VERSLAS IR NEREGYS

Antanas RUGINIS

JŪSŲ VERSLO PLANAS


Fondo M95 emblemaVietą, kurioje niekada nesatę buvęs, daug lengviau pasiekti, jeigu turite patikimą informaciją ir tikslų žemėlapį. Panašiai yra ir su naujos įmonės kūrimu. Jums aišku, kad norite būti pats sau šeimininkas. Jau apsisprendėte, ir kokią įmonę norite įsteigti. Tačiau kaip tai padaryti?

Verslininko žemėlapis - tai įmonės veiklos planas. Šį planą sudaro tikslūs atsakymai į kruopščiai apgalvotus klausimus, kurie labai svarbūs visiems, norintiems įkurti sėkmingai veikiančią įmonę. Verslo planas - tai verslo idėja, išreikšta per finansines sąmatas.

Kai kalbama apie įmonės verslo planą, paprastai turimas galvoje oficialus rašytinis dokumentas. Rašytinis dokumentas padeda sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus, ir juo galima remtis vėliau. Nepaisant verslo plano svarbos, daugelis būsimų mažųjų įmonių savininkų nenori nė girdėti apie jo sudarymą. Jiems maga atidaryti savo įmonę tuoj pat - kam gaišti laiką ir atsakinėti į daugybę klausimų, jei ir taip aišku, kad reikalas pelningas. Jiems atrodo beprasmiška analizuoti įmonę, kurios dar nėra nė kvapo.

Atsakymas paprastas - parengti veiklos planą prieš steigiant įmonę yra būtina, nes jis atskleis galinčias vėliau iškilti problemas, nurodys būdus joms spręsti ir šitaip sutaupys jums nemaža laiko, pinigų ir išvengsite bereikalingo "galvos skausmo". Verslo plano sudarymas suteikia įmonės steigėjui unikalią galimybę - planuojama įmonė gali bankrutuoti dar "popieriuje", nepatirdama jokių finansinių nuostolių. Visi sutiks, kad geriau keletą kartų bankrutuoti tokiu būdu negu patirti vieną veikiančios įmonės bankrotą.

Nepriklausomai nuo steigiamos įmonės veiklos pobūdžio ir jos teisinio statuso pagrindiniai reikalavimai verslo planams yra tie patys, t. y. verslo plano struktūriniai blokai iš esmės vienodi. Paprastai skiriasi tik informacija tų blokų viduje.

Pirmas darbas rengiant verslo planą yra apskaičiuoti investicijų poreikį, t. y. apskaičiuoti lėšas, kurias reikės išleisti dar prieš pradedant realią veiklą. Jūsų veiklai bus reikalingos atitinkamos patalpos, gamybinė įranga ir technologijos, baldai ir kompiuterinė technika bei įvairios, daugiausia kanceliarinės, smulkmenos, kurios vadinamos trumpalaikiu materialiniu turtu. Šiek tiek kainuos ir verslo įregistravimas. Visų išvardintų poreikių piniginė išraiška, kitaip sakant, kiek tai kainuos, vadinama investicijų poreikiu.

Apskaičiuojant investicines išlaidas, jau reikia būti apsisprendusiam, kokios patalpos jums reikalingos, kokią įrangą pagal gamybinius pajėgumus ir kainą įsigysite, pirksite orgtechniką ar naudositės kitų firmų paslaugomis, ir kokio tipo įmonę registruosite, nes nuo įmonės tipo skiriasi steigimo išlaidos. Nuo šių sprendimų priklausys ne tik investicinių išlaidų dydis, bet ir būsimos veiklos apimtys. Pirmame verslo plano rengimo etape būtina apsibrėžti, kiek truks įmonės steigimo laikotarpis. Jam užsitęsus, didėja steigimo išlaidos, o jį sutrumpinus, greičiau pradeda atsipirkti investicijos.

Antras žingsnis - pastoviųjų veiklos išlaidų apskaičiavimas. Pradėjęs veiklą, kas mėnesį turėsite išlaidų, kurios nepriklauso nuo apyvartos: patalpų nuoma, reklamos išlaidos, mokesčiai už ryšio ir kai kurias komunalines paslaugas, aptarnaujančio personalo darbo užmokestis, su tuo susiję mokesčiai ir panašiai. Šios išlaidos dar vadinamos pridėtosiomis išlaidomis, nes jos tiesiogiai nesusijusios su gaminių ar paslaugų gamyba ir jų realizavimu. Pastoviųjų išlaidų sąskaitos turės būti apmokėtos nepriklausomai nuo realizacijos pajamų.

Kita išlaidų grupė - gaminių ar paslaugų gamybos išlaidos: žaliavų ir medžiagų pirkimas ir atvežimas, energetinių resursų sąnaudos gamyboje, gamybinio personalo darbo užmokestis, įskaitant socialinį draudimą, ir panašiai. Gamybos išlaidas reikia paskaičiuoti ne tik bendras mėnesines ar metines, bet ir kiekvienam gaminiui ar paslaugai atskirai. Tai bus savikaina. Savikaina apskaičiuojama, įvertinus žaliavų, darbo ir kitas sąnaudas, reikalingas gaminiui pagaminti.

Apskaičiavote savo gaminių ar paslaugų savikainą. Padidinkite ją ne mažiau kaip 20 procentų. Su mažesne pelno norma smulkios įmonės paprastai bankrutuoja. Gauta kaina bus realizacijos kaina. Dabar jau galima "pasižvalgyti" rinkoje, ar jūsų prekės konkurentabilios. Informaciją apie rinkos kainas galima susirinkti telefonu. Tai patogu žmonėms su regėjimo negale. Lygindami kainas, nepamirškite, kad dažniausiai jos pateikiamos su 18 procentų pridėtosios vertės mokesčiu, o parduotuvės dar užsideda ir prekybinį antkainį.

Jeigu nustatysite, kad jūsų planuojamos realizacijos kainos didesnės už rinkos kainas, dar kartą peržiūrėkite gamybos išlaidas - gal pavyks jas tiek sumažinti, kad jūsų prekių realizavimo kaina bent jau susilygintų su rinkos kainomis. Jeigu tai nepavyks, matyt, reiktų ieškoti kitos verslo idėjos.

Jeigu įsitikinote, kad jūsų siūlomos prekės bus konkurencingos, galite imtis būsimos įmonės nenuostolingos veiklos prognozės sudarymo. Sudarant šią prognozę, svarbiausia realiai suplanuoti pardavimų apimtis. Būsimą gaminių ar paslaugų asortimentą numatėte, žinote, kokią įrangą pirksite ir kiek gamyboje dirbs darbuotojų. Pagal darbuotojų skaičių ir įrangos našumą galite apskaičiuoti maksimalius gamybinius pajėgumus, t. y. nustatysite maksimalų gaminių kiekį. Gautus skaičius sumažinkite maždaug 30 procentų - tai ir bus prognozuojamos realizavimo apimtys. Gaminių ar paslaugų realizavimo kainą padauginę iš prognozuojamo jų pardavimo kiekio, gausite prognozuojamas realizavimo įplaukas. Iš realizavimo įplaukų atimkite gamybos išlaidas. Gautas skirtumas turi kompensuoti pastoviąsias išlaidas, atitinkamą investuotų lėšų dalį, - jeigu investavote skolintas lėšas, tai dar ir su palūkanomis - ir jūsų numatytas iš verslo gauti asmenines pajamas. Jeigu tas skirtumas išvardintų išlaidų nekompensuoja, jūs jau bankrutavote.

Verslo planą galima peržiūrėti - galbūt galėsite sumažinti investicijas, pastoviąsias ar gamybos išlaidas. Rizikingiausia yra didinti prognozuojamas pardavimų apimtis. Dažnai tai būna smulkių pradedančių verslininkų lemtinga klaida.

Jeigu pagal šią schemą sudaryta įmonės veiklos prognozė nėra nuostolinga, imkitės verslo organizavimo darbų. Jeigu prognozė nuostolinga ir jos nepavyksta pagerinti, peržiūrėjus verslo planą, ieškokite kitos verslo idėjos.

Didelės įmonės taiko sudėtingesnes prognozavimo schemas, bet smulkiam verslui pateikta schema absoliučia dauguma atvejų pasiteisina. Nėra specifinių reikalavimų ir verslininkams su regėjimo negale - rinkos dėsniai visiems tie patys. Galbūt atidžiau reikėtų sudaryti investicinį projektą. Perkant įrangą ir orgtechniką, reikėtų įsitikinti, ar galėsite su ja dirbti.

Neturinčiam ekonominių žinių sudaryti veiklos planą nėra paprasta. Todėl siūlome kreiptis į Fondo M95 verslo inkubatorių. Čia rasite smulkesnės informacijos.

Adresas: Žemaitės g. 21, Vilnius; tel.:

(8-22) 33 48 69, (8-22) 33 71 43.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]