LASS CENTRO TARYBOJE


Zita JUODKIENĖ

 


LASS centro tarybos posėdis vyko rugsėjo 19 dieną. Jame svarstyti 23 klausimai ir informacijos. Dalyvavo 13 centro tarybos narių, įmonių vadovai.
     Buvo aptarta LASS įmonių ūkinė ir finansinė veikla per šių metų antrąjį ketvirtį. Visos 6 įmonės per šį ketvirtį pagamino produkcijos už 2,84 mln. Lt ir už realizuotą produkciją bei teikiamas paslaugas gavo 4,3 mln. Lt įplaukų. Iš gamybos pelno negavo nė viena įmonė, o Klaipėdos įmonė negavo ir balansinio pelno. Kauno įmonė, pardavusi negyvenamas patalpas, beveik per pusę sumažino skolas, tačiau jų dar liko virš 1 mln. Lt. Antrą ketvirtį gerai baigė Šiaulių įmonė ir pagal gamybos ir įplaukų rodiklius iškilo į pirmą vietą. Sparčiai ir kryptingai ūkinius rodiklius taiso Klaipėdos įmonė "Regseda". Antrame ketvirtyje įmonėse dirbo 838 žmonės (tai sąrašinis žmonių skaičius), iš jų - 414 aklųjų ir silpnaregių. Per ketvirtį įmones paliko 28 žmonės, tačiau dar 23 žmonės buvo prastovose.
     Klaipėdos įmonės "Regseda" direktorius V. Šeporaitis pateikė centro tarybai informaciją apie įmonės veiklos tendencijas per 2000 metų pirmąjį pusmetį - naujų gaminių diegimą, kooperaciją, pertvarkymus administracijoje.
     Išnagrinėtas pirmininko pavaduotojo V. Gilio pranešimas apie galutinius teismų dėl LASS pastato, esančio Žemaitės g. Nr.21, Vilniuje, rezultatus. 1992 04 14 LASS taryba (plenumas) skubotai priėmė rizikingą sprendimą bendradarbiauti ir vykdyti bendrą veiklą su UAB Holdingo kompanija "Elara" dėl lėšų pritraukimo pastato Žemaitės g. Nr.21, Vilniuje, statybai. Išryškėjus "Elaros" ketinimams užvaldyti pastatą, 1994 m. pabaigoje prasidėjo LASS ir "Elaros" teisminiai ginčai dėl jungtinės veiklos sutarties nutraukimo, dėl pastato neteisėto įkeitimo Kooperacijos bankui sutarties panaikinimo ir kt. 1995 m. pabaigoje "Elara", LASS nežinant, su Kooperacijos banku (už "Elaros" paimtus iš banko kreditus) sudarė reikalavimo perkėlimo sutartį, pagal kurią bankui buvo perduoti visi LASS ir "Elaros" bendradarbiavimo dokumentai ir finansiniai reikalai, pagal kuriuos bankas įgijo teisę išieškoti iš LASS "Elaros" investuotas lėšas į pastato statybą. Nuo 1996 m. prasidėjo teisminiai ginčai su banku. Nuo 1994 m. iki 2000 rugpjūčio 31 d. su šia istorija susijusiais klausimais įvyko 27 teismų posėdžiai, pasiekta, kad LASS pripažinta vieninteliu pastato savininku, galinčiu juo visiškai disponuoti. Tačiau nežiūrint LASS pastangų, iš LASS priteista sumokėti 390 959 Lt, kaip "Elaros" įdėtas lėšas į pastatą. Pasiekimas yra ir šioje situacijoje, nes ši suma yra 7 kartus mažesnė, negu bandė įrodyti bankas ir "Elaros" atstovai. Centro taryba nutarė prašyti teismo išdėstyti šios sumos mokėjimo grafiką per kelerius metus ir pagal jį, pradedant 2001 m., LASS rengiamose išlaidų sąmatose numatyti lėšas priteistos sumos kompensavimui, pavedė LASS pirmininkui O. Petrauskui ieškoti įvairių šios skolos padengimo šaltinių, rėmėjų.
     Aptartos informacijos apie centro tarybos socialinių, ūkio ir kultūros komisijų svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus.
     Centro taryba konstatavo, kad pastaraisiais metais įsigytų magnetofonų kokybė yra pakankamai gera ir iš dalies pakeitė regėjimo invalidų kompensacinės technikos priemonių ir jų skyrimo tvarką, numatydama kasetinius magnetofonus garsinių knygų skaitymui skirti ne dažniau kaip kartą per septynerius metus.
     Buvo diskutuota dėl lėšų, gautų už parduotą LASS nekilnojamą turtą, panaudojimo. Centro taryba pritarė socialinių ir ūkio reikalų komisijų siūlymams šias lėšas naudoti tik investicijoms pagal pateiktus projektus, tačiau dėl šių lėšų paskirstymo galutinį sprendimą nutarta priimti kitame posėdyje.
     Išnagrinėjus pateiktus dokumentus, leista Šiaulių įmonei parduoti sveikatingumo kompleksą, o Vilniaus įmonei - buitines patalpas, 3 regėjimo invalidams apmokėta už mokslą, už darbo rezultatus premijuoti įmonių ir įstaigų vadovai.
     Centro tarybos Padėkos raštu už kūrybingą, kruopštų ir sąžiningą darbą apdovanota Lietuvos aklųjų bibliotekos skaityklos vyresnioji bibliotekininkė Regina Jurjonienė.
     Nutarta suvenyriniam fondui įsigyti leidžiamos V. Zaikausko apysakų knygos "Pėdsakai baigiasi rojuje", dėl lėšų trūkumo centro taryba negalėjo atsižvelgti į prašymus išimties tvarka skirti skaitovo pašalpas, lėšų kitoms reikmėms.
     Buvo aptarti kai kurie probleminiai klausimai, kuriuos centro taryba turėtų svarstyti kitame posėdyje lapkričio mėnesį.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]