybos posėdis, jame svarstyta 17 klausimų. Dalyvavo visi centro tarybos nariai, įmonių direktoriai. Daugiausia diskusijų sukėlė pasiūlymų į Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo 2001-2004 m. programą svarstymas. Siūlymus parengė ir pateikė centro tarybai svarstyti ūkio reikalų komisija. Nutarta šiai programai pateikti 7 siūlymus:

1. Parama iš darbo biržos darbo vietų steigimui žmonėms su negale, turėtų būti teikiama ne tik įmonėms, steigiančioms darbo vietas, bet ir smulkiems verslininkams, įsteigusiems darbo vietą sau.

2. Papildyti ir iš dalies pakeisti LR Vyriausybės nutarimu patvirtintą "Privalomųjų patentų išdavimo tvarką":

2.1. Neregiui-patentininkui leisti turėti samdomą padėjėją arba supaprastinti buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimus, nes dabar patentininkui neleidžiama samdyti darbuotojų, reikalaujama, kad jis pats tvarkytų buhalteriją. Neregys dėl negalės šių reikalavimų negali vykdyti.

2.2. Papildyti veiklos rūšių, kurioms išduodami privalomieji patentai sąrašą, įtraukiant į jį masažuotojus, užsiimančius gydomuoju masažu. Tada neregiai masažuotojai, išsipirkę patentus, galėtų užsiimti šia veikla. Dabar patentininkai gali užsiimti tik kosmetiniu masažu, o norintys užsiimti gydomuoju masažu turi steigti individualią įmonę.

2.3. Patentininkams su negale taikyti 50 proc. nuolaidą patento kainai. Šiuo metu tokią nuolaidą gali suteikti savivaldybės savo biudžeto sąskaita, tačiau ne visos tą daro.

3. Įvesti maksimaliai galimus protekcinius muitus šiai LASS įmonėse gaminamai produkcijai: karūnkamščiai (alaus butelių uždarymui), dažymo teptukai, šepečiai, metaliniai konservavimo dangteliai, kanceliarijos gaminiai, elektros instaliaciniai gaminiai. Paprastai ši produkcija, atvežta iš užsienio, yra pigesnė dėl automatizuotos gamybos bei dirbtinai mažinamų kainų, siekiant užsienio gamintojams įsitvirtinti Lietuvos rinkoje. Be to valstybė praranda mokesčius.

4. Siekiant normalaus LASS įmonių darbo nurašyti senas skolas ir delspinigius SODROS biudžetui, mokesčius bei delspinigius Mokesčių inspekcijai. Tokių skolų turi Kauno ir Panevėžio įmonės. Skolos susidarė dėl prastovų apmokėjimo ir perteklinės darbo jėgos mažinimo.

5. Finansų ministerijai atlikti skolų tarpusavio užskaitą, nes iki šiol Kauno įmonei negrąžinta valiutinė skola iš buvusio "Vnešekonom" banko 144 tūkst. JAV dolerių, už eksportuotą produkciją. Nors tai ne kartą siūlyta Finansų ministerijai, bet klausimas tebėra neišspręstas.

6. Įstatymu įteisinti nuostatą, kad invalidų organizacijų įmonės ir įstaigos atleidžiamos nuo žemės mokesčio mokėjimo.

7. Patvirtinti LR užimtumo fondo dalies, skirtos tik negalės žmonių užimtumui didinti, formavimo, naudojimo ir kontrolės atskirą tvarką, kurioje būtų atsižvelgta į tai, kad I, II ir III gr. invalido darbo vietai įrengti yra skirtingi poreikiai ir kainos, taip pat atsižvelgta į darbo vietų (tiek negalės žmonių, tiek reginčiųjų) steigimą ir išlaikymą.

Sudaryta 7 žmonių darbo grupė, kuri regėjimo invalidų užimtumo klausimais dirbs su Respublikine darbo birža.

Aptarta LASS įmonių ūkinė-finansinė veikla per 2001 m.II ketvirtį. Visos įmonės per tą ketvirtį gavo balansinį pelną, iš gamybos pelną gavo tik "Įrangos" įmonė. Palyginus su praėjusiu ketvirčiu šiek tiek sumažėjo įsiskolinimai, gatavos produkcijos likučiai įmonių sandėliuose. Įmonėse vidutiniškai dirbo 696 žmonės, iš jų 293 aklieji ir silpnaregiai.

Leista Panevėžio ir Vilniaus įmonėms parduoti įmonės reikmėms nenaudojamas patalpas, o už gautas lėšas Panevėžio įmonė grąžins paskolą bankui, o Vilniaus įmonė įsigys reikalingus įrengimus.

LASS įmonių ir įstaigų vadovai, išskyrus Kauno įmonės vadovą, premijuoti už 2001 m. I pusmečio veiklos rezultatus. Kauno įmonės vadovo premijavimo klausimas bus sprendžiamas, kai bus apsvarstytos šiuo metu įmonėje vykstančios revizijos išvados.

Patvirtinti Biržų aklųjų ir silpnaregių dienos centro nuostatai. Šis dienos centras steigiamas kartu su Biržų savivaldybe. Taip pat patvirtinti ir Pasvalio bei Utenos aklųjų ir silpnaregių dienos centrų nuostatai. Šie dienos centrai veiks kaip Panevėžio ir Utenos apskričių tarybos filialai.

Išklausytos centro tarybos socialinių reikalų, kultūros ir ūkio komisijų informacijos apie komisijose svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus.

Priimtas nutarimas apmokėti už 8 regėjimo invalidų mokslą aukštosiose mokyklose. Skirtos lėšos Tauragės, Radviliškio rajonų tarybų bei Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų patalpų remontui.

Centro taryba padėkomis už nuoširdžią paramą organizuojant Marijampolės apskrityje LASS dienas "Susitikimai", skirtas LASS 75-mečiui ir Tarptautinei baltosios lazdelės dienai, apdovanojo Seimo narį Algirdą Butkevičių, Marijampolės apskrities administracijos viršininką Albiną Mitrulevičių, Marijampolės savivaldybės merą Vidmantą Brazį, Šakių rajono merą Juozą Puodžiukaitį, Vilkaviškio rajono merą Algirdą Bagušinską.

Kitas centro tarybos posėdis įvyks lapkričio mėnesį.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]