KAIP PELNOMĖS DUONĄ

Henrikas STUKAS

ŽINĄS, KO NORI


"Mūsų žodis" ne vieną kartą yra rašęs apie Kaune gyvenančius brolius Artūrą ir Audrių Lenkšus. Jie savo pavyzdžiu įrodė, jog neregys gali daug. Dar vieną tokį įrodymą neseniai pateikė Artūras Lenkšas pradėjęs dirbti Kauno technologijos universiteto (KTU) skaičiavimo centre. Artūras yra gerai įvaldęs kompiuterį, be didesnio vargo naršo po internetą.

Darbas atsirado netikėtai

Artūras Lenkšas grojo šokių vakaruose bei įvairiausiose šventėse, bet nuolat ieškojo ir rimtesnio darbo. Išmėgino viską. Darbo paieškos truko dvejus metus. Deja, firmų savininkai negalėdavo patikėti, kad neregys gali kokybiškai atlikti jo paties siūlomus darbus, ir mieliau rinkdavosi sveikus darbuotojus. Laisvu nuo muzikavimo laiku Artūras dirbdavo prie kompiuterio. Kartais turėdavo ir užsakymų. Taip sukrapštydavo vieną kitą papildomą litą. Gautų pinigų pakako maistui bei mokesčiams.

Neregio muzikanto laukė staigmena. Pernai kovo mėnesį Artūrui paskambino neregys, daug metų išdirbęs Kauno technologinio universiteto skaičiavimo centre, Vladas Okulič Kazarinas ir pasiūlė susitikti. Susitikus paaiškėjo, jog yra galimybė nemokamai KTU skaičiavimo centre naudotis internetu. Artūras nepraleido puikios progos. Jis kartu su broliu Audriumi dažnai užsisėdėdavo KTU. Jiedu naršė po internetą. Retas neregys gali pasigirti tokiu mokėjimu. Artūras didžiuodamasis teigė: "Aš turbūt esu vienas iš nedaugelio aklų, galintis internete skaityti laikraščius. Manau, kalbant apie internetą, žengiau kelis žingsnius į priekį. Internetas - tai visų pirma neribotos galimybės, įvairiausia informacija. Mano domėjimosi sritis - kompiuterinės naujovės neregiams. Oi, kiek visko surandu! Kartais, jeigu kas neaišku, parašau firmai gamintojai kokį laiškelį. Greit gaunu atsakymą. Aišku, naršymas po internetą atima daug laiko, bet laiko sąnaudas su kaupu atperka pažinimo džiaugsmas."

Vieną kartą V. Okulič Kazarinas užtiko Artūrą, besidarbuojantį KTU skaičiavimo centre. Tą dieną neregys išgirdo pačius geidžiamiausius žodžius. V. Okulič Kazarinas pasiūlė darbo vietą KTU. A. Lenkšas skaičiavimo centre įsidarbino praėjusių metų rugpjūčio mėnesį. Užduotis - ir paprasta, ir sudėtinga: Artūras atsakingas už neregių, silpnaregių studentų mokymąsi bei naudojimąsi kompiuteriais. KTU skaičiavimo centre jau yra beveik įrengtos dvi specializuotos darbo vietos neregiams studentams. Nupirkta visa reikiama įranga. Atėję studentai galės nemokamai naudotis kompiuteriais bei internetu. Darbo laikas nebus ribojamas. Čia galės užsukti ne tik neregiai ir silpnaregiai studentai, bet ir nesimokantys aukštosiose mokyklose regos negalę turintys žmonės.

Artūras Lenkšas neslepia ateities planų: "Įkūrus kompiuterių klasę, teks daug dirbti. Čia galės ateiti ne tik mokantys naudotis kompiuteriu, bet ir tie, kuriems kompiuteris - tamsus miškas. Tokius neregius, silpnaregius mokysiu kompiuterinės abėcėlės. Ne paslaptis, jog yra neregių, kurie turi kompiuterius, bet naudotis jais nevisai moka. Kodėl nepadėjus? Aišku, nebus užmiršti ir tie, kurie turi darbinių įgūdžių su kompiuteriais, - tokie galės tobulintis, jiems bus rengiami kursai."

Artūras Lenkšas nuolat domisi kompiuterių naujovėmis ir visa tai stengiasi išbandyti. Kadangi kompiuterija sparčiai žengia į priekį, tai ir Artūro laukia nuolatinis vijimasis.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]