KONKURSAS


 

PASIBAIGĖ GERIAUSIO RAŠINIO KONKURSAS


Ankstyvą pavasarį trečiajame "Mūsų žodžio" numeryje paskelbėme geriausio rašinio jaunimo tema konkursą. Trumpai priminsime sąlygas: rašiniai turėjo būti apie jaunus (iki 45 metų žmones), jų gyvenimą, darbą, jų džiaugsmus ir problemas. Konkurse galėjo dalyvauti ir aklieji, ir regintieji, rašiniai turėjo būti niekur anksčiau nespausdinti. Dabar štai ruduo ir galime skaičiuoti derlių. Iškart turime pasakyti, kad tas derlius negausus - vos šeši rašiniai. Iš jų vienas - mažeikietės Danutės Šimanauskaitės - neatitiko konkurso reikalavimų. Danutė parašė ne publicistinį rašinį, o papasakojo istoriją apie neregio muzikanto ir reginčios moters meilę. Istorija ir graži, ir jaudinanti, bet vis dėlto ji ne tai, ko reikalavo konkurso nuostatai. Jaunatviškai atviras ir impulsyvus, tik deja, šiek tiek "pasišiaušęs" - nuo vienos temos peršokama prie kitos, o nuo šios prie trečios - yra Kauno silpnaregių mokyklos moksleivės Rasos Misiukaitės rašinys. Rasa į prizininkus šįsyk dar nepateko, tačiau, atrodo, ši mergina turi ne tik dainininkės talentą - ji sklandžiai ir lengvai dėsto savo mintis, jaučia sakinio pulsavimą. Dėl prizinių vietų kovojo keturi autoriai: klaipėdietė Vida Miknienė, šiaulietis Juozas Ežerskis, kaunietė Danutė Bumbulienė ir vilnietė radijo žurnalistė Gema Padribonienė. Labai trumpai šiuos rašinius būtų galima apibūdinti taip: 3+1. Konkurso nugalėtoja G. Padribonienė Tasai vienas - tai G. Padribonienės rašinys "Sapnuose - A fganistanas". Poniai Gemai šiame rašinyje pavyko viskas: vykusiai pasirinktas pašnekovas (Afganistano kare regėjimo netekęs palangiškis Napoleonas Maselskis), sklandus sakinys, taikli frazė, gilios meninės ir net filosofinės įžvalgos apie žmogaus gyvenimą ir jo prasmę. Šiam rašiniui vienbalsiai buvo nutarta skirti pirmąją vietą. Vertinimo komisija ilgai diskutavo dėl antrosios vietos - visi trys likusieji rašiniai buvo daugmaž panašūs. Sklandžiu pasakojimu ir nuoseklumu iš jų išsiskyrė D. Bumbulienės rašinys "Sava vieta po saule". Tačiau, kad užimtų antrą vietą, rašinys pernelyg "lengvas". Autorė aprašo savo veikėją - kaunietę Romą Girnienę - negalima sakyti, kad paviršutiniškai, bet pernelyg ir nesistengdama užgriebti gilesnių pačios Romos asmenybės ar meninio apibendrinimo klodų. Nėra rašinyje ir kokios nors aštresnės publicistikos. Komisija, gerokai pasiginčijusi, nusprendė antrosios vietos šiame konkurse neskirti, o D. Bumbulienę įvertinti trečiąja premija.
     J. Ežerskis parašė probleminį rašinį "Kelios mintys jaunimo metais". Didžiausia šio rašinio blogybė, matyt, yra ta, kad autorius pasirinko iškart dvi problemas - neregių švietimą ir įdarbinimą. Abi šios problemos, atskirai paėmus, yra pakankamai sudėtingos, todėl viename rašinyje jas kaip nors giliau aptarti praktiškai neįmanoma. Autoriui to irgi nepasisekė padaryti - problemas jis tik šiek tiek pakedeno. V. Miknienės rašinys "Kuo gyvena Klaipėdos aklieji ir silpnaregiai jaunimo metais" savo sumanymu labai panašus į D. Bumbulienės pasakojimą. Klaipėdietės autorės pašnekovė, o kartu ir rašinio veikėja jauna mergina, Klaipėdos universiteto absolventė - Laima Vadeikaitė. Ir šiuo atveju reikėtų priminti, kad problemų suminėjimas arba jų sumetimas į krūvą - dar ne probleminis straipsnis, o šiame rašinyje esama ir šio, ir to, ir kitko. Išvardytos problemos ir neleido šių rašinių autoriams pretenduoti į prizininkus.

VERTINIMO KOMISIJA
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]