DĖMESIO!


 

MIELI SKAITYTOJAI!


Jau galite žurnalą "Mūsų žodis" užsiprenumeruoti 2001 metams. Prenumeratos sąlygos nepasikeitė. "Lietuvos pašto" skyriuose "Mūsų žodį" galima užsiprenumeruoti visiems metams.

     Redakcija prašo visų, užsiprenumeruojančių žurnalą reginčiųjų ar brailio raštu, prenumeruotis tik per paštą.

     Visais rūpimais klausimais skambinkite telefonu (8-22) 263 863 žurnalo "Mūsų žodis" redakcijai.

Žurnalo "Mūsų žodis" vieno numerio kaina yra:
     reginčiųjų raštu - 1.60 Lt,
     brailio raštu - 1.00 Lt.
Metams "Mūsų žodis" kainuos:
     reginčiųjų raštu - 19.20 Lt,
     brailio raštu - 12 Lt.
Žurnalo indeksas kataloguose:
     reginčiųjų raštu - 5060,
     brailio raštu - 5061.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]