KRONIKA

 

 


• Gruodžio 21 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, koncertavo evangelikų reformatų choras "Giesmė". Choro artistai dalijosi įspūdžiais iš koncertinės kelionės į Škotiją.

• Gruodžio 22 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre įvyko vakaronė "Šventos Kalėdos beldžias į duris". Susirinkusiems koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro kaimiškos muzikos kapela. Klaipėdos miesto "Liūtų" klubo nariai kultūros namams šventės proga padovanojo akordeoną.

• Gruodžio 22 dieną Kaune, Kartų namuose, kalėdinės muzikos koncertą surengė Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų moterų vokalinis ansamblis.

• Gruodžio 22 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose koncertavo Kauno muzikos akademijos studentai A. Lapkus ir G. Prunskus.

• Gruodžio 24 dieną Vilniuje, Šv. Kazimiero bažnyčioje, aklųjų choras "Vilnius" surengė kalėdinės muzikos koncertą.

• Gruodžio 25 dieną Panevėžio katedroje Kūčios surengtos Panevėžyje gyvenantiems vienišiems regėjimo invalidams. Dievo palaimos susirinkusiems linkėjo Panevėžio vyskupas J. Preikštas, Panevėžio katedros dekanas mons. J. Antanavičius ir kiti dvasininkai.

• Gruodžio 27 dieną LASS Jurbarko rajono organizacijos nariams surengtas koncertas-vakaronė "Palydint dutūkstantuosius, pasitinkant trečiąjį tūkstantmetį". Į šventę atvyko Jurbarko savivaldybės globos ir rūpybos skyriaus vedėja A. Zabalujeva ir socialinio draudimo skyriaus vedėjas A. Šimaitis. Susirinkusiems koncertavo LASS Jurbarko rajono organizacijos moterų vokalinis ansamblis. Savo kūrybos paskaitė J. Papšienė ir V. Čyžas.

• Gruodžio 27 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre surengtos senųjų metų palydos. Susirinkusiems koncertavo kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai ir svečiai: popgrupė "Vita" iš Šilutės, šokių klubo "Gracija" šokėjai iš Klaipėdos ir Klaipėdos universiteto sportinių šokių katedros šokėjai.

• Gruodžio 27 dieną LASS Vilniaus kultūros namai sostinės "Vilkpėdės" seniūnijos vienišiems seneliams ir invalidams surengė Šv. Kalėdų vakaronę. Į šventę atvyko Vilkpėdės seniūnas M. Kuncaitis. Susirinkusiems koncertavo Nacionalinio operos ir baleto teatro dainininkė D. Bilevičiūtė, Muzikos akademijos dainavimo katedros studentė J. Matulionytė, vaikų ir studentų jaunimo klubo "Žirmūnai" ritminių šokių grupė ir LASS Vilniaus kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai.

• Gruodžio 27 dieną Petrašiūnų slaugos namų gyventojams ir darbuotojams koncertavo Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų kanklių ansamblis.

• Gruodžio 27 dieną Vilniuje, Invalidų sporto klube "Viltis", negalės ištiktiesiems koncertavo LASS Vilniaus kultūros namų nuotaikingos muzikos ansamblis.

• Gruodžio 27 dieną Šv. Kalėdų proga Vilniaus M. Mažvydo vidurinėje mokykloje Pilaitės mikrorajono gyventojams koncertavo LASS Vilniaus kultūros namų folklorinis ansamblis "Versmė".

• Gruodžio 27 dieną LASS Zarasų rajono organizacijos nariams surengta senųjų metų palydėjimo šventė. Susirinkusiems koncertavo organizacijos meno mėgėjai - liaudiškos muzikos kapela, etnografinis ir moterų vokalinis ansambliai.

• Gruodžio 27 dieną LASS Mažeikių rajono organizacijos globojamiems akliesiems ir silpnaregiams vaikams surengta naujametinė šventė. Susirinkusius vaikučius ir jų tėvelius aplankė Kalėdų senelis ir vaikams atnešė dovanėlių.

• Gruodžio 28 dieną LASS Vilniaus kultūros namų folklorinis ansamblis "Versmė" kalėdinį koncertą surengė Lietuvos neįgaliųjų moterų bendrijos narėms.

• Gruodžio 28 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų meno mėgėjams ir jų šeimoms surengta kalėdinė šventė. Susirinkusiems koncertavo dainininkas E. Sipavičius.

• Gruodžio 28 dieną Panevėžio kultūros klube "Pavėsis" įvyko šventinis koncertas "Palydėkim senuosius". Susirinkusiems koncertavo kultūros klubo "Pavėsis" liaudiškos muzikos kapela ir skaitovų kolektyvas.

• Gruodžio 28 dieną LASS Vilniaus kultūros namuose surengtos "Senųjų metų palydos". Susirinkusiems koncertavo estrados dainininkai N. Ščiukaitė, G. Kirkila ir LASS Vilniaus kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai.

• Gruodžio 28 dieną LASS Biržų rajono organizacijos globojamiems akliesiems ir silpnaregiams vaikams surengta naujametinė šventė. Vaikai gavo dovanėlių.

• Gruodžio 28 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre įvyko naujametinė šventė. Centro ugdytinius dovanėlėmis parėmė firma Kraft Jacobs Suchard Lietuva.

• Gruodžio 28 dieną Šalčininkuose, J. Snedeckio vidurinėje mokykloje, LASS Šalčininkų rajono organizacijos nariams surengta Naujųjų metų sutikimo šventė. Šventėje dalyvavo rajono socialinės globos ir rūpybos skyriaus vedėja R. Sokolovič. Šventinis stalas buvo gausus ir vaikai gavo dovanėlių, nes šventę parėmė UAB "Nalšia", UAB "Pagunda", UAB "Tveresta" ir kiti rėmėjai.

• Gruodžio 28 dieną Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre lankėsi Klaipėdos krašto "Liūtų" klubo nariai J. Janulis, V. Kaušpėdienė, R. Tilvikas, Romas Atas ir Ramūnas Atas. Svečiai kartu atsivedė Kalėdų senelį. Centro ugdytiniai gavo dovanėlių, o Centras - metodinių priemonių vaikų ugdymui.

• Gruodžio 29 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose surengta kalėdinė šventė Kaune gyvenantiems vienišiems regėjimo invalidams. Susirinkusiems koncertavo skaitovė V. Bakutienė ir popgrupė "Remix".

• Gruodžio 29 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose surengta naujametinė vakaronė. Susirinkusiems koncertavo muzikantas ir dainininkas V. Žalys.

• Gruodžio pabaigoje 45 LASS Biržų rajono organizacijos nariai artėjančių Naujųjų metų proga apdovanoti maisto produktais. Juos biržiečiams paaukojo UAB "Rūta-2", Krikščioniškasis fondas "Šiaulių samarija", Caritas Biržų skyrius.

• Sausio 1 dieną Nidoje įvyko Naujųjų metų sutikimo šventė. Miesto aikštėje koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro retro muzikos ansamblis "Prisiminimas".

• Sausio 2-5 dieną Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre įvyko akcija "Akiniai". Jos metu buvo dalinami iš Vokietijos gauti akinių rėmeliai. Juos parūpino R. Brenner, N. Quinkert ir R. Ch. Kretschmer.

• 1970 metais tuometinio LASS Trakų rajono organizacijos pirmininko J. Žydelio vadovaujami Trakų rajone gyvenantys aklieji ir silpnaregiai susibūrė į meno mėgėjų kolektyvą. Jį pavadino "Žiburėliu". Kolektyvui vėliau vadovavo P. Garšva, S. Bubnelis, A. Čiupkovas. Sausio 3 dieną LASS Trakų rajono organizacija paminėjo meno mėgėjų veiklos 30-metį. Šventėje prisiminti aktyviausi meno mėgėjai: A. Narbutas, G. Stadelnikienė, P. Simonaitis, G. Lipnickienė, K. Kananavičius ir kiti. Aktyviausieji apdovanoti garbės raštais ir atminimo dovanėlėmis. Susirinkusiems koncertavo šių dienų "Žiburėlis", vadovaujamas R. Kurapkos.

• Sausio 4 dieną LASS Pasvalio rajono organizacijos jaunimo klubo nariai bei aklieji ir silpnaregiai vaikai susirinko į naujametinę šventę. Su vaikais bendravo, juos linksmino klubo vadovė R. Rimkūnaitė. Naujųjų metų proga vaikai apdovanoti net iš Norvegijos atkeliavusiomis dovanėlėmis.

• Sausio 4 dieną LASS Kėdainių organizacijos nariams surengta popietė "Įžengiant į trečiąjį tūkstantmetį". Susirinkusiems koncertavo rajono organizacijos folklorinis ansamblis "Temela".

• Sausio 5 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, atminimo dovanėlės įteiktos šauniausiems 2000-ųjų metų Lietuvos aklųjų bibliotekos jauniesiems skaitytojams.

• Sausio 5 dieną Panevėžio kultūros klube "Pavėsis" įvyko šventė "Vilties ugnis". Per ją susirinkusiems paskelbtas panevėžiečių aklųjų ir silpnaregių išrinktas metų žmogus. Juo tapo LASS Panevėžio įmonės kartonažo baro darbuotoja G. Lunskienė.

• Sausio 6 dieną LASS Vilniaus kultūros namuose vaikams surengta šventė "Atsisveikinimas su Kalėdų eglute". Vaikus linksmino cirko "Jaunystė" vaikų studijos artistai, Pagirių muzikos mokyklos moksleiviai.

• Sausio 6 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre įvyko Trijų karalių šventė. Susirinkusiems koncertavo kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai.

• Sausio 6 dieną LASS Radviliškio rajono organizacijos nariams surengta Naujųjų metų šventė.

• Sausio 6 dieną Vilniuje, Justiniškių vidurinėje mokykloje, Lietuvos konservatorių (Tėvynės sąjunga) partijos Vilniaus miesto nariams koncertavo LASS Vilniaus kultūros namų nuotaikingos muzikos ansamblis ir namų muzikavimo duetas.

• Sausio 6 dieną Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje šv. Mišiose giedojo aklųjų choras "Vilnius". Buvo atliktos F. Šuberto Mišios G-dur. Po šv. Mišių surengtas Vakarų Europos kompozitorių kalėdinių kūrinių koncertas. Chorui talkino solistai K. Beliavskaja, V. Trubila ir D. Balsys.

• Sausio 7 dieną Kauno prekybininkų namuose neįgaliems vaikams ir jų tėveliams surengta "Trijų karalių šventė". Susirinkusiems koncertavo Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų folklorinis ansamblis "Kanapija". Vaikai žaidė liaudiškus žaidimus, ėjo ratelius.

• Sausio 7 dieną Vilniuje, Politinių kalinių ir tremtinių globos namuose, šv. Mišiose giedojo ir koncertavo LASS Vilniaus kultūros namų mišrus choras "Skroblas".

• Sausio 9 dieną Mažeikiuose įvyko LASS Mažeikių rajono organizacijos narių vakaronė-susitikimas su LASS Plungės rajono aklaisiais ir silpnaregiais. Vakaronėje koncertavo Mažeikių ir Plungės rajonų aklieji ir silpnaregiai meno mėgėjai. Į šventę atvyko Mažeikių rajono socialinės rūpybos skyriaus vedėjos pavaduotoja J. Poderienė.

• Sausio 9 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, paminėtas pedagogo, kompozitoriaus, žurnalisto, LASS veikėjo A. Adomaičio 85-metis. Ta proga visuomenei pristatyta A. Adomaičio knyga "Mano laimė manęs palauks". Renginyje dalyvavo A. Adomaičio žmona Ž. Adomaitienė, dukros Gintarė ir Dainora.

• Sausio 10 dieną Palangoje, sanatorijos "Baltija" reabilitacijos centre "Vyturys", koncertavo aklųjų choras "Vilnius". Programoje skambėjo Vakarų Europos ir Lietuvos kompozitorių kūriniai.

• Sausio 11 dieną Kaune, kavinėje "Mituvėlė", žmonių su negale klubas "Bičiulis" surengė šventę. Joje koncertavo Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų moterų vokalinis ansamblis.

• Sausio 12 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko atminimo vakaras-koncertas "Atmintis", skirtas Laisvės gynėjų dienai. Jame dalyvavo Kauno valstybinio akademinio dramos teatro aktorius E. Stancikas, dainininkė O. Matusevičiūtė, kanklininkė R. Vilčiauskienė ir birbynininkas G. Vilčiauskas.

• Sausio 12 dieną Klaipėdos muzikiniame teatre, minint Laisvės gynėjų dienos 10-metį ir Dž. Verdžio 100-ąsias mirties metines, aklųjų choras "Vilnius" talkinant Mažosios Lietuvos simfoniniam orkestrui ir Klaipėdos muzikinio teatro chorui bei solistams V. Balsytei, D. Kužmarskytei, A. Rubežiui ir A. Kozlovskiui, atliko Dž. Verdžio "Requiem".

• Sausio 17 dieną LASS Anykščių rajono organizacijos nariams surengtas šaškių turnyras. Jo nugalėtoja tapo N. Paknienė, antras liko V. Balzarevičius, trečias - A. Žėba.

• Sausio 17 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre įvyko vakaras, skirtas kultūros namų meno mėgėjos E. Dainauskienės 85 metų jubiliejui.

• Sausio 18 dieną Klaipėdoje, senelių globos namuose, koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela ir skaitovė S. Budrienė. Per šį koncertą Klaipėdos miesto "Liūtų" klubo atstovai kultūros namams padovanojo akordeoną.

• Sausio 20 dieną Vilniuje, Šv. Kazimiero bažnyčioje, minint lietuvių kompozitoriaus Z. Aleksandravičiaus gimimo 90-ąsias metines, aklųjų choras "Vilnius" atliko kompozitoriaus bažnytinių ir pasaulietinių kūrinių koncertą. Chorui talkino vargonininkas T. Bakučionis. Renginį vedė muzikologas V. Juodpusis.


* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklalapis]