JUBILIEJAI


Vytautas GENDVILAS

"BIČIULYSTEI" - JAU DEŠIMT


Savaitraščioo "Bičiulystė" antraštė

Savaitraštis "Bičiulystė" leidžiamas jau dešimt metų. Vyriausiasis redaktorius Robertas Grikevičius sako, kad per tą laiką nebuvo ketvirtadienio, kad "Bičiulystė" nepasirodytų skaitytojams. Išleista jau per penkis šimtus numerių.
Robertas Grikevičius     Paklaustas, kaip atsirado "Bičiulystė", R. Grikevičius sakė: "Leidinio steigėjas yra Lietuvos invalidų draugija. Bešnekėdami su tuometiniu Lietuvos invalidų draugijos pirmininku Jonu Mačiukevičiumi apie tai, kad kitos negalės ištiktųjų draugijos turi savo leidinius, tik Lietuvos invalidų draugija - ne, ėmėmės šio darbo. Pradžia buvo sunki. Reikėjo technikos, o pinigų nėra. Į pagalbą pasikvietėm Vaikų fondą ir Raudonąjį kryžių. Visi susidėjom pinigų ir įsigijom kompiuterį. Manau, kad mes vieni pirmųjų periodinių leidinių leidyboje pradėjom naudoti kompiuterius. Esu vienas "Bičiulystės" steigėjų. Sugalvojau ir savaitraščio antraštę. Dailininkas sumanymą tik įgyvendino. Visus tuos dešimt metų nepasikeitė laikraščio pavadinimas "Bičiulystė" ir vyriausiasis redaktorius.
     "Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos" - tokie žodžiai įrašyti savaitraščio "Bičiulystė" antraštėje. "Bičiulystės" tiražas iš pradžių buvo didesnis. Ją buvo galima nusipirkti ir spaudos kioskuose. Šiuo metu savaitraštis platinamas tik prenumeratoriams. Jų, R. Grikevičiaus teigimu, šiais metais buvo apie 7-8 tūkstančiai.
     Savaitraštis "Bičiulystė" dabar leidžiamas 8 puslapių. Tada, kai desantininkai buvo atėmę popierių, teko spausdinti tik 4 puslapius. Storesnė nei 8 puslapių "Bičiulystė" niekada ir nebuvo. Tačiau ir tuose keliuose puslapiuose - nemažai temų. Apie savaitraščio temas byloja jo rubrikos: "Atspindžiai", "Mintys, nuomonės", "Lietuvos spaudoje", "Pasaulyje", "Konsultuojame, komentuojame", "Patariame, siūlome", "Iš redakcijos pašto" ir kitos.
     Kalbėdamas apie turinį, savaitraščio redaktorius R. Grikevičius sakė: "Nors savaitraštis šiek tiek keitėsi, bet principinis jo modelis išliko toks pat. Labai daug dėmesio skiriame laiškams. Jų gauname tikrai daug. Rašome ir apie negalės ištiktų žmonių renginius, daugiau dėmesio skirdami dalykiniams susitikimams, kuriuose žmonės mokomi kurti projektus, programas, suteikti pagalbą neįgaliesiems. Aštuntas savaitraščio puslapis "Prie kūrybos šaltinio" atiduotas literatams.
     R. Grikevičius pasakojo, jog "Bičiulystėje" yra prisiglaudęs nuo 1971 metų leistas ranka rašomas leidinys "Draugo žodis": "Galima sakyti, kad anais laikais tai buvo invalidų judėjimo lyg ir pogrindinis leidinėlis. Gavęs tokį leidinį, ne vienas perrašydavo jį dešimčia egzempliorių. Juos išsiųsdavo draugams. Taip ir buvo platinamas. Dabar kas mėnesį "Draugo žodis" pasirodo "Bičiulystėje". Jį redaguoja kelmiškė Janina Baliutavičiūtė".
     Paklaustas apie reklamą "Bičiulystėje" vyriausiasis redaktorius sakė, jog reklamos plotų pasiūla Lietuvos spaudoje yra labai didelė, todėl "Bičiulystei" jos susilaukti gana sunku, nes reklamos davėjams rūpi leidinio prestižas, tiražas ir kiti dalykai.
     "Bičiulystėje" atsiranda vietos ir neregių gyvenimo problemoms bei džiaugsmams, aklųjų bei silpnaregių rašiniams.
     Nors praėjo jau dešimt metų, tačiau ir šiandien tebėra aktualūs pirmajame savaitraščio numeryje, pasirodžiusiame 1990 metų spalio 22 dieną, išspausdinti steigėjų žodžiai: "Bičiulystė. Ji - tikėjimas! Ji - ištiesta ranka nelaimingam, nuskriaustajam, verkiančiam vaikui, bičiuliui invalidui, sergančiam... Bičiulystė - šviesa!"
     Jubiliejaus proga plunksnos broliams ir sesėms norisi palinkėti to, ką steigėjai žadėjo skaitytojams, - tikėjimo, ištiestos rankos, šviesos, o skaitytojams - kuo daugiau įdomaus ir vertingo pasiskaitymo.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]