RENGINIAI

Genovaitė VAITKUVIENĖ

PAVASARIS IR ŠVENTĖ


"Ateik tu, pavasari žalias, papuošk mūsų žemę žiedais..." , - nuščiuvusioje Kauno filharmonijos salėje deklamuoja akla mergaitė Irma. Poeto žodžiais ji išsako Kauno silpnaregių internatinės mokyklos moksleivių, jų tėvelių ir pedagogų dėkingumą už koncertą, kurį mokyklai ir akių ragenos banko veiklai paremti suorganizavo Kauno LIONS ir Kauno Čiurlionio LIONS klubai bei Kauno filharmonija.

Kauno LIONS klubo prezidentas A. Laiškonis gausiems koncerto klausytojams trumpai papasakoja apie LIONS klubų veiklą. Jų devizas - "Aš tarnauju". Abu Kauno miesto klubai suvienijo pastangas, norėdami suteikti didesnę paramą vaikams su regėjimo negale, ir jau trečius metus sėkmingai rengia žymiausių atlikėjų koncertus, jautriai pavadintus "Aš noriu matyti pavasarį". Už surinktas lėšas gerinama internatinės mokyklos ugdytinių sveikatos priežiūra bei buitis.

Garbė pradėti tradicinį koncertą teko mūsų mokyklos moksleivei Rasai Misiukaitei. Ji padainavo dvi nuotaikingas daineles. Didžiajai scenai solistę paruošė mokytoja Giedrė Beinorienė.

Klausytojus sužavėjo ir kitas jaunasis atlikėjas - J. Naujalio muzikos gimnazijos klarnetininkas Vytautas Giedraitis, drauge su koncertmeistere Marta Žemaityte artistiškai atlikęs M. Vėberio didįjį koncertinį duetą klarnetui ir fortepijonui bei populiarų Rimskio Korsakovo kūrinį "Kamanės skrydis".

Plojimais buvo sutiktas garsusis smuikininkas Vilhelmas Čepinskis. Šiame koncerte klausytojų sielas jis pavergė Ch. Berioto "Baletinėmis scenomis".

Klausyti Kauno valstybinio choro dainavimo - šventė. Klausyti Kauno kamerinio orkestro - irgi šventė. O dviguba šventė yra išgirsti juos, koncertuojančius drauge. Šį sykį muzikos grandai Petras Bingelis ir Pavelas Bermanas padovanojo savo gerbėjams A. Vivaldžio kūrinį "Gloria".

Koncerte dalyvavusi Kauno visuomenė galėjo iš nuotraukų susipažinti su Čiurlionio LIONS ir silpnaregių internatinės mokyklos nuolatinio bendravimo momentais, nes klubo nariai mokykloje lankosi ir jos gyvenimu domisi ne tik per šventes. Moksleivių reikmėmis itin domisi Nijolė Stasiulaitienė, Regina Levandauskienė, Valensas Puodžius, Algirdas Repšys, Algimantas Tarūta.

Mokyklos plastinio vaizdavimo studija su vadove Asta Lapėniene koncerto lankytojams surengė moksleivių darbelių parodėlę ir vaikų rankdarbiais apdovanojo atlikėjus.

Koncertas baigėsi, o širdyse ir mintyse liko jausmas, kurį norime išreikšti vienu viską pasakančiu žodžiu - AČIŪ.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]