NETEKOME


 

 


Pranas BaziliauskasŠių metų lapkričio 3 dieną staigi ir netikėta mirtis pasirinko Praną Baziliauską.
     Velionis daug metų buvo Šilutės rajono tarybos deputatas, LASS centro tarybos narys, paskutiniu metu - LASS centro tarybos revizijos komisijos narys.
     Pranas Baziliauskas gimė 1931 metais Šakių rajone, Griškabūdyje. 1949 metais šeima ištremiama. Pranas, Lukšių gimnazijos gimnazistas, liko vienas. Glaudėsi pas svetimus. Dirbdamas įvairiausius darbus miškų ūkyje ir statybose, baigė gimnaziją. Vėliau baigė Kauno technologijos technikumą. Įsigijo baldų technologo specialybę.
     Nuo 1963 metų gyveno ir dirbo Šilutėje. Pranas Baziliauskas buvo visų gerbiamas ir mylimas už jo dorumą, rūpestingumą, jautrumą, darbštumą. Jis mokėjo santūriai, bet drąsiai išsakyti savo nuomonę, mintis bet kurioje situacijoje. Jo padrąsinantis žodis, patarimas mums buvo atrama daugelyje darbų ir kasdienybės rūpesčiuose. Šviesus protas ir teisingumas kiekvienam. Toks velionis lieka mūsų širdyse.

- - -

Stanislava ŠimkuvienėŠių metų lapkričio 15 dieną staigi ir netikėta mirtis ištiko Stanislavą Šimkuvienę, LASS Kretingos organizacijos pirmininkę, tiesiog prie darbo stalo.
     Stanislava Šimkuvienė gimė 1940 m. gruodžio 20 d. Plungės rajone. Stanislava įsigijo aukštąjį išsilavinimą Lietuvos veterinarijos akademijoje, dirbo Akmenės, Šiaulių, Skuodo rajonų kolūkiuose, Kretingos rajono "Pajūrio žuvininkystės" ūkyje vyr. zootechnike.
     1984 m. Stanislava Šimkuvienė priimta į LASS, paskirta dirbti LASS Klaipėdos įmonės poilsio bazės "Spindulys" direktore, kur dirbo 14 metų. 1999 m. išrinkta LASS Kretingos rajono organizacijos tarybos pirmininke.
     Stanislavą Šimkuvienę pažinojo daugelis LASS narių visoje Lietuvoje. Tie, kuriems teko ją sutikti poilsiaujant "Spindulyje" ar kartu dirbti, prisimena šią moterį kaip neeilinę asmenybę, mokančią mylėti, gerbti, užjausti ir tarnauti žmogui. Tai kantri, poetiškos sielos, sąžininga, rūpestinga darbštuolė. Tokia ji lieka mūsų širdyse.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]