SEMINARAI, KONFERENCIJOS

Aušra PAKALAITĖ

ATEITIS YRA ŠIANDIEN


Seminaro dalyviai2001 m. birželio 4-10 dienomis Palangoje susirinko daug jaunų LASS narių iš įvairių Lietuvos vietovių: Kuršėnų, Kauno, Klaipėdos, Vilniaus, Šiaulių ir kitų miestų. Sulaukėme svečių ir iš užsienio - Švedijos sutrikusio regėjimo asociacijos jaunimo atstovų. Tiek daug gražaus, šaunaus mūsų organizacijos akademinio jaunimo susirinko į sanatorijos "Baltija" reabilitacijos centre "Vyturys" Švedijos sutrikusio regėjimo asociacijos ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos organizuotą seminarą "Ateitis yra šiandien", kur buvo aptartos Lietuvos ir Švedijos aklųjų ir silpnaregių jaunimo problemos, pasidalinta patirtimi. Mes draugiškai pabendravome ne tik diskusijų metu, bet ir laisvalaikiu, kai lankėme patys ir rodėme svečiams gražius mūsų krašto pajūrio kampelius, įžymybes Klaipėdoje, Palangoje, Kuršių Nerijoje.

Mes, dalyviai, dėkingi už šio seminaro organizavimą Švedijos sutrikusio regėjimo asociacijai ir Lietuvos aklųjų bei silpnaregių sąjungai. Dėkui ir LASS centro tarybos darbuotojoms, ponioms Irenai Matulienei ir Audronei Jozėnaitei. O "Vyturio" darbuotojai, poniai Danutei Balčiūnienei dėkojame už apgyvendinimą ir šiltą sutikimą.

LASS jaunų žmonių (iki 30 metų) nėra daug - visoje Lietuvoje tik 386. Ir tai yra gerai, kad mes, jaunimas, galėjome išsakyti savo problemas, kurios kyla išėjus iš LASUC šiltnamio ir pradėjus studijuoti kitose mokyklose ar universitetuose, kur reikia daug pastangų, kad gautum studijoms reikalingos technikos, kitokių mokymosi priemonių, nes universitetai visai nepasiruošę priimti studentų su regėjimo negale. Čia ir visuomenės nežinojimas, kaip bendrauti su neįgaliaisiais, įstatymo neveikimo problema, su kuria susiduria ir švedai. Problema ir informacijos trūkumas apie LASS: mažai kas iš jaunuolių turėjo supratimą apie LASS struktūrą, nė vienas neprisiminė, kad stodamas į LASS būtų buvęs supažindintas su sąjungos įstatais. O dėl prasto anglų kalbos mokėjimo buvo sunkoka bendrauti su švedų jaunimu. Tai būtų dar vienas akmenukas į LASUC daržą. Juk seniai buvo galima organizuoti anglų kalbos kursus, kad išeidami gautume bent minimalių anglų kalbos žinių, kadangi per seminarą supratome, kaip svarbu angliškai išsiaiškinti, suformuluoti ir pateikti savo problemas. Susipažinus su švedų patirtimi dar seminare kilo idėja LASS organizuoti jaunimo grupę, kuri galėtų informuoti LASS centro tarybą bei visuomenę apie jaunimo problemas. Svarbiausia mes, jauni žmonės, pajutome, kad patys galime ir, tikiuosi, galėsime toliau bandyti šį tą nuveikti savo ir kitų labui, keisti pasenusį požiūri į akluosius bei silpnaregius, kaip į visiškai nepajėgius ir nedarbingus visuomenės narius, kuriuos sveikieji tegali globoti. O juk mes galime ne tik imti, bet ir duoti.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]