IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

BAISUSIS BIRŽELIS


Birželio 14 dieną sukanka 60 metų, kai okupacinė sovietų valdžia įvykdė (1941) pirmąjį Lietuvos gyventojų trėmimą.

Didelių nelaimių Lietuvai atnešė sovietinė okupacija. Buvo pradėtas gyventojų naikinimas, nekaltų žmonių trėmimas į atšiauriausias Sovietų sąjungos sritis. Nesigailėta senelių, vaikų, net kūdikių, nėščių moterų; skaudžiausia - trėmė žmones su negale, tarp jų - neregius. Taip sovietinė santvarka parodė savo brutalumą.

1941 m. birželio 14 dieną buvo ištremti: filosofijos daktarė Ema Zaludokaitė, Stasys Grincevičius (Beatričės Grincevičiūtės brolis), Zofija Vida Bieliauskaitė su tėvais ir dar keletas kitų. Kamilė Filmanovič, buvusios Vilniaus aklųjų mokyklos auklėtinė, ištremta net 1940 m.

Aklieji buvo tremiami ir pokario metais. Mūsų šventa pareiga daryti viską, kad aklieji ir sutrikusio regėjimo politiniai kaliniai bei tremtiniai nebūtų pamiršti, apie juos privalo likti prisiminimas. Reikia rinkti jų biografinius duomenis, nuotraukas, dokumentus ir tai nuolat rodyti Lietuvos aklųjų istorijos muziejuje.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]