KRONIKA

 

 


• Kovo 17-25 dieną Vilniuje, Lietuvos Respublikos vyrų šachmatų čempionato atrankinėse varžybose dalyvavo sporto klubo "Šaltinis" nariai A. Kuvšinovas ir J. Smirnovas. Į tolimesnį čempionato etapą mūsų sportininkai nepateko.

• Kovo 17-25 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos Respublikos moterų šachmatų čempionatas. Jame dalyvavo sporto klubo "Sveikata" atstovės I. Karsokaitė ir V. Benkunskienė. Užėmusios vietas trečiajame dešimtuke sportininkės į tolimesnį čempionato etapą nepateko.

• Kovo 20 dieną Šiauliuose, S. ir V. Zubovų pagrindinėje mokykloje, Žemės dienos proga koncertavo Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų liaudiškos muzikos kapela "Šelmiai".

• Kovo 21 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko dvasingumo valanda "Aš jus visada mylėjau", skirta vyskupo M. Valančiaus 200-osioms gimimo metinėms. Renginyje dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto teologijos fakulteto dekanas monsinjoras V. S. Vaičiūnas. Susirinkusiems koncertavo kultūros namų moterų vokalinis ansamblis.

• Kovo 21 dieną Vilniuje, Šeškinės dienos centre, įvyko koncertas "Apie dainą ir save". Susirinkusiems koncertavo LASS Vilniaus kultūros namų dainininkė J. Pociūtė.

• Kovo 22 dieną Muniškių (Kauno raj.) senelių globos namuose koncertą surengė Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų kanklių ansamblis.

• Kovo 22 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose surengta šventė vaikams "Pasveikinkim pavasarį". Šventėje dalyvavo vaikų popgrupės "Pipiriukai", "Pykštukai", Upninkų vidurinės mokyklos ansamblis ir Jonavos kultūros centro ritminių šokių grupė. Šventę vedė varnas Piras (aktorius A. Siderevičius).

• Kovo 23 dieną Grigiškėse, reabilitacijos centre "Aušveita", koncertavo LASS Vilniaus kultūros namų folklorinis ansamblis "Versmė" ir tautinių šokių kolektyvas "Šimtažiedis".

• Kovo 23-25 dieną Lugano (Šveicarija) įvyko seminaras "Aklųjų religinis gyvenimas". Katalikiškų fondų dirbančių akliesiems asociacijos (FIDACA) renginyje dalyvavo delegacijos iš 12 šalių. Lietuvai atstovavo Katalikiškojo P. Daunio fondo prezidentas monsinjoras J. Antanavičius ir viceprezidentas J. Valentukevičius. Susidomėjimo sulaukė mons. J. Antanavičiaus pranešimas. Kitų šalių aklieji susidomėjo Lietuvoje rengiamomis maldų dienomis akliesiems. Jie ketina panašias dienas rengti ir savo šalyse.

• Kovo 24 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių individualusis plaukimo čempionatas. Jame dalyvavo 34 plaukikai.

• Kovo 24 dieną Šiauliuose įvyko Lietuvos Respublikos vyrų sambo čempionatas. Jame dalyvavo trys Lietuvos aklųjų sporto federacijos atstovai: J. Stoškus, A. Stepanovas ir M. Katkevičius. Sporto klubo "Šaltinis" atstovas J. Stoškus čempionate iškovojo bronzos medalį.

• Kovo 24 dieną Šiaulių ligoninės chirurginio korpuso darbuotojams ir pacientams koncertavo Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų folklorinis ansamblis "Sedula" ir mišrus vokalinis ansamblis "Dermė".

• Kovo 26 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko vakaras "Meilė turi namus", skirtas Tarptautinei teatro dienai. Renginyje dalyvavo kultūros namų mėgėjų teatras "Aira", Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė G. Juknevičiūtė-Beinorienė ir jos mokinės R. Misiukaitė, R. Mačiliūnaitė.

• Kovo 28 dieną Panevėžio kultūros klube "Pavėsis" surengta Gavėnios giesmių popietė. Susirinkusiems giedojo Dembavos (Panevėžio raj.) choras.

• Kovo 30 - balandžio 1 dieną Šiauliuose įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių greitųjų šaškių čempionatas. Į jį susirinko 30 sportininkų iš 7 Lietuvos aklųjų sporto federacijos klubų. Čempionu tapo Šiaulių sporto klubo "Perkūnas" atstovas K. Kižauskas. Antras liko sporto klubo "Pamarys" atstovas R. Valužis, trečias - sporto klubo "Sveikata" atstovas E. Marčiulynas.

• Kovo 31 dieną Šiaulių liaudies kultūros centras surengė konkurso "Sidabriniai balsai 2001" antrąjį turą. Jame dalyvavęs Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų mišrus vokalinis ansamblis "Dermė" apdovanotas pirmojo laipsnio diplomu.

• Balandžio 1 dieną Vilniuje, Šv. Kazimiero bažnyčioje, aklųjų choras "Vilnius" surengė religinės muzikos koncertą. Chorui dirigavo M. K. Čiurlionio menų gimnazijos absolventai ir Lietuvos muzikos akademijos magistrantai.

• Balandžio 4-6 dieną LASS Pasvalio rajono organizacijos taryboje pagal apylinkes rinkosi organizacijos nariai. Jie supažindinti su organizacijos naujienomis, numatoma šių metų veiklos programa. Aptarti šiame kaimiškame rajone gyvenantiems akliesiems ir silpnaregiams rūpimi klausimai ir problemos, kurias būtų galima pateikti svarstyti artėjančiame Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos suvažiavime. 26 vieniši ir sunkiai besiverčiantys aklieji ir silpnaregiai gavo šventinius velykinius maisto paketus. Kitiems išdalinti norvegų dovanoti rūbai.

• Balandžio 5 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko popietė "Pažadinkim širdis prisikėlimui". Su kauniečiais susitiko psichologė J. Musteikienė.

• Balandžio 5 dieną Panevėžio kultūros klube "Pavėsis" koncertavo LASS literatas ir dainininkas K. Gailius. Jo eilėraščių paskaitė Panevėžio kultūros klubo "Pavėsis" skaitovės. K. Gailius paskaitė eilėraščių iš savo knygos "Pro vaikystės langą".

• Balandžio 6 dieną Pakruojyje įvyko respublikinė neįgaliųjų humoro šventė "Pasijuokime kartu". Šiame renginyje Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai atstovavo Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų mėgėjų teatras "Aira" ir LASS Kelmės rajono organizacijos meno mėgėjai.

• Balandžio 6 dieną LASS Vilniaus kultūros namuose surengtas koncertas-egzaminas. Jame aklųjų chorui "Vilnius" dirigavo Lietuvos muzikos akademijos choro dirigavimo katedros magistrantai.

• Balandžio 6 dieną Vilniaus rotušėje įvyko festivalio "Sidabrinio amžiaus perlai" koncertas-pristatymas visuomenei. Jame dalyvavo aklųjų choras "Vilnius", prof. V. Vitaitė, dainininkai I. Milkevičiūtė ir V. Bakula.

• Balandžio 6 dieną LASS Vilniaus kultūros namuose įvyko susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotoju G. Steponavičiumi. Susitikime taip pat dalyvavo Vilniaus šiluminių tinklų technikos direktorius M. Burinskas, Energetikos ir ūkio departamento direktorius V. Dastikas, UAB "Vilko pėda" direktorius V. Petniūnas ir Vilkpėdės seniūnas M. Kuncaitis.

• Balandžio 6 dieną Klaipėdoje, Žvejų kultūros rūmuose, koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro retro muzikos ansamblis "Prisiminimas".

• Balandžio 7 dieną Ukmergėje įvyko konkursas "Sidabriniai balsai 2001". Jame Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų moterų vokalinis ansamblis pelnė antrojo laipsnio diplomą ir teisę dalyvauti tolimesniame šio konkurso etape.

• Balandžio 10 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, jauniesiems skaitytojams surengta ekskursija po biblioteką ir garso įrašų studiją. Vaikai taip pat lankėsi UAB "Brailio spauda", susipažino su knygų bei žurnalų leidyba brailio raštu.

• Balandžio 11 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filiale įvyko literatūrinis vakaras, skirtas G. Petkevičaitės-Bitės 140-osioms gimimo metinėms. Renginyje dalyvavo Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotoja, rašytoja N. Raižytė. Ji susirinkusiems papasakojo apie jubiliatės gyvenimą ir kūrybą. Ištraukų iš G. Petkevičaitės-Bitės kūrinių paskaitė LAB Kauno filialo darbuotojos.

• Balandžio 11 dieną Kaune, slaugos ligoninėje, koncertavo Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų moterų vokalinis ansamblis. Moterys susirinkusiems pagiedojo religinių giesmių.

• Balandžio 11 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, jauniesiems bibliotekos skaitytojams surengtas koncertas. Vaikams dainavo LASS Vilniaus kultūros namų dainininkė J. Pociūtė. Programoje skambėjo dainos J. Pipirienės tekstais.

• Balandžio 12 dieną Vilniuje, Arkikatedroje Bazilikoje, Didžiojo ketvirtadienio proga religinės muzikos koncertą surengė aklųjų choras "Vilnius".

• Balandžio 12 dieną Grigiškėse, reabilitacijos centre "Aušveita", velykinį koncertą surengė LASS Vilniaus kultūros namų rusų liaudies dainos ansamblis.

• Balandžio 12 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namai Gubernijos mikrorajono vaikams surengė piešinių konkursą "Velykų margutis".

• Balandžio 13 dieną Kaune įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sunkiosios atletikos jėgos trikovės varžybos J. Burakovo taurei laimėti. Varžybose dalyvavo 10 sportininkų. Pirmąją vietą iškovojo J. Burakovo auklėtinis R. Urbonas. Antrasis - A. Gvazdauskis, trečiasis - V. Girnius.

• Balandžio 17 dieną LASS Alytaus rajono organizacijos nariams surengta velykinė vakaronė. Susirinkusiems smuiku grojo S. Kestauskaitė, eilėraščių paskaitė G. Zubavičienė.

• Balandžio 17 dieną velykinė vakaronė surengta LASS Varėnos rajono organizacijos nariams. Susirinkusiems koncertavo LASS Varėnos rajono organizacijos folklorinis ansamblis "Sesulės".

• Balandžio 17 dieną LASS Telšių rajono organizacijos nariams surengta velykinė vakaronė. Joje koncertavo LASS Telšių rajono organizacijos meno mėgėjai.

• Balandžio 17 dieną LASS Prienų rajono akliesiems ir silpnaregiams surengta Atvelykio vakaronė.

• Balandžio 17 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, surengta Atvelykio vakaronė. Joje koncertavo LASS Vilniaus kultūros namų folklorinis ansamblis "Versmė".

• Balandžio 17 dieną LASS Utenos rajono organizacijos nariams surengta velykinė vakaronė.

• Balandžio 17 dieną Palangoje, sanatorijos "Baltija" reabilitacijos centre "Vyturys", koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro retro muzikos ansamblis "Prisiminimas".

• Balandžio 17-27 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, veikė tautodailininkės S. Kulbeckienės rankdarbių paroda.

• Balandžio 18 dieną LASS Trakų rajono organizacijos nariams surengta velykinė vakaronė. Susirinkusiems koncertavo LASS Trakų rajono organizacijos vokalinis instrumentinis ansamblis "Žiburys".

• Balandžio 18 dieną LASS Skuodo rajono organizacijos nariams surengta velykinė vakaronė. Susirinkusiems koncertavo LASS Skuodo rajono organizacijos meno mėgėjai.

• Balandžio 18 dieną Vilniuje, Vidaus reikalų ministerijos kultūros ir sporto rūmuose, surengtas chorų festivalio "Dainuokim" vienas iš koncertų. Jame dalyvavo aklųjų choras "Vilnius", Vytauto Didžiojo universiteto merginų choras ir Krašto apsaugos specialiosios paskirties II rinktinės vyrų choras "Margiris". Programoje skambėjo klasikos ir pramoginiai kūriniai.

• Balandžio 18 dieną LASS Kėdainių rajono organizacijos nariams surengta velykinė vakaronė "Rink margutį stipriausią". Pas akluosius ir silpnaregius į svečius buvo atvykę Lietuvos kurčiųjų draugijos Kėdainių rajono nariai. Renginyje dalyvavo Kėdainių rajono socialinės paramos skyriaus vadovas V. Gugaitis, invalidų veiklos ir reabilitacijos centro "Likimas" direktorė R. Kaupienė. Susirinkusiems naują programą parodė LASS Kėdainių rajono organizacijos folklorinis ansamblis "Temela".

• Balandžio 18 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko šventė "Atvelykio šypsena". Joje dalyvavo rašytojas satyrikas R. Klusas, kultūros namų folklorinis ansamblis "Kanapija" ir kanklių ansamblis.

• Balandžio 18 dieną Klaipėdoje vaikų darželio Nr.49 auklėtiniams Atvelykio vakaronę surengė LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro folklorinis ansamblis "Spingsulė".

• Balandžio 18 dieną Vilniuje, Užupio sutrikusio intelekto vaikų dienos centre "Šviesa", koncertavo LASS Vilniaus kultūros namų folklorinio ansamblio "Versmė" muzikantai.

• Balandžio 19 dieną įvyko LASS Pasvalio rajono organizacijos jaunimo klubo susirinkimas. Klubo nariai aptarė mokymosi galimybes, svarstė jauniems akliesiems ir silpnaregiams aktualias problemas. Aptartos galimybės Pasvalio rajone įkurti aklųjų ir silpnaregių diabetikų klubą.

• Balandžio 19 dieną Vilniuje, M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje, įvyko choro dirigavimo skyriaus abiturientų koncertas-valstybinis egzaminas. Aklųjų chorui "Vilnius" dirigavo mokyklos abiturientai.

• Balandžio 19 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko vakaronė "Švenčiame Atvelykį". Į ją pakviesti vieniši Kaune gyvenantys regėjimo invalidai. Šventėje dalyvavo retro muzikos ansamblis "Nepamirštamos melodijos", Kauno valstybinio akademinio dramos teatro aktoriai R. Endriukaitis ir A. Mačiulytė.

• Balandžio 19 dieną LASS Marijampolės rajono organizacijos akliesiems ir silpnaregiams surengta Atvelykio vakaronė. Susirinkusiems koncertavo LASS Marijampolės rajono organizacijos meno mėgėjai.

• Balandžio 19 dieną Naujosios Akmenės kultūros rūmuose vienišiems žmonėms su negale surengta Atvelykio vakaronė. Į šventę susirinkę solidaus amžiaus žmonės dalijosi jaunystės prisiminimais. Prisiminimais dalijosi ir LASS Akmenės rajono organizacijos nariai. Šventėje dalyvavo Naujosios Akmenės meras K. Inta.

• Balandžio 19 dieną LASS Šiaulių miesto ir rajono organizacijos nariams surengta velykinė vakaronė. Susirinkusiems koncertavo Šiaulių miesto pagyvenusių žmonių ansamblis "Sidabrinė gija" ir Juventos vidurinės mokyklos folklorinis ansamblis. Šventę parėmė AB "Utenos trikotažas", AB "Naujoji rūta", fondas "Samarija", AB "Žemaitijos pienas", UAB "Angolita" ir D. Vyšniauskienės IĮ.

• Balandžio 19 dieną Klaipėdos siuvėjų mokykloje koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela.

• Balandžio 20 dieną Šalčininkų dienos centre neįgaliesiems lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministrė V. Blinkevičiūtė. Ministrę į centrą atlydėjo Šalčininkų rajono meras J. Rybak, vicemeras Z. Palevič, globos ir rūpybos skyriaus vedėja R. Sokolovič. Ministrė džiaugėsi, kad rajone yra toks centras, į kurį gali susirinkti žmonės su įvairiomis negalėmis.

• Balandžio 20 dieną Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame radijuje, keliasdešimt Kelmės krašto dainų įrašė LASS Kelmės rajono organizacijos folklorinis ansamblis "Ramočia". Dalis šių įrašų pateks į Lietuvos nacionalinio radijo įrašų fondus.

• Balandžio 20-22 dieną Kaune įvyko Lietuvos Respublikos vyrų veteranų šimtalangių šaškių čempionatas. Jame dalyvavo ir du sporto klubo "Perkūnas" atstovai K. Kižauskas ir Z. Lelys. K. Kižauskas čempionate - penktasis.

• Balandžio 20-22 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių jaunimo šachmatų čempionatas. Čempionu tapo sporto klubo "Šarūnas" atstovas P. Kalvelis.

• Balandžio 20-25 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių moterų šachmatų čempionatas. Pirmąją vietą iškovojo daugkartinė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių moterų šachmatų čempionė I. Skėrutė.

• Balandžio 21 dieną LASS Plungės rajono organizacijoje paminėtas LASS 75-metis. Susirinkusiems koncertavo LASS Plungės rajono organizacijos vokalinis ansamblis ir kaimiškos muzikos kapela.

• Balandžio 21 dieną Mažeikiuose įvyko respublikinė kapelų šventė "Jurginės 2001". Joje dalyvavo Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų liaudiškos muzikos kapela "Šelmiai".

• Balandžio 22 dieną Sedos kultūros namuose įvyko Atvelykio šventė. Ta proga susirinkusiems koncertavo kultūros namų folklorinis ansamblis, Tirkšlių moterų vokalinis ansamblis ir LASS Mažeikių rajono organizacijos muzikantai ir dainininkai.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]