MUMS RAŠO

Valentinas ČYŽAS

DEBIUTAS PAVYKO


Naujoji jurbarkiečių kapela. Kęstučio SKUJAUS nuotr.Birželio 1 dieną Jurbarko rajono Šimkaičių seniūnijos kultūros namuose įvyko negalės ištiktų žmonių, šio krašto senolių ir laikraščio "Ūkininko patarėjas" šventė "Pabūkime kartu, kol dar neišėjome". Joje savo sugebėjimus demonstravo vaikų darželio dainorėliai, Vadžgirio kaimo teatras, net svečias iš Vilniaus - solistas Laimutis Purvinis. Po ilgokų įkalbinėjimų šventės svečius bei gausų dalyvių būrį pagaliau ryžosi linksminti ne per daug seniai susikūrusi LASS Jurbarko rajono organizacijos kaimo kapela, vadovaujama Valdo Žemaičio. Žiūrovų katutės, šokio sūkurys liudijo, kad debiutas pavyko.

Ir scena, ir ne itin įprasta publika tikru išbandymu tapo ir man, kai skaičiau pluoštelį epigramų bei satyrinių eilėraščių iš spaudai parengtos knygelės "Neik su velniu riešutauti". Jau po pirmųjų publikos katučių jaudulio pilna širdis atlėgo, galėjau su šventės dalyviais bendrauti kad ir pusvalandį ar valandą, bet reglamentas lieka reglamentu. O į klausimą, kur ir kaip įsigyti ką tik girdėtų epigramų ir satyrinių eilėraščių knygelę, numykiau, kad gyvenu iš invalidumo pensijos, o rėmėjai pagelbėti neskuba arba aš nemoku jų ieškoti. Štai todėl ir tenkinuosi viso labo tik mašinraščiu, o tiksliau sakant - atmintimi.

Už galimybę dalyvauti renginyje nuoširdžiausiai ačiū vos nenuolatiniam neregių rėmėjui transportu, kuru ar net ir materialiai - Jurbarko samariečių bendrijos pirmininkui, firmos "Ksantenos modelis" direktoriui Antanui Kazakevičiui.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]