MUMS RAŠO


Teresė PANGONIENĖ

PAJAUNĖJUSI SENOJI MOKYKLA


Mokykla, kuriai daugiau nei 70 metų, pasitiko šį raudoniu degantį rudenį gerokai atjaunėjusi. Pasitiko savo mokinukus lyg gera mama, kviesdama į jaukumu, šiluma ir meile išpuoštus namus.
     Yra pasaulyje gerų žmonių, kurie kitiems neabejingi: nuoširdžiai dėkojame Kristofelio Misijai ir LASS centro tarybai už pagalbą. Jų dėka šią vasarą buvo atnaujintas mokyklos bendrabutis - jo sienos, grindys, durys, laiptai. Mes patys ir mokyklos svečiai su nuostaba žvelgiame į šiuos jaukius namus. Džiaugiasi vaikai, džiaugiasi darbuotojai. Atrodo, ir nuotaika kita, ir darbingumas pakilęs. Daugiau kaip prieš 70 metų įkurtas aklųjų institutas, šiandien tapęs aklųjų ir silpnaregių mokykla, turi plastinio vaizdavimo studiją, pynimo iš vytelių studiją, modernų gydomosios mankštos kabinetą, kitus jaukius kabinetus ir klases. Direktorė Janina Kavoliūnaitė iš visų jėgų stengiasi, kad mokykla ir bendrabutis taptų mūsų vaikams tikraisiais - jaukiais ir šviesiais - namais, kad mūsų pedagogų intelektualinis potencialas, pedagoginis, psichologinis ir tiflologinis pasiruošimas tikrai būtų geras, įvairiapusis, kad ugdytiniai būtų paruošti gyvenimui, integracijai į visuomenę ir mokymuisi.
     Su tokiu nusiteikimu, tokiais darbais, tokiu pasiruošimu mokykla pasitiko Prano Daunio - aklųjų švietimo pradininko Lietuvoje - šimtmetį, paminėjo simbolinį Kauno silpnaregių internatinės mokyklos 25-metį, nes 1975 metais Vilniuje buvo įkurta tokio pat pobūdžio mokykla, šiandien peraugusi į aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą. O Kauno silpnaregių internatinė mokykla išlaikė savo senas, geras tradicijas. Liko istorinis architektūros pastatas. Mokykla laukia ir priima visus, turinčius regėjimo negalę, norinčius įgyti išsilavinimą, pasiruošti gyvenimui.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]