VERSLAS IR NEREGYS

Antanas RUGINIS

KĄ BŪTINA ŽINOTI PRADEDANČIAJAM


Fondo M95 emblemaŽmonės, kurie nepatenkinti savo padėtimi - neturi darbo, darbo užmokestis per mažas, nepatinka dirbamas darbas ir panašiai - pamąsto apie privačią veiklą. Juos vilioja nepriklausomybės perspektyva ir finansinė nauda, kurią gali suteikti savas verslas. Vis dėlto dauguma apie privačią veiklą nedrįsta net pagalvoti, nors gyvenimo nepritekliai verčia ieškoti išeities. Tokie žmonės mano, kad jiems trūksta išsilavinimo, patirties, lėšų arba tiesiog būgštauja, kad nepasiseks. Yra ir tokių, kuriems sunku net įsivaizduoti, kad jie sugebėtų pakeisti gyvenimo būdą ir pradėti savo verslą. Ypač nelengva apsispręsti, jeigu gyvenimą apsunkina dar ir regėjimo negalė.

Šiaip ar taip, privatus verslas gali tapti pačiu rizikingiausiu, įdomiausiu, sudėtingiausiu ir pelningiausiu jūsų gyvenimo darbu. Tačiau pradedančių naują verslą tyko realūs pavojai ir sunkumai.

Fondo M95 verslo inkubatorius skaitytojams siūlo keletą rašinių su rubrika "Verslas ir neregys".

VERSLININKAI

Pagal vieną apibrėžimą verslininkas yra tas, kuris organizuoja ir valdo firmą ar įmonę ir atsako už jos veiklą. Kiti žinovai sako, kad verslininkas yra toks žmogus, kuris sugeba "iš nieko" sukurti klestinčią įmonę. Norime pažymėti, kad mes kalbame tik apie smulkų verslą, t. y. apie asmenis, turinčius patentus, individualių įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose samdomų darbuotojų skaičius ne didesnis nei 10, savininkus. Juos dar galima pavadinti mažų įmonių savininkais.

Ko reikia, kad pasidarytum verslininku? Apie tai galima išgirsti nebūtų dalykų ir klaidingų nuomonių. Viena iš jų: žmonės, besiverčiantys komercine veikla, iš prigimties linkę smarkiai rizikuoti. Žinoma, versle be rizikos neapsieisi, tačiau tikri verslininkai - ne lošėjai, viską statantys ant laimingos kortos.

Iš tikrųjų yra atvirkščiai: geri verslininkai daro viską, kad sumažintų riziką, susijusią su firmos steigimu ir jos veikla. Jie renka ir analizuoja vykdomos veiklos informaciją, planuoja apyvartą, išlaidas ir pajamas bei organizuoja personalą. Atsižvelgiant į riziką, jų siekiai realūs, dažnai padaroma netgi daugiau. Trumpiau sakant, klestinčios mažosios įmonės savininkas dirba stropiai ir protingai.

Skirtingai nuo paplitusios nuomonės, sėkmingai mažosios įmonės veiklos pradžiai nereikia nei specialių mokslų, nei diplomų, nei ankstesnio vadybos patyrimo. Reikia tik tam tikrų pagrindinių įgūdžių bei šiek tiek supratimo apie tą verslo šaką, kurioje ketinama dirbti. Noras mokytis ir tobulinti įgūdžius, reikalingus sėkmingai komercinei veiklai, yra ne mažiau svarbus nei specialūs mokslai.

Vienas iš nepagrįsčiausių priekaištų verslininkams yra tas, kad jiems rūpi tik pinigai. Verslininkai, be abejo, pinigus vertina ir gerbia, tačiau daugeliui klestinčių įmonininkų pinigai tėra tik priemonė siekti kur kas didesnių tikslų.

Pasak vieno JAV vadybos eksperto, nemaža įmonių žlugo dėl to, kad jų savininkams rūpėjo vien pinigai. Daugelį sėkmingai veikiančių kompanijų įkūrė žmonės su idėjomis ir svajonėmis. Jie užsidirbo pinigų ir turto, nes buvo pasiryžę dirbti dieną ir naktį, kad jų svajonė virstų tikrove.

Jei norite, kad jums iš tikrųjų pasisektų, prieš imdamiesi verslo, žinokite, kokia jūsų svajonė. Verslo idėja yra pirmaeilis dalykas. Geriems verslininkams būdingi šie bendri bruožai:

- didelis veiklumas;

- sugebėjimas atskirti svarbiausius dalykus ir priimti sprendimus;

- mokėjimas sėkmingai dirbti su įvairiais žmonėmis - klientais, tarnautojais, tiekėjais, perspektyviais investitoriais ir kreditoriais;

- mokėjimas aiškiai ir įtaigiai reikšti savo mintis;

- mokėjimas skaičiuoti;

- geras klientų ir numatomų parduoti produktų ar paslaugų pažinimas;

- sugebėjimas suderinti verslo ir asmeninius tikslus.

Jei norite tapti verslininku, kreipkite daugiau dėmesio ne į savo praeitį, o į tai, ką veiksite ateityje. Verslininkystė - tai požiūris į pasaulį, sugebėjimas įžvelgti galimybes ten, kur kiti mato tik sunkumus. Tai ir mokėjimas naudotis tam tikrais pagrindiniais įrankiais siekiant savo tikslų. Trumpai tariant, verslininkystės galima išmokti.

Verslininkystės gali išmokti bei jos imtis ir žmonės su regėjimo negale, tik jie turi žinoti, kad susidurs su didesniais sunkumais. Trys pagrindiniai iš tų sunkumų:

- ribotos galimybės gauti būtiną verslo informaciją;

- bendravimas su verslo partneriais (šis sunkumas atsiranda dėl vis dar egzistuojančių išankstinių visuomenės nuostatų apie neįgaliuosius);

- didesnis poreikis samdomų darbuotojų tiems darbams, kuriuos paprastai atlieka pats smulkios įmonės savininkas, bet kurių negali atlikti žmogus su regėjimo negale.

Apgalvokite, ar turite čia išvardintų savybių ir apsispręskite. Jei sugebėjo kiti, kodėl nesugebėsite jūs.

Informacijos ir konsultacijų kreipkitės į Fondo M95 verslo inkubatorių:

Žemaitės g. 21,

Vilnius 2600,

tel.: (8-22) 33 48 69, 33 71 43.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]