SOCIALINĖS ĮSTAIGOS

Algimantas ARBOČIUS

"VILKPĖDEI" - JAU DVEJI


Bendruomenės socialinių paslaugų centras "Vilkpėdė" buvo pradėtas kurti viešosios įstaigos Vilniaus ir Alytaus apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos bei Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva.

2000 m. balandžio mėn. 14 d. įregistruota viešoji įstaiga Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras. Taigi nuo šiol vienintelis centro steigėjas yra LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių taryba (pirmininkas Sigitas Bilevičius).

Pagrindinis centro tikslas - aktyvinti bendruomenę spręsti socialines problemas, įjungiant visas bendruomenės socialines grupes: dirbančius, jaunimą, vaikus, pagyvenusius žmones bei žmones su negale.

Šiame centre nuspręsta kurti ilgalaikių ir įvairių socialinių paslaugų, teikiamų namuose ir centre, tinklą, kuris būtų tokios sistemos kūrimo modelis Lietuvoje.

Šiuo metu centre seniems žmonėms ir žmonėms su negale teikiama 15 nemokamų socialinių paslaugų:

1) juristo konsultacija,

2) socialinė-psichologinė pagalba,

3) tarpininkavimas įdarbinimo klausimais,

4) dantų protezavimas,

5) masažas,

6) dokumentų kopijavimas ir dauginimas,

7) transporto parūpinimas,

8) medicinos seselės paslaugos,

9) skalbimas,

10) buto tvarkymas,

11) elektriko, santechniko, staliaus patarnavimai,

12) kirpėjo paslaugos,

13) gydymas (gydomoji akupunktūra, lazerinė terapija).

Per pirmuosius darbo metus centro darbuotojai suteikė 1774 socialines paslaugas, o per antruosius darbo metus suteiktos jau 3258 paslaugos. Taip pat reikia paminėti, kad per dvejus darbo metus centro steigėjo bei centro darbuotojų pastangomis buvo gauta labdaros: naujų bei dėvėtų drabužių, avalynės, maisto produktų.

Pagrindiniai paslaugų gavėjai - turintys mažas pajamas pensininkai, invalidai, daugiavaikės šeimos ir kitos socialiai remtinos grupės. Ypatingas dėmesys skiriamas žmonėms, turintiems sunkią negalę. Jiems pagal galimybę suteikiama pagalba nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena Vilkpėdės seniūnijoje ar ne.

Ypatingai didelę paklausą turi dokumentų kopijavimas ir dauginimas - per metus ši paslauga suteikta 597 kartus, padaryta apie 20 000 lapų kopijų. Skalbimo paslauga suteikta 720 kartų, pas juristą konsultavosi ir kitus juridinius reikalus tvarkė 256 žmonės, kirpėjo paslaugomis pasinaudojo 249 žmonės. Reikia pažymėti, kad visos teikiamos socialinės paslaugos yra nemokamos, tačiau, jeigu jas įvertintume pinigais, tai sudarytų apie 220 tūkstančių litų.

Teikiant paslaugas, ieškant rėmėjų mums talkina savanoriai: Petras Liubinas, Jonas Kamaitis, Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (direktorė A. Vainienė), LASUC profesinio lavinimo skyrius, Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos moksleiviai bei mokytojai, laikinieji vaikų globos namai "Atsigręžk į vaikus". Pagrindinis šio darbo organizatorius bei socialinių paslaugų apmokėtojas yra LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių taryba.

Centre teikiamos ne tik socialinės paslaugos, bet ir organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai. Organizavome susitikimą - koncertą su Rusų dramos teatro aktoriumi Aleksandru Demidovu, asocialių šeimų vaikams - simultaną, buvo surengtas sutikimas su LASS Vilniaus kultūros namų meno mėgėjais, Šv. Velykų proga Vaikų ir jaunimo klubas "Plaštakė" organizavo rankdarbių parodą-konkursą.

Su mūsų centro veikla jau susipažino svečiai iš Vokietijos, Suomijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos.

Trejus metus truksiančiame projekte, be jau minėtų ir šiuo metu teikiamų socialinių paslaugų, numatyta dar ir tokių: karšto maisto pristatymas į namus, trumpalaikės globos ištisą parą grupės organizavimas, pagalba mirus, šarvojimo salės įrengimas ir pan. Tačiau kad visa tai būtų įgyvendinta reikia nemažai lėšų, kurių šiandien labai trūksta.

Sukūrus Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centrą pradėta kurti socialinių paslaugų, teikiamų žmonėms su negale namuose, sistema. Tai sudaro tinkamas sąlygas nepajėgiantiems apsitarnauti žmonėms kuo ilgiau ir patogiau gyventi įprastoje aplinkoje.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]