SOCIALINĖS ĮSTAIGOS


Henrikas STUKAS

BENDRUOMENĖS CENTRAS "DOBILAS"


Varėnoje šių metų liepos 4 dieną Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Varėnos rajono tarybos name Laisvės g. 16 buvo atidarytas bendruomenės centras "Dobilas". Tai jau trečiasis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos įsteigtas bendruomenės centras: vienas yra Vilniuje, kitas - Šalčininkuose. LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos pirmininkas S. Bilevičius mano: "Bendruomenės centro Varėnoje reikėjo - buvo būtina po vienu stogu suburti neįgaliųjų organizacijas, ir ne tik jas. Steigiant šį centrą neišvengta sunkumų: "Dobilą" planuota atidaryti dar 1999 metais - deja, darbai užsitęsė. Teko nemažai agituoti kitas neįgaliuosius vienijančias visuomenines organizacijas. Po "Dobilo" stogu yra susibūrusios penkios nevyriausybinės Varėnos rajono organizacijos: tai Lietuvos pensininkų sąjunga "Bočiai", Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendijos "Viltis" Varėnos skyrius, Lietuvos diabeto asociacijos Varėnos skyrius, Lietuvos invalidų draugijos Varėnos skyrius, LASS Varėnos rajono organizacija."
    
Bendruomenės centro veiklos kryptys
     Bendruomenės centro veikla skirta Varėnos visuomenės labui - joje galės dalyvauti kiekvienas neįgalusis. "Dobilo" tikslas - ateityje po vienu stogu suburti visas jo veikloje norinčias dalyvauti neįgaliųjų organizacijas. Centras padės asmenims su negale ištrūkti iš uždaro rato, formuos įgūdžius, kurių reikia norint geriau orientuotis kasdieniniame gyvenime. Centre bus organizuojamas pagyvenusių ir neįgalių žmonių laisvalaikis, poilsis. Čia neįgalieji bus mokomi amatų - visų pirma baldų apmušėjo specialybės.
     Centre neįgaliesiems numatoma įkurti kelias darbo vietas. Centras padės formuoti teisingą visuomenės nuomonę bei požiūrį į neįgaliuosius, supažindins su jų problemomis ir galimybėmis gyventi visavertį gyvenimą.
     Čia bus teikiama medicininė-profilaktinė pagalba: dirbs masažuotojas, konsultuos gydytojai.
     Bendruomenės centre galima bus turiningai praleisti laisvalaikį, pailsėti, atsipalaiduoti, pasiguosti.

Atidarymo iškilmės
Atidarymo iškilmės buvo surengtos kieme     Nors būta sunkumų, Varėnos bendruomenės centras "Dobilas" pradėjo dirbti. Be pačių neįgaliųjų bei senyvo amžiaus žmonių, susirinko nemažas būrys valdžios bei visuomeninių organizacijų atstovų. Atidarymo iškilmės buvo surengtos kieme. Pirmiausia patalpas pašventino kunigas R. Varoneckas. Įžanginį žodį tarė LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos pirmininkas S.Bilevičius: "Ši idėja subrendo prieš kelerius metus. Ją įgyvendinti padėjo LASS centro taryba, Varėnos miesto savivaldybė bei kelios neįgaliųjų organizacijos." Vėliau visus pasveikino Varėnos rajono meras V.Mikalauskas, kuris pasidžiaugė, kad ilgai puoselėta viltis - suvienyti visas nevyriausybines organizacijas po vienu stogu - tapo realybe. Meras kalbėjo: "Esu įsitikinęs - žmogui neužtenka vien tik pašalpos. Manau, itin aktualu visiems susitikti, pabendrauti, užsiimti visuomenine veikla. Šis centras kaip tik ir bus pagyvenusių neįgalių žmonių vienijimo ir bendravimo vieta. Tai geras pavyzdys sveikiems žmonėms, kuriems kartais pritrūksta valios, užsispyrimo, pasiaukojimo įgyvendinant savo idėjas. O neįgalieji nenuleidžia rankų. Begaliniu ryžtu ir pasiaukojimu stengiasi palengvinti ne tik savo, bet ir nelaimės draugų gyvenimą. Ir jiems sekasi tai daryti."
     Atidarant centrą "Dobilas" tikrai netrūko sveikinimo kalbų. Kalbėjo LASS centro tarybos darbuotoja I.Matulienė, Varėnos rajono globos ir rūpybos skyriaus vedėjas V.Skaržinskas, Invalidų draugijos Varėnos skyriaus pirmininkas A.Ulbinas, Lietuvos pensininkų sąjungos "Bočiai" Varėnos skyriaus vedėja M.Šilalienė. Taip pat pageidavimų turėjo ir neįgalių žmonių organizacijų atstovai.
     Po iškilmingų kalbų visi buvo pakviesti apsilankyti centre. Tiesa, dar ne viskas čia taip, kaip turėtų būti, - kol kas į patalpas nėra galimybių įvažiuoti su invalido vežimėliu. Centro vadovė N. Mortūnienė pažadėjo - tai tikrai bus padaryta. Namo patalpos tik ką suremontuotos. Jas remontavo pačios centro darbuotojos: tapetavo sienas, dažė langus, duris. Pirmame aukšte - maža virtuvėlė, vonia, tualetas bei poilsio kambarys. Čia bus galima praleisti laisvalaikį. Antrame aukšte - visuomeninių organizacijų kabinetai.
     Aišku, dar daug ko trūksta. "Dobilo" darbuotojai dėl to nesijaudina: juk darniai dirbant visi sunkumai tikrai įveikiami.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]