REDAKTORIAUS ŽODIS

Vytautas GENDVILAS

PRIE NAUJO AMŽIAUS SLENKSČIO

Štai ir prasidėjo XXI amžius. Gyvenant šių dienų rūpesčiais ir darbais, atrodo, kad nieko tokio lyg ir neįvyko. Tačiau, pažvelgus į praėjusį šimtą metų, galima drąsiai teigti, kad XX amžius Lietuvos akliesiems ir silpnaregiams buvo tikrai reikšmingas. Dar amžiaus pradžioje neregys turėjo du kelius: arba visą gyvenimą būti giminių ar bičiulių išlaikytiniu, arba imti į ranką elgetos lazdą. Per XX amžių aklieji ir silpnaregiai susibūrė į savo organizacijas, išmoko brailio raštą, į rankas paėmė vadovėlį, žurnalą, garsinę knygą. Smarkiai į priekį pažengė akių gydymas. Mokslininkai išrado įvairiausių aklojo gyvenimą palengvinančių priemonių. Net kompiuterį, ir tą pritaikė neregiui. Pasikeitė ir visuomenės požiūris į neregį: iš išlaikytinio ar elgetos jis tapo visateisiu visuomenės nariu, sugebančiu išlaikyti ne tik save, bet ir savo šeimos narius, teikti naudą ir sau, ir visuomenei.

Ką atneš XXI amžius neregiams? Galime tik spėlioti. Gal atsitiks taip, kad XXI amžiaus pabaigoje aklųjų ir silpnaregių nebeliks visai: regėjimo bėdas išspręs genetika, naujos technologijos, nauja technika. Dėl to mokslininkai suka galvas jau šiandien. Tačiau kaip bus iš tiesų - patirs tie, kas tada gyvens. Na, gal dar vienas kitas jauniausių "Mūsų žodžio" skaitytojų, numatęs gyventi daugiau nei šimtą metų.

O ar bus po šimto metų Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga? Matyt, kad bus. Gal ji vadinsis kaip nors kitaip, tačiau organizacija bus tol, kol bus žmonių su regėjimo problemomis. Apie tai liudija ir kai kurių dar XIX amžiaus viduryje Vakarų Europoje sukurtų, bet iki šiandienos aklaisiais besirūpinančių organizacijų egzistavimas.

O kol kas yra taip, kaip yra. Rožines svajones apie ateitį temdo nūdiena: įvairūs "taupymai", "peržiūrėjimai", "tiesinimai" ir valdininkų sąmonėje bei kalbose "gerėjantis" neregių gyvenimas.

Apie visa tai - ir ne tik apie tai - "Mūsų žodis" pasakos Jums ir 2001 metais. Žurnalo puslapiuose rasite jau pamėgtas rubrikas bei temas. Taip pat rasite ir šį tą naujo. Tikimės šiais metais Jums dar daugiau rašyti apie Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą, jos centro tarybos, kitų institucijų veiklą. Naujoje rubrikoje "Netekus regėjimo" rašysime, kaip vietą gyvenime susiranda staiga regėjimo netekęs ir priverstas iš naujo kurti gyvenimą žmogus. Šiais metais Lietuvoje daug dėmesio bus skiriama informacinėms technologijoms. Todėl turinčius ar neturinčius galimybės naudotis internetu "Mūsų žodžio" skaitytojus tikimės priartinti prie šio informacijos šaltinio.

Tikimės sulaukti ir Jūsų, gerbiami skaitytojai, straipsnių, laiškų, klausimų, minčių, pasiūlymų, sumanymų. O jų turėtų atsirasti, nes artėja 2002 metais įvyksiantis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos suvažiavimas. Kada diskutuoti ir tartis, jei ne prieš suvažiavimą?

Visų redakcijos darbuotojų vardu ačiū tiems, kurie "Mūsų žodžio" neiškeitė į kitą "žodį", ačiū tiems, kurie "Mūsų žodį" užsisakė ir 2001 metams. Ačiū mūsų talkininkams, kurie rado galimybių ir laiko pasirūpinti tais mūsų skaitytojais, kurie iš savo lėšų žurnalo užsisakyti nebeišgali.

Tegul 2001-ieji ir visas prasidedantis XXI šimtmetis kiekvienam iš Jūsų būna laimės ir klestėjimo amžius. Tegul Jūsų neapleidžia tikėjimas geresniu rytojumi ir šviesesne ateitimi.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]