JUBILIEJAI


Pranas MARTINKUS

"ELDIJAI" - 10 METŲ


Leidybinės įmonės "Eldija" emblemaŠį rudenį individuali rašytojo Juozo Marcinkaus leidybinė įmonė "Eldija" paminėjo kuklų dešimties kūrybinio darbo metų sukaktį.
     Sukakties proga "Eldija" išleido neseniai mirusio pedagogo, aktyvaus kraštotyrininko Domininko Ūkso kraštotyros knygą "Užkalnės kaimo istorija". Tai iš tiesų unikalus leidinys: kruopščiai surinkta etnografinė medžiaga (būtų gerai, kad apie visus Lietuvos kaimus pasirodytų tokių knygų), su didele meile aprašyti žmonių portretai. "Užkalnės kaimo istorija" - 140-oji knyga, kurią savo sukakties proga išleido "Eldija".
     Įsikūrusi 1990 metų rudenį, "Eldija" pasiryžo daugiausia dėmesio skirti jaunų autorių knygoms. Neatsitiktinai pirmoji knyga, kurią išleido "Eldija", buvo Juodkrantėje (Kuršių nerija) gyvenančios poetės Onos Dovidavičiūtės eilėraščių rinkinys "Laiškai į jūrą". Po to "Eldija" išleido pirmąsias Elenos Skaudvilaitės, Alfonso Navicko ir kitų jaunųjų literatų kūrybos knygų. "Eldijos" savininkas Juozas Marcinkus džiaugiasi, kad autoriai, jo leidykloje išleidę savo pirmąsias knygas, - šiandien jau Rašytojų sąjungos nariai, toliau sėkmingai triūsiantys literatūrinio darbo baruose.
     "Eldijos" vadovas džiaugiasi galėjęs prisidėti ne tik leidžiant pradedančiųjų autorių kūrybinių bandymų knygeles, bet ir rimtas mokslines studijas kaip M. Jonaičio-Šidlausko studija "Poetas ir visuomenė", istoriko M. Baranausko "Dingę karvaičiai", V. V. Toločkos "Lietuvos aklųjų švietimo raida iki 1940 metų", K. Žąsyčio "Švėkšnos parapijos istorija", V. Gudonio "Neregių ir silpnai matančių orientavimasis gamybinėje ir gyvenamojoje aplinkoje" ir kt.
     Jauniausia "Eldijos" autorė buvo moksleivė S. Černiauskaitė, kuri, eidama vienuoliktus metus, išleido savo pirmąją knygelę "Mano pasakėlės". Neįtikėtinas faktas: "Mano pasakėlės" išėjo 41 000 egzempliorių tiražu.
     "Eldija" išleido ir seniausio autoriaus, sulaukusio beveik šimto metų, buvusio tremtinio S. Biržiškio kūrybos knygas "Gyvenimo pagairėse" ir "Raudonas patefonas".
     "Eldijos" savininkas, rašytojas neregys Juozas Marcinkus džiaugiasi ne tik savo artimiausios draugės žmonos Albinos, bet ir kitų talkininkų darbu ruošiant autorių rankraščius spaudai. Nuoširdžiai dėkoja "Morkūno ir Ko" spaustuvei Kaune bei kitoms spaustuvėms už bendradarbiavimą ir tikisi, kad "Eldijos" leidykla, bičiuliams, draugams padedant, per artimiausią dešimtmetį taps rimta kūrybine įmone, kurios išleistos knygos susilauks vis didesnio skaitytojų susidomėjimo.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]