DĖMESIO!

 

 


2001 m. lapkričio 28 d. sukanka 90 metų, kai gimė žymi mūsų dainininkė Beatričė Grincevičiūtė.

Ta proga Lietuvos muzikų sąjunga, Lietuvos muzikos akademija, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga rengia III Beatričės Grincevičiūtės kamerinio dainavimo konkursą.

Maloniai kviečiame Lietuvos dainininkus dalyvauti konkurse.

Beatričės Grincevičiūtės kamerinio dainavimo konkurso emblema

Beatričė Grincevičiūtė

Trečiojo

Beatričės Grincevičiūtės

kamerinio dainavimo konkurso

SĄLYGOS

 

1. Trečiasis Beatričės Grincevičiūtės kamerinio dainavimo konkursas rengiamas 2001 m. lapkričio 25-28 d. Vilniuje, Lietuvos muzikos akademijos didžiojoje salėje.

2. Konkurse gali dalyvauti visi profesionalūs dainininkai bei studentai - vokalistai, gimę po 1966 m. lapkričio 20 d.

3. Pateikiami dokumentai:

a) dalyvio paraiška;

b) trumpa kūrybinė biografija;

c) paso kopija;

d) dokumentų apie muzikinį išsilavinimą kopijos;

e) 2 nuotraukos.

4. Nustatytas 25 Lt konkurso dalyvio mokestis. Šis mokestis negrąžinamas.

5. Visi dokumentai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu adresu:

Lietuvos muzikų sąjunga, Konkursui, Gedimino pr 32-2, 2001 Vilnius.

Pastaba: jei dokumentai siunčiami paštu, pridedamas išsiųsto mokesčio pašto perlaidos kvitas.

6. Dokumentai priimami iki 2001 m. spalio 15 d.

7. Apie įtraukimą į konkurso dalyvių sąrašą pareiškėjui bus pranešta iki 2001 m. spalio 25 d.

8. Kelionės bei pragyvenimo išlaidas apmoka patys konkurso dalyviai.

9. Konkursas vyks dalyvaujant publikai.

10. Į II konkurso turą pateks ne daugiau kaip puse konkurso dalyvių. Po II turo vertinimo komisija susumuos rezultatus ir paskelbs nugalėtojus.

11. Konkurso laureatai ir diplomantai privalės nemokamai dalyvauti konkurso baigiamajame koncerte.

12. Konkurso perklausos ir baigiamasis laureatų bei diplomantų koncertas, organizaciniam komitetui leidus, gali būti transliuojami per Lietuvos televiziją ir radiją, įrašomi į garso, vaizdo ar kino juostas, kompaktines plokšteles, kasetes be papildomo mokesčio konkurso dalyviams.

13. Konkurso vertinimo komisiją sudarys žymūs Lietuvos atlikėjai, kultūros veikėjai. Vertinimas vyks slaptu balsavimu.

Visais klausimais prašome kreiptis į Lietuvos muzikų sąjungą:

Gedimino pr. 32-2, Vilnius, tel. (8-22) 62 30 43.

I turas

1. XVII-XVIII a. kompozitoriaus arija iš oratorijos, kantatos, mišių arba koncertinė arija...

2. W. A. Mozarto, L. van Beethoveno, F. Schuberto, R. Schumanno, J. Brahmso, E. Griego daina arba romansas.

3. K. V. Banaičio, J. Gruodžio, V. Jakubėno, A. Kačanausko, J. Karoso arba J. Tallat-Kelpšos originali daina.

4. M. Glinkos, P.Čaikovskio, S. Rachmaninovo arba M. Musorgskio romansas.

5. Lietuvių liaudies daina (be akompanimento).

II turas

1. G. Mahlerio, R. Strausso, H. Wolfo, C. Debussy, M. Ravelio, G. Faure, S. Barberio arba B. Britteno daina.

2. Šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus originalus vokalinis kūrinys.

3. Vokalinis ciklas ar jo dalis (trukmė - iki 15 min.)

Atliekamų kūrinių eilės tvarką pasirenka konkurso dalyviai.

Konkurso premijos

I premija - 5000 Lt ir laureato vardas. II premija - 3000 Lt ir laureato vardas. III premija - 2000 Lt ir laureato vardas.

Konkurso prizai ir diplomantų vardai

Už vokalinio ciklo atlikimą; už lietuvių kompozitoriaus kūrinio atlikimą; už E. Griego dainos atlikimą; geriausiam konkurso koncertmeisteriui.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]