KRONIKA


 

 


     · Rugsėjo 15 dieną Pakruojo J. Paukštelio viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su literatu V. Areima. Su kraštiečiu atėjo susitikti pedagogai, kultūros darbuotojai, LASS Pakruojo rajono organizacijos nariai. Susirinkusiems koncertavo Lietuvos invalidų draugijos Pakruojo skyriaus ansamblis "Lemtis". Susitikime dalyvavo V. Areimos brolis Jurgis ir motina Emilija.
     · Rugsėjo 21 dieną LASS Kėdainių rajono organizacijos nariams surengta popietė "Jau atėjo ruduo, bet širdy ne sutema". Susirinkusiems koncertavo LASS Kėdainių rajono organizacijos folklorinis ansamblis "Temela" ir muzikantai. Surengta įvairių personažų, sukurtų iš gėlių ir daržovių, paroda. Popietėje dalyvavo Kėdainių rajono socialinės paramos skyriaus vadovas V. Gugaitis, visuomenės sveikatos centro direktorė O. Šulcienė ir Kėdainių krašto televizija.
     · Rugsėjo 21 dieną LASS Plungės rajono organizacijos nariams surengta išvyka į pajūrį. Plungiškiai aplankė Kretingos Apreiškimo vienuolyną, Žiemos sodą. Palangoje apžiūrėta Gintaro muziejaus ekspozicija.
     · Rugsėjo 22 dieną paminėtas LASS Vilniaus kultūros namų 35-metis. Susirinkusiems koncertavo kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai. Į šventę atvyko Panevėžio kultūros klubo "Pavėsis" kaimo kapela "Iškepuris", skaitovų būrelis ir LASS Kelmės rajono organizacijos folklorinio ansamblio "Ramočia" muzikantai.
     · Rugsėjo 23 dieną Kaišiadorių kultūros rūmuose koncertavo aklųjų choras "Vilnius". Programoje skambėjo lietuvių kompozitorių kūriniai.
     · Rugsėjo 24 dieną Vilniuje, Šv. Kazimiero bažnyčioje, aklųjų choras "Vilnius" atliko M. K. Čiurlionio kūrinių programą. Koncerte dalyvavo vargonininkas L. Digrys.
     · Rugsėjo 27 dieną LASS Kėdainių rajono organizacijos nariams surengta išvyka į miesto reformatų evangelikų bažnyčią. Aklieji ir silpnaregiai susipažino su bažnyčios istorija, aplankė Radvilų giminės mauzoliejų.
     · Rugsėjo 27 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose įvyko popietė "Pravėręs langą į šviesą", skirta Lietuvos kariuomenės savanorio, aklųjų organizatoriaus P. Daunio 100-osioms gimimo metinėms. Renginyje skambėjo įrašai su P. Daunio įdainavimais.
     · Rugsėjo 28 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose atidarytas 2000-20001 metų koncertinis sezonas. Labdaringu koncertu jį pradėjo popgrupė "L+".
     · Rugsėjo 29 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose Lietuvos retinitis pigmentosa sąjunga seminaru paminėjo Pasaulinę retinos dieną. Seminare dalyvavo Kauno medicinos akademijos reabilitacinės regos laboratorijos mokslinės bendradarbės prof. E. Daktaravičienė, med. dr. S. Purtokienė, doc. V. Arčiulienė, doc. A. Valentinienė ir oftalmologė R. Piškinienė. Doc. V. Arčiulienė papasakojo apie pigmentinio retinito diagnozavimo naujoves ir gydymą, pasidalijo įspūdžiais iš Toronte vykusios tarptautinės pigmentinio retinito konferencijos. Susirinkusiems koncertavo muzikantas ir dainininkas R. Markevičius, skaitovė R. Girnienė, kanklininkė R. Montvilienė.
     · Rugsėjo 29 dieną Raudonės pilyje vietos gyventojams surengta popietė "Rudens eskizas". Susirinkusiems koncertavo LASS Jurbarko rajono organizacijos folklorinis ir moterų vokalinis ansambliai.
     · Rugsėjo 30 dieną Panevėžio kultūros klubo "Pavėsis" meno mėgėjams surengta išvyka į Vilnių, Nacionalinį operos ir baleto teatrą. Panevėžiečiai čia žiūrėjo J. Štrauso operetę "Čigonų baronas".
     · Spalio 1 dieną Rietavo bažnyčioje aklųjų choras "Vilnius" dalyvavo Šv. Mikalojaus atlaiduose. Po Šv. Mišių surengtas bažnytinės muzikos koncertas. Tą pačią dieną Raseinių bažnyčioje "Vilnius" giedojo šv. Mišiose. Po šv. Mišių surengtas ir bažnytinės muzikos koncertas. .
     · Spalio 3 dieną Aukštelkės (Šiaulių raj.) žmonių su psichine negale pensiono gyventojams koncertavo LASS Radviliškio rajono organizacijos vokalinis ansamblis "Pasagėlė".
     · Spalio 4 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų kanklių ansamblis koncertavo III klinikinės ligoninės profilaktoriumo darbuotojams ir pacientams. Susirinkusieji artėjančios Tarptautinės baltosios lazdelės dienos proga buvo supažindinti su neregių gyvenimu.
     · Spalio 4-6 dieną Klaipėdos muzikiniame teatre įvyko mugė "Knygų ir mokslo šventė 2000". Joje dalyvavo LASS Klaipėdos įmonė "Regseda" ir rašytojas, knygų leidėjas J. Marcinkus.
     · Spalio 5 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose visuomenei pristatyta K. Gailiaus įdainavimų kasetė "Rudenėjant" ir poezijos knyga "Pro vaikystės langą".
     · Spalio 5 dieną Mokytojo dienos proga aklųjų choras "Vilnius" koncertavo Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos pedagogams ir moksleiviams.
     · Spalio 6 dieną LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre įvyko muzikos ir poezijos vakaras "Krintančių lapų sūkury". Susirinkusiems armonika grojo J. Leknys, savo kūrybos eilių paskaitė V. Miknienė. Renginyje skambėjo akordeonisto S. Stasiulio įgrojimai.
     · Spalio 6 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, paminėtas Antano Jonyno vidurinės mokyklos 25-metis. Ta proga į mokyklos šventę susirinko buvę pedagogai ir mokiniai, dabartiniai LASUC darbuotojai. Šventiniame minėjime skambėjo pedagogų ir moksleivių skaitomi poezijos posmai, daina, muzika. Mokyklos svečiai galėjo susipažinti su videoįrašuose įamžinta mokyklos istorija bei LASUC nūdiena.
     · Spalio 6 dieną Jurbarko kultūros namuose surengta Tarptautinės baltosios lazdelės dienos šventė. Susirinkusiems koncertavo LASS Jurbarko rajono organizacijos moterų vokalinis ansamblis.
     · Spalio 9-13 dieną Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre įvyko atvirų durų dienos, skirtos Tarptautinei baltosios lazdelės dienai. Dienų metu centre lankėsi Klaipėdos miesto vidurinių mokyklų moksleiviai. Juos centro pedagogai supažindino su neregių gyvenimu, brailio raštu ir tiflopriemonėmis. Veikė ir vaikų darbų parodėlė. Buvo paruoštas informacinis lankstinukas miesto mokyklų specialiesiems pedagogams.
     · Spalio 10 dieną miesto 2-ojoje internatinėje mokykloje LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro darbuotojai Tarptautinės baltosios lazdelės dienos proga surengė brailio rašto pamoką ir koncertą. Moksleiviams apie baltąją lazdelę ir brailio rašto istoriją pasakojo LASS Klaipėdos miesto ir rajono organizacijos tarybos pirmininkas J. Drėgva. Moksleiviams ir pedagogams koncertavo kultūros centro meno mėgėjų kolektyvai.
     · Spalio 10-31 dieną Vilniuje, Šeškinės dienos centre, veikė LASS Vilniaus kultūros namų meno mėgėjų rankdarbių paroda, skirta Tarptautinei baltosios lazdelės dienai.
     · Spalio 11 dieną Pakruojo kultūros namuose paminėta Tarptautinė baltosios lazdelės diena. Susirinkusiems koncertavo Lietuvos invalidų draugijos Pakruojo skyriaus ansamblis "Lemtis". Renginį vedė mokytoja M. Plepienė, literatūrinių tekstų brailio raštu paskaitė J. Žekaitė ir E. Baltrušaitytė.
     · Spalio 11 dieną Klaipėdoje, vaikų darželyje "Atžalynas", paminėta Tarptautinė baltosios lazdelės diena. Ta proga vaikams surengta brailio rašto pamoka. Ją vedė LASS Klaipėdos miesto ir rajono organizacijos tarybos pirmininkas J. Drėgva. Vaikams, jų tėveliams ir darželio darbuotojams koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos liaudiškos muzikos kapela "Vyra".
     · Spalio 11 dieną LASS Telšių rajono organizacijos nariai paminėjo Tarptautinę baltosios lazdelės dieną. Susirinkusiems koncertavo aklieji ir silpnaregiai meno mėgėjai.
     · Spalio 12 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre paminėta Tarptautinė baltosios lazdelės diena. Vyr. tiflopedagogė I. Ribikauskienė buvusiems ir esamiems centro ugdytiniams papasakojo apie baltąją lazdelę. Moksleiviai paskaitė ištraukų iš P. Daunio kūrinių.
     · Spalio 12 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų folklorinis ansamblis koncertavo Kauno psichoneurologinio dispanserio darbuotojams ir pacientams.
     · Spalio 12 dieną Klaipėdos Medeinės vidurinėje mokykloje įvyko renginys, skirtas Tarptautinei baltosios lazdelės dienai. Moksleiviams surengta brailio rašto pamoka, kurią vedė A. Mumgaudis. Moksleiviams ir pedagogams koncertavo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro folklorinis ansamblis "Spingsulė" ir šokių kolektyvas.
     · Spalio 12-13 dieną Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungoje lankėsi Danijos aklųjų sąjungos prezidentas Poul Luneborg. Svečias dalyvavo Lietuvos aklųjų bibliotekos surengtoje tarptautinėje konferencijoje "Nacionalinės brailio raštijos plėtra ir dabartis". Taip pat aptartos Lietuvos ir Danijos aklųjų organizacijų bendradarbiavimo galimybės ir perspektyvos.
     · Spalio 13 dieną aklųjų choras "Vilnius" LASS Vilniaus kultūros namų salėje talkinant Vidaus reikalų ministerijos reprezentaciniam pučiamųjų instrumentų orkestrui atliko B. Jonušo kūrinių chorui ir orkestrui. Dirigavo A. Radzevičius ir J. Kalcas.
     · Spalio 13 dieną Pakruojo viešojoje bibliotekoje Tarptautinės baltosios lazdelės dienos proga pradinės mokyklos "Versmė" 4 klasės moksleiviams surengta popietė "Lui Brailis ir jo raštas".
     · Spalio 13 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų liaudiškos muzikos kapela "Šelmiai" koncertavo Šiaulių apskrities centrinio pašto darbuotojams.
     · Spalio 13 dieną Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre paminėta Tarptautinė baltosios lazdelės diena. Į šventę susirinko ugdytiniai, jų tėveliai ir pedagogai. Šventėje dalyvavo buvę darbuotojai ir LIONS pėdomis žengiantys jaunimo klubo LEO nariai. Susirinkusiems koncertavo ugdymo centro muzikos saviraiškos ansamblio nariai.
     · Spalio 13 dieną Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose paminėta Tarptautinė baltosios lazdelės diena. Ta proga koncertavo kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai.
     · Spalio 13 dieną Panevėžio kultūros centre "Pavėsis" įvyko šventė "Brailis ir jo raštas", skirta tarptautinei baltosios lazdelės dienai. Į šventę atvyko Panevėžio KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės kariai savanoriai. Susirinkusius jie vaišino kareiviška koše. Koncertavo kultūros klubo meno mėgėjų kolektyvai ir kariai savanoriai. Surengta aklųjų ir silpnaregių rankdarbių paroda.
     · Spalio 13 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose surengta šventė "Atrask save", skirta Tarptautinei baltosios lazdelės dienai. Į šventę atvyko Vidaus reikalų ministerijos 1-ojo pulko kuopa su Karininkų ramovės štabo viršininku, kapitonu G. Riautu ir jo pavaduotoju, atsargos kapitonu A. Dagiu. Kariai labai domėjosi Kauno silpnaregių internatinės mokyklos moksleivių rankdarbių paroda, kultūros namų pynėjų būrelio gaminiais. Šventės dalyvius taip pat pasveikino Kauno miesto socialinės rūpybos skyriaus vedėjas A. Malinauskas, vicemero G. Jankaus linkėjimus perdavė Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vyriausioji inspektorė V. Balinskienė. Susirinkusiems koncertavo grupė "Remix".
     · Spalio 13 dieną Tarptautinės baltosios lazdelės dienos proga LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centre įvyko susitikimas su "Sodros", Klaipėdos skyriaus vedėju V. Valceriu, Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja E. Morkūniene, medicinos mokslų daktarais D. Drungiliene ir G. Žiliuku, LIONS klubo nariais V. Kaušpėdiene ir R. Lukausku, R. Rožkovu, AB "Vilniaus bankas" Klaipėdos Senamiesčio filialo direktoriumi R. Atu. Vėliau įvyko vakaronė "Pasmalsaukime, pasižmonėkime". Į ją taip pat atvyko Daugiavaikių šeimų bendrijos, Lietuvos invalidų draugijos atstovų. Susirinkusiems koncertavo Švėkšnos psichoneurologinio dispanserio gyventojai ir LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro solistai bei Pocių šeimos estradinės muzikos ansamblis iš Šilutės. Taip pat surengta I grupės regėjimo invalido S. Balčiaus darbų iš rago ir žalvario paroda.
     · Spalio 13 dieną LASS Radviliškio rajono organizacijoje paminėta Tarptautinė baltosios lazdelės diena. Radviliškiečiams koncertavo į svečius atvykę Kauno paraplegikų klubo "Santaka" nariai ir vokalinis ansamblis "Pasagėlė". Šventėje dalyvavo Radviliškio rajono meras V. Simelis, Radviliškio rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėjas A. Augulis ir vyr. finansininkė L. Vyšniauskienė.
     · Spalio 13-14 dieną Liepojoje (Latvija) įvyko tarptautinė mugė "Liepojos verslininkas 2000". Joje dalyvavo LASS Klaipėdos įmonė "Regseda", reklamavusi įmonės produkciją ir teikiamas paslaugas.
     · Spalio 15 dieną Klaipėdos Šv. Juozapo darbininko bažnyčioje vaikų mišiose giedojo Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro ugdytiniai.
     · Spalio 15 dieną Kaune, Šv. Antano bažnyčioje, laikytos šv. Mišios už akluosius ir silpnaregius. Jose giedojo Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namų moterų vokalinis ansamblis ir vyrų vokalinė grupė.
     · Spalio 15 dieną LASS Vilniaus kultūros namai surengė Tarptautinės baltosios lazdelės dienos paminėjimą. Jėzaus širdies, Dievo apvaizdos bažnyčioje, aukotos šv. Mišios už akluosius ir silpnaregius. Mišiose giedojo LASS Vilniaus kultūros namų mišrus choras "Skroblas". Prie bažnyčios įvyko kultūros namų meno mėgėjų kolektyvų koncertas. Prie LASS Vilniaus kultūros namų pasodinta medelių.
     · Spalio 15 dieną Kretingos Apreiškimo vienuolyno Šv. Antano bažnyčioje Tarptautinės baltosios lazdelės dienos proga buvo laikomos šv. Mišios už akluosius ir silpnaregius.
     · Spalio 16 dieną Palangoje, sanatorijos "Baltija" reabilitacijos centre "Vyturys", Tarptautinės baltosios lazdelės dienos proga LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro darbuotojai surengė akciją-koncertą. LASS Klaipėdos miesto ir rajono organizacijos tarybos pirmininkas J. Drėgva susirinkusiems papasakojo apie baltąją lazdelę ir brailio raštą. Susirinkusiems koncertavo kultūros centro retro muzikos ansamblis "Prisiminimas".
     · Spalio 17 dieną Narvaišių pagrindinėje mokykloje LASS Plungės rajono organizacijos nariai surengė Tarptautinės baltosios lazdelės dienos paminėjimą. Organizacijos pirmininkas A. Burvys ir tiflopedagogė L. Kerpauskienė moksleiviams papasakojo apie baltąją lazdelę, supažindino su tiflopriemonėmis. Brailio raštu paskaitė ir apie raštą moksleiviams papasakojo V. Gulbinienė.
     · Spalio 17 dieną Šiauliuose įvyko Raudonojo kryžiaus apskrities organizacijos konferencija. Joje LASS Šiaulių miesto ir rajono tarybos pirmininkė Ginta Petrauskienė išrinkta šios organizacijos tarybos nare.
     · Spalio 18 dieną Šalčininkų dienos centre įvyko popietė, kurioje organizacijos narės surengė patiekalų iš rudens gėrybių ir rudeninių gėlių kompozicijų parodą "Rudens dovanos".
     · Spalio 18 dieną LASS Anykščių organizacijos nariai paminėjo Tarptautinę baltosios lazdelės dieną.
     · Spalio 18 dieną Valakėlių (Pasvalio raj.) pagrindinėje mokykloje besimokanti neregė R. Stankevičiūtė bendramoksliams Tarptautinės baltosios lazdelės dienos proga papasakojo apie brailio raštą, supažindino su aklųjų gyvenimu.
     · Spalio 19 dieną Palangoje, sanatorijos "Baltija" reabilitacijos centre "Vyturys", įvyko literatūrinė popietė-susitikimas su rašytoju ir knygu leidėju J. Marcinkumi. Centro darbuotoja D. Balčiūnienė paskaitė eilių iš J. Marcinkaus naujausios knygos "Ten, kur tėviškė kuprota". Renginyje paminėtas ir J. Marcinkaus vadovaujamos leidyklos "Eldija" dešimtmetis.
     · Spalio 19 dieną miesto kino salėje LASS Biržų rajono organizacija surengė Tarptautinės baltosios lazdelės dienos paminėjimą. Į šventę atvyko Biržų rajono vicemeras K. Slavinskas, Biržų rajono socialinės globos ir rūpybos skyriaus vedėja E. Prokopovičienė, Raudonojo kryžiaus atstovė R. Aukštikalnienė. Susirinkusiems koncertavo Biržų rajono aklieji ir silpnaregiai meno mėgėjai.
     · Spalio 20 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose surengta šventė "Ech, Suvalkija Suvalkija, ir išdidi, ir nutrūktgalvė". Šventėje koncertavo kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai. Susirinkusiems apie Suvalkiją pasakojo poetė A. Ruseckaitė.
     · Spalio 20 dieną Pasvalyje P. Vileišio gimnazijos 1 klasės moksleiviams LASS Pasvalio rajono organizacija surengė susitikimą, skirtą Tarptautinei baltosios lazdelės dienai. Moksleiviams apie Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą, brailio raštą ir baltąją lazdelę pasakojo LASS Pasvalio rajono organizacijos pirmininkė B. Baltrūnienė, tiflopedagogė S.Tamuliūnienė ir Valakėlių pagrindinėje mokykloje integruotai besimokanti neregė R. Stankevičiūtė.
     · Spalio 20 dieną Šiaulių aukštesniojoje medicinos mokykloje įvyko Tarptautinės baltosios lazdelės dienos šventė. Šventėje dalyvavo Šiaulių miesto švietimo skyriaus vedėja V. Damskienė, Šiaulių aukštesniosios medicinos mokyklos socialinių darbuotojų skyriaus vedėja S. Montvilienė, pedagogai, antro kurso studentai masažuotojai.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]