VIRŠELIS

Vytautas GUDONIS

L. FALINAS. AKLASIS


Iliustracijas Aleksejaus Tolstojaus (1817-1875) baladžių rinkiniui "Kurganas" 1986 metais parengė rusų dailininkas L. Falinas. Šiame rinkinyje yra ir baladė "Aklasis". Kūrinio siužetas gana paprastas. Girioje medžiojantis kunigaikštis aikštelėje tarp ąžuolų su palyda sėda pietauti. Norėdamas pralinksminti kunigaikštį, kažkas prisiminė apie netoli gyvenantį neregį muzikantą, kuris, anot pasakotojo, "nors ir luošas, bet moka suvirpinti stygas". Papietavę ir užmiršę apie kviestą neregį, kunigaikštis su bajorais išvyko. Neregys, atvykęs į tą vietą, kur ilsėjosi kunigaikštis, pasisveikino ir muzikavo tuščiai vietai. Po to autorius pastebi, jog "darbavaisi, luošy, tu veltui". Suprantama, toks apykvailis literatūrinis herojus nepadėjo nei devynioliktame šimtmetyje, nepadeda nei dabar formuoti tinkamą požiūrį į neregius. Tačiau dailininko L. Falino iliustracija - tai išties įspūdingas aklojo dainiaus paveikslas. Šimtamečių ąžuolų paunksmėje, skambindamas kanklėmis, dainuoja neregys. Jo vidinė jėga, rodos, dar tvirtesnė už tuos galingus ąžuolus, kurių šakomis vilnija galingas garbaus senolio balsas. Žilagalvis apsirengęs ilgais, gražiomis klostėmis krintančiais, šviesiais baltiniais ir apsisiautęs žalsvu, su galingų ąžuolų kamienais susiliejančiu apsiaustu. Kiek gunktelėjęs dainius, sėdėdamas ant akmens, ilgais, plonais pirštais virpina ant kelių padėtų kanklių stygas. Pro medžius raudonuoja vakaro žara.

Du menininkai, du požiūriai. Vienam veikėjas - tai suvaikėjęs senis, kitam - didingas dainius.


* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklalapis]