IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

PIRMIEJI MUZIKINIAI ĮRAŠAI


Sukanka 70 metų, kai plokštelių firma "Columbia" pagamino tris plokšteles (1931) su neregių kanklininkų Prano Daunio ir Jurgio Pratkevičiaus įrašais. Abu akompanavo keturioms liaudies dainoms, kurias padainavo garsusis mūsų tenoras Kipras Petrauskas: "Ant marių krantelio", "Du broliukai kunigai", "Prapuoliau, motula", "Saulelė raudona". Taip pat jie pritarė dar vienai - Viktoro Dineikos ir Jurgio Petrausko atliekamai dainai "Ar tu žinai, mano broli" (muzika ir žodžiai Prano Puskunigio) bei paskambino "Kanklininkų polką". Šios plokštelės yra pirmieji Lietuvos neregių atlikėjų įrašai.

Pasakojama, kad buvusi ir dar viena plokštelė, kurioje tie patys kanklininkai palydėję deklamuojamą Maironio eilėraštį "Aš norėčiau prikelti..." Pas kolekcionierius reikėtų surasti šią plokštelę. Tai turėtų padaryti Lietuvos aklųjų istorijos muziejaus, LAB tiflotyros skyriaus darbuotojai arba žmonės, jaučiantys pagarbą Pranui Dauniui.


* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklalapis]