VIRSELIS


Vytautas GUDONIS

V. PEROVAS. PAMOKSLAS KAIME


Vienas žymiausių XIX a. antros pusės rusų dailininkų Vasilijus Perovas (1833-1882) neregių tematikai yra skyręs ne vieną drobę. Vienose jų neregys yra pagrindinė figūra, kitose - antrojo plano personažas. Pastarajai darbų grupei ir būtų galima priskirti 1861 metais nutapytą paveikslą "Pamokslas kaime". Tuo metu dailininkas jau buvo pelnęs Meno akademijos antrojo laipsnio aukso medalį. Siekdamas pirmojo laipsnio aukso medalio 1860 metais V. Perovas dirbo prie drobės "Kaimo kryžiaus žygis per Velykas". Tuo pat metu jis tapė mažo formato (63,3 x 59,3) kompoziciją "Pamokslas kaime", kuria dailininkas akademijos tarybai norėjo parodyti visus savo gebėjimus. Pasinaudojęs K. Žirardo paveikslo "Užtikti katalikų hugenotai" kompozicine schema, V. Perovas šiame kūrinyje subtiliau negu anksčiau tapytuose darbuose pasiekė personažų amžiaus ir visuomeninės padėties įvairovės: snaudžiantis pirmajame paveikslo plane dvarininkas, flirtuojanti su kitu jo jauna žmona, vargšas valstietis - iš kitos dvasininko pusės, du nesuprantantys pamokslo prasmės, bet įdėmiai besiklausantys vaikai. Antrajame paveikslo plane stovi neprimatanti ir neprigirdinti pavargėlė senutė: atsiremdama į savo lazdą, lenkiasi į priekį, lyg norėdama geriau išgirsti šventiko žodžius. Švariai apsirengęs miestietis šiurkščiu rankos judesiu stabdo senutę, kad ši netrikdytų priekyje snaudžiančio dvasininko ramybės. Dailininkas šmaikščiai pavaizdavo, kaip Dievo žodžio klausosi įvairių socialinių sluoksnių atstovai. Turtingieji - snaudžia, flirtuoja ar saugo kitų, tokių pat kaip jie, ramybę. Pamokslo įdėmiai klausosi tik apskurę valstiečiai ir neįgalūs seni žmonės, kuriems labiausiai ir reikia paguodos bei vilties. "Pamokslas kaime", kaip ir visa didžioji V. Perovo darbų dalis, saugoma Maskvos valstybinėje Tretjakovo galerijoje.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]