LASS RAJONŲ ORGANIZACIJOSE

Ginta PETRAUSKIENĖ

SUSIBŪRĖ Į DIABETO KLUBĄ


O. Jurevičienė (klubo pirmininkė), G. Petrauskienė, A. ŠlivinskasLASS Šiaulių miesto ir rajono organizacijos taryba vienija apie 450 narių. Dvidešimt du iš jų serga cukriniu diabetu.

Cukrinis diabetas - sudėtinga liga. Sergantiems šia sunkia liga reikalinga naujausia informacija ir konsultacijos, kaip kovoti su diabetu netekus regėjimo, kokiu būdu apsirūpinti pagalbinėmis priemonėmis. Esame dėkingi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių diabetikų bendrijos pirmininkei Irenai Matulienei už suteiktą paramą ir pagalbą šiauliečiams - diabetu sergantiems žmonėms su regėjimo negale. Per paskutinius keletą metų LASS diabetikų bendrijos pirmininkė I. Matulienė padovanojo šiauliečiams 8 aparatus cukraus kiekiui kraujyje matuoti bei teikė įvairios, reikalingos informacijos.

Šių metų kovo 14 dieną Šiaulių miesto ir rajono regėjimo negalę turintys žmonės, kurie serga cukriniu diabetu, buvo sukviesti į susirinkimą prie "apvalaus stalo". Tikslas - įkurti diabeto klubą. Klubas teiktų diabetu sergantiems žmonėms ir jų šeimos nariams paramą bei reikalingos informacijos. Visi renginio dalyviai pritarė diabeto klubo steigimui. Klubo pirmininke išrinkta LASS Šiaulių miesto ir rajono organizacijos II gr. regėjimo invalidė Odeta Jurevičienė, kuri su šia liga "bendrauja" jau nuo 12 metų. O. Jurevičienė mokosi Šiaulių aukštesniojoje medicinos mokykloje - tai būsima socialinė darbuotoja.

Džiugu, kad atkurtas diabeto klubas Šiauliuose, vienijantis cukriniu diabetu sergančius, regėjimo negalę turinčius žmones, kurie turės klubo veiklą koordinuojantį organizatorių.

Įkurtam diabeto klubui pagalbą žadėjo į susirinkimą pakviestas Šiaulių krašto žmonių, sergančių cukriniu diabetu, klubo "Lemtis" pirmininkas Almantas Šlivinskas: "Aš nelinkęs gąsdinti, kad cukrinis diabetas yra baisiausia liga. Organizmui gavus reikiamą insulino kiekį, žmogus yra darbingas. Tačiau reikia žinoti, kiek insulino trūksta, reikia kitos įvairios informacijos. Žinios sensta - mes turime informuoti apie visas naujoves. Pasirodo, dabar iš vieno tyrimo galima nustatyti cukraus kiekį per paskutinius 2-3 mėnesius. Reagentai brangūs, tačiau mes 200 reagentų nupirkome", - kalbėjo A. Šlivinskas.

Diabeto klubas dar neturi pavadinimo, darbo plano, konkrečių programų. Tačiau yra viltis, kad šio klubo veikla bus naudinga. Jo pirmininke išrinkta O. Jurevičienė yra jauna ir energinga moteris, kuriai cukriniu diabetu sergančių žmonių problemos gerai žinomos.

Renginyje dalyvavo Šiaulių miesto tarybos narys Edvardas Žakaris, LASS Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos pirmininkas Alfonsas Navickis, instruktoriai. Renginį filmavo Šiaulių televizija ir Šiaulių kabelinė televizija, dalyvavo dienraščio "Šiaulių kraštas" žurnalistai.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]